З 26 по 27 липня 2022 року аспірант КНУБА спеціальності 101 «Екологія» Негода Назар та доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Жукова Олена брали участь у Другому тренінгу з Дистанційного Зондування Землі та екологічного моніторингу для молодих вчених та практиків «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус (PONTOS)», який був організований на базі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (ОНУ).


Мета тренінгу – ознайомлення молодих вчених, практиків та інших зацікавлених сторін з можливостями і практичним застосуванням онлайн платформи PONTOS, яка була розроблена в рамках вищевказанного проекту, та подальший практичний тренінг з використання деяких інструментів і методів для обробки даних Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) для потреб моніторингу навколишнього середовища.


Під час тренінгу була представлена низка доповідей, серед яких «Загальні відомості про проект PONTOS та його сервіси, діяльність в українському пілотному регіоні», «Основи роботи з платформою PONTOS: Open Data Cube, Web Application, Web GIS», «Розрахунок концентрацій хлорофілу та індексів (NDVI, NDWI) з використанням SNAP» та «Використання Semi-automatic Classification Plugin (SCP) Dock для обробки знімків (на прикладі Very High Resolution знімків». Також, під час тренінгу учасники мали можливість ознайомитись з особливостями завантаження супутникового знімків з порталів даних Copernicus Open Access Hub і Sentinel Hub.

О.Жукова,
доцент кафедри технологій захисту
навколишнього середовища