161 “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ” ОПП “НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНИХ СТІНОВИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми “Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів”.

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (гарант – д.т.н., професор кафедри хімії Козирєв Артем В’ячеславович)

Навчальний план

Силабуси обов’язкових компонент:

 1. Сухі будівельні суміші.
 2. Обчислювальна математика та програмування.
 3. Інформаційні технології сучасних стінових, оздоблювальних і захисних матеріалів

Силабуси вибіркових компонент:

 1. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів.
 2. Лакофарбові матеріали.
 3. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології.
 4. Менеджмент виробництва стінових, оздоблювальних та захисних матеріалів.
 5. Опоряджувальні матеріали.
 6. Основи системного аналізу.
 7. Стінові матеріали.
 8. Технологія систем сухого будівництва.
 9. В’яжучі матеріали, будівельні розчини і бетони.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram