Наукова діяльність кафедри автоматизації технологічних процесів

На кафедрі автоматизації технологічних процесів (АТП) напрямки наукової діяльності тісно пов’язані з учбовим процесом.
На кафедрі АТП діють науково-дослідні групи викладачів та студентів спільно з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукова діяльність кафедри за наступними напрямками:

 

1. Технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом д.т.н., проф. Скіданова В.М. і направлений на технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах. Предметом досліджень є оптимізація управління ключовими елементами на основі сучасних програмованих засобів цифрової мікроелектроніки.

2. Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом к.т.н., доцента Іносова С.В. і направлений на вирішення задач аналізу та синтезу алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами. В цьому напрямку працюють також к.т.н., доцент Бондарчук О.В. та асистент Соболевська Т.Г.

3. Дослідження та розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного управління мобільними технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами.

Напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Скіданова В.М., який присвячений дослідженню та розробці мікропроцесорних засобів для автоматичного управління технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами. За цим напрямком також працює асистент Самойленко М.І.

4. Дослідження та розробка автоматизованих систем діагностики.

Напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Мисловича В.М. і направлений на дослідження та розробку автоматизованих систем акустичної діагностики. В цьому напрямку також працюють асистенти Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О.

 

Публікації

2021 рік

 1. Babak V.P., Babak S.V., Eremenko V.S, Kuts Y.V., Myslovych M.V., Zaporozhets A.O. Models and Measures in Measurements and Monitoring. – Springer Nature Switzerland AG, 2021. – 266 Р. https://doi.org/10.1007/978-030-70783-5
 2. Мислович М.В. Моделі форм представлення навчаючих сукупностей для багаторівневих систем діагностування вузлів електротехнічного обладнання. // Техн. електродинаміка. №3. 2021. – С. 65 – 73. https://doi.org/1015407/techned2021.03.065.
 3. Zvaritch V., Myslovych M., Hyzhko Yu. Application of Linear Random Processes to Construction of Diagnostic System for Power Engineering Equipment. // International Conference, AMPS 2021, Nantes, France, September 5 – 9, 2021. Proceedings, Part 1. – Pp. 617 – 622.
 4. Гижко Ю.І., Гуторова М.С., Зварич В.М., Мислович М.В., Остапчук Л.Б. Деякі особливості побудови систем вібродіагностики обертових вузлів енергетичного обладнання ТЕС і ТЕЦ // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку». Збірка наукових праць. Київ, 19 – 31 жовтня 2021 р. – С. 26 – 31.
 5. Григоровський, П.Є., Крошка Ю.В., Осадча І.В. Аналіз ролі інструментальних вимірювань в сучасних умовах розвитку технології збірного будівництва. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 346.
 6. Григоровський П. Є., Соболевська Л. Г., Наріжний В. В., Віхоть М. О. Методи пасивної вібродіагностики як технологія моніторингу технічого стану будівельних конструкцій. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 311.
 7. Григоровський П. Є., Мурасьова О. В. Використання інформаційних технологій для забезпечення експлуатаційної придатності будівель забудови. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 308.
 8. Григоровський П. Є., Куделя А. М., Чуканова Н.П., Наріжний В. В. Технологія сучасних геофізичних досліджень в будівництві та реконструкції. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 306.
 9. Григоровський П. Є., Москаленко В.О. Перспективи застосування автоматизованих систем моніторингу монолітно-каркасних будівель. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 319.
 10. Григоровський, П.Є., Басанський В. О., Лялько В. В. Аналіз варіантів захисту оточуючої забудови від впливу вібрацій на етапі експлуатації ліній метрополітену. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 337.
 11. Григоровський, П.Є., Чуканова Н. П., Наріжний В.В. Методики визначення ущільненості рекультивайційних шарів в умовах динамічності поверхні та тіла полігону твердих побутових відходів. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 375.
 12. Григоровський, П.Є., Іносов С. В., Самойленко М. І., Вольтерс А. О., Наріжний В.В. Застосування супутникової геолокації для вирішення задачі точного позиціонування об’єктів, техніки та вантажів в будівництві. Науковий форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 26-27 жовтня 2021р КНУБА С. 302.
 13. Тугай О.А., Григоровський П.Є., Басанський В.О., Лялько В.В. Ефективність методів підсилення фундаментів оточуючої забудови при визначеному впливі від будівництва лінії метрополітену. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 48(1). С. 41-49.
 14. Григоровський П.Є., Орищенко В.В., Тугай О.А. Заходи щодо забезпечення цілісності існуючих будівель і споруд та моніторинг впливу нового будівництва на навколишню забудову в умовах щільної забудови. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 48(1). С. 117-123.
 15. Григоровський П.Є., Мурасьова О.В., Чуканова Н.П. Забезпечення експлуатаційної придатності будівель як складова частина концепції сервейінгу. «Нові технології в будівництві» наук.-техн. журн. / Київ, 2021р. – № 40 c. 3-11.http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2021/40_2021/1.pdf
 16. Григоровський П.Є., Чуканова Н.П., Басанський В.О., Наріжний В.В. Передумови інформаційного моделювання динаміки деформаційних процесів ґрунтових масивів на прикладі куполу полігону побутових відходів в с. Підгірці Обухівського району Київської області. «Нові технології в будівництві» наук.-техн. журн. / Київ, 2021р. – № 40 c. 12-23.http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2021/40_2021/2.pdf
 17. Григоровський П.Є., Крошка Ю.В., Осадча І.В. Дослідження впливу вимірювальних робіт на тривалість будівельно-монтажного процесу на прикладі монтажу панелі внутрішньої стіни великопанельної будівлі. «Нові технології в будівництві» наук.-техн. журн. / Київ, 2021р. – № 40 c. 32-37.http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2021/40_2021/4.pdf
 18. Григоровський П.Є., Басанський В.О., Осадча І.В., Лялько В.В. Аналіз результатів інструментального моніторингу будівлі, прилеглої до ділянки будівництва тунелів метрополітену, в період виконання підготовчих робіт. «Нові технології в будівництві» наук.-техн. журн. / Київ, 2021р. – № 39 c. 13-20.http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2021/39_2021/4.pdf
 19. Григоровський П.Є., Чуканова Н.П., Мурасьова О.В., Наріжний В.В. Аналіз ефективності впровадження уніфікованих систем моніторингу будівель на етапах будівництва та експлуатації. «Нові технології в будівництві» наук.-техн. журн. / Київ, 2021р. – № 39 c. 21-27.http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2021/39_2021/5.pdf

2020 рік

 1. Babak V.P., Babak S.V., Myslovych M.V., Zaporozhets A.O., Zvaritch V.M. (2020) Principles of Construction of Systems for Diagnosing the Energy Equipment. In: Diagnostic Systems For Energy Equipments. Studies in Systems, Decision and Control, vol 281. pp 1-22. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44443-3_1
 2. Babak V.P., Babak S.V., Myslovych M.V., Zaporozhets A.O., Zvaritch V.M. (2020) Methods and Models for Information Data Analysis. In: Diagnostic Systems For Energy Equipments. Studies in Systems, Decision and Control, vol 281. pp 23-70. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44443-3_2
 3. Babak V.P., Babak S.V., Myslovych M.V., Zaporozhets A.O., Zvaritch V.M. (2020) Simulation and Software for Diagnostic Systems. In: Diagnostic Systems For Energy Equipments. Studies in Systems, Decision and Control, vol 281. pp 71-90. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44443-3_3
 4. Babak V.P., Babak S.V., Myslovych M.V., Zaporozhets A.O., Zvaritch V.M. (2020) Technical Provision of Diagnostic Systems. In: Diagnostic Systems For Energy Equipments. Studies in Systems, Decision and Control, vol 281. pp 91-133. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44443-3_4
 5. Григоровський, П.Є., Мурасьова О. В. Разработка информационной модели влияния нового строительства на эксплуатационную пригодность зданий прилегающей застройки. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 69. Том 1, 2020 – С. 16-21.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/279/108.
 6. Григоровський, П.Є., Басанський В. О., Грубська Л. М. Анализ исходных данных определения объемов инструментального мониторинга оползнеопасных склонов. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 69. Том 1, 2020 – С. 35-42.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/283/111.
 7. Григоровський, П.Є., Іносов С.В., Луценко В. Ю., Соболевська Л. Г., Вольтерс А. О. Climate features of Kyiv concerning the concrete cracking process and its monitoring. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 69. Том 1, 2020 – С. 43-46.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/284/112.
 8. Григоровський, П.Є., Горда О.В., Крошка Ю.В. Разработка строительных информационных моделей комплексного процесса измерительных работ при возведении монолитно<каркасных зданий. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 70. Том 2, 2020 – С. 3-7.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/293/118.
 9. Григоровський, П.Є., Мурасьова О. В. Оценка и исследование организационно-технологических показателей измерительных работ в составе инструментального мониторинга. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 70. Том 2, 2020 – С. 30-38.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/310/123.
 10. Григоровський, П.Є., Басанський В. О. Исследование объемов цикла инструментального мониторинга оползнеопасных территорий путем моделирования геодинамических процессов их застройки. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 70. Том 2, 2020 – С. 45-55.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/316/125.
 11. Бондарчук О.В., Мислович М.В., Соболевська, Т.Г., Твердяков В.В., Трощинський Б.О. Формування навчаючих сукупностей для інформаційно-вимірювальних систем діагностики електротехнічного обладнання з урахуванням результатів його віброударних випробувань. // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, Випуск 55, 2020. – С.114 – 126.

 

2019 рік

 1. Григоровський П.Є. Інструментальні вимірювання, як основа автоматизації технологічних процесів при зведенні та експлуатації будівель і споруд. / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 37-45. ISBN 978-617-7748-27-3.
 2. Григоровський П.Є. Синтез ВІМ-моделей та інструметальних вимірювань при прийнятті організаційно-технологічних рішень в умовах інформаційного дефіциту. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві». м.Київ, 09 – 10 грудня 2019 р. – С. 8 – 10.
 3. Иносов С. В., Бондарчук О. В. Проблемы сбалансированности электро сети при наличии прерывистой альтернативной генерации. / Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць  – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 216 – 224.  http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/3429/31.pdf
 4. Скіданов В. М., Іносов С. В., Самойленко М. І. Концепція підвищення ефективності, стійкості та надійності промислових вітроелектроустановок. / Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць  – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 205-211. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2561/34.pdf
 5. Григоровський П.Є., Крошка Ю.В. Методика дослідження тривалості геодезичних робіт у складі технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 66. Том 1, 2019 – С. 3-10. ISSN 2524-2555.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/72/29.
 6. Григоровський, П.Є., Луценко В. Ю., Бондарчук О. В., Соболевська Л. Г., Волчков М. В.,Вольтерс А. О.,  Самойленко М. І.  Совершенствование технологии повышения эффективности термоэлектрического преобразования энергии методами альтернативной энергетики. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 67. Том 1, 2019 – С. 56-60.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/206/74.
 7. Григоровський, П.Є., Червяков Ю. М., Басанський В. О., Крошка Ю. В., Мурасьова О. В., Чуканова Н. П.  Информационное моделирование организационнотехнологических решений инструментальных измерений при создании и содержании строительных объектов. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 67. Том 1, 2019 – С. 7-16.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/180/65.
 8. Григоровський, П.Є., Терентьєв О. О., Русан І. В., Горбатюк  Є. В. Программно-технический комплекс реализации автоматизированой системы диагностики технического состояния строительных конструкций. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 67. Том 1, 2019 – С. 17-25. https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/188/67.
 9. Григоровський, П.Є., Горда О.В., Чуканова Н. П.  Информационное моделирование зданий для выбора систем инструментального мониторинга на разных этапах жизненного цикла. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 68. Том 2, 2019 – С. 3-7.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/235/83.
 10. Григоровський, П.Є., Мурасьова О. В.  Методика исследования периодичности инструментальных наблюдений в составе организационноcтехнологических показателей измерительных работ. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 68. Том 2, 2019 – С. 8-14.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/239/84.
 11. Григоровський, П.Є., Горда О.В., Чуканова Н. П.  Информационные среды в строительстве. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 68. Том 2, 2019 – С. 15-19.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/247/86.
 12. Григоровський, П.Є., Червяков Ю. М., Грубська Л. М., Басанський В. О., Мармалюк С. О.  Типология и ранжирование оползневых процессов и противооползневых мероприятий в рамках инженерноcгеологических регионов украины с учетом критерия уязвимости. / Міжвідомчий фаховий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. Вип. 68. Том 2, 2019 – С. 39-46.  https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/250/89.
 13. Mykhailo Myslovych, Yuriy Hyzhko, Maryna Hutorova, Liudviga Ostapchuk On Peculiarities of development of information support for technical diagnostics multilevel systems of electrical equipment // Computational Problems of Electrical Engineering. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 9. — No 2. — P. 34–41. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/49608/2/2019v9n2_Myslovych_M-On_Peculiarities_of_development_34-41.pdf.

2018 рік

 1. Герцик С.М., Гижко Ю.І., Зварич В.М., Мислович М.В., Остапчук Л.Б., Сисак Р.М. Особливості використання автономних вимірювальних перетворювачів для діагностування електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи. // Технічна електродинаміка. №5, 2018. – С. 73-79. http://techned.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1303&Itemid=77
 2. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Чередниченко П.П. Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для систем управління. / Науково-технічний збірник. Містобудування та територіальне планування. Київ, КНУБА, 2018, випуск № 66, C. 645–653. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf
 3. Герцик С.М., Городжа А.Д., Мислович М.В., Подольцев О.Д., Сисак Р.М., Трощинський Б.О. Моделі хвильових процесів в об’єктах кінцевих розмірів та їх використання для діагностики електротехнічного обладнання. // Технічна електродинаміка. №2, 2018. – С. 86 – 94. http://www.techned.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1233&Itemid=77
 4. Babak V.P., Babak S.V., Myslovych M.V., Zvarych V.N., Zaporozhets A.O. Information Support Systems of Diagnostics Energy Facilities.- Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Academ Periodyca. 2018. -194 P http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/Rubric.aspx?RubricID=7
 5. Zhagrov А., Lutsenko V. Behavior thermoelectric generator in periodic transitive operating mode. 2018р. Підготовлено до друку.
 6. Zvaritch V.N., Myslovych M.V. White Noise in Some Simulation Problem of Information Signals. // Електронне моделювання. 2018. Т.40, №2. – стор. 17-26. https://www.emodel.org.ua/uk/archive-ukr/2018/40-2/40-2-2-u

 

2017 рік

 • Герцик С.М., Гижко Ю.І., Зварич В.М., Сисак Р.М., Остапчук Л.Б., Мислович М.В. Автономні діагностичні комплекси моніторингу стану вітроелектричних агрегатів. Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика ХХІ століття». м.Київ, 27 – 29 вересня 2017 р. – С. 517 – 523.
 • Бабак В.П., Красильніков О.І., Щербак Л.М, Мислович М.В. Науково-технічна проблематика шумової діагностики. Праці Х-ої Міжнародної конференції «Проблеми тепло – фізики та тепло – енергетики» м.Київ, 23 – 26 травня 2017 р. – С. 7
 • Човнюк Ю.В., Комоцька С.Ю., Діктерук М.Г. Використання інтеграла Дюамеля у аналізі вимушених коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску. Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Науково-техн. зб. – №89. С. 5-15. http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_89/8
 • Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Остапущенко О.П. Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії. Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Науково-техн. зб. – №89. С. 24-28. http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_89/8
 • Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Кравчук В.Т. Аналіз коливань вібромашини з кусково-лінійною характеристикою пружної сили. Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017 рік. – Вип.. 3 (62). Том 1. – С. 170– 179 http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/view/full/41884
 • Скіданов В.М., Іносов С.В., Самойленко М.І. Підвищення надійності сервоприводів на базі синхронних двигунів з постійними магнітами. науково-технічний збірник. “Управління розвитком складних систем “- 2017 . – вип.29. http://urss.knuba.edu.ua/annotation/1020
 • Іносов С.В., Бондарчук О.В. Дискретизація динамічної моделі теплового об’єкта регулювання з великим кроком квантування в часі. Управління розвитком складних систем. Вип.31, КНУБА. 2017.http://urss.knuba.edu.ua/annotation/1085
 • Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Кравчук В.Т., Сівак І.М. Аналіз вимушених коливань та резонансів у вібраційних системах ущільнення грунтів і сумішей: одновимірна дикретно-континуальна модель за нелінійної відновлюваної сили. Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017 рік. – Вип.. 3 (62). Том 1. – С. 211– 220.http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/view/full/41884
 • Скіданов В.М., М.І.Самойленко, О.М. Мантицький. Двозонне управління перетворювачами у транспортних електроприводах з позитивним зворотним зв’язком по швидкості. Техніка будівництва.: Збірник наукових праць.– 2017.- вип..37.- С.30-37.

2016 рік

 1. Скіданов В.М., Иносов С. В, Соболевская Т.Г., Сидун К.В. Синфазные и противофазные возмущения в двухконтурной системе связного регулирования. науково-технічний збірник “Управління розвитком складних систем “- 2016 .  – вип.27, – с.176-181.
 2. Скіданов В.М. ,С.В. Іносов, М.І.Самойленко, О.М. Мантицький. Управління автоматичною двоступінчатою трансмісією технологічного електротранспорту. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини.: Респ.міжвуз.зб. – 2016.- вип.88.– с.84-90.
 3. Скіданов В.М., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г.,  Комоцька С.Ю. Розрахунок параметрів руху й оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних канатах вантажопідйомних машин при різних способах підйому вантажу. Науково-технічний та виробничий журнал. Подъемно-транспортная техника, №4 (52), 2016.- С.13-25.
 4. Скіданов В.М., Рудь В.Д., Савчук С.А., Повстяна Ю.С. Економічне обґрунтування виготовлення та використання фільтрів для водних систем з використанням відходів машинобудування. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк, 2016. Випуск №53.- с.140-144.
 5. Іносов С.В., Скіданов В.М. Соболевська Т.Г., Сідун К.В. Синфазні і противофазні збурення в двоконтурній системі зв’язного регулювання. Управління розвитком складних систем. Вип. 27, КНУБА. 2016.
 6. Іносов С.В., Скіданов В.М., Самойленко М.І. Керування автоматичною двоступінчастою трансмісією технологічного електротранспорту. “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” Випуск 88, КНУБА. 2016.
 7. Мислович М.В., Бабак С.В. Особливості практичного використання автономних діагностичних комплексів для тепло-вого контролю повітряних ліній електропередачі. Технічна електро- динаміка. №1. 2016. – С. 73 – 80.
 8. Мислович М.В., Сисак Р.М., Остапчук Л.Б., Гижко Ю.І., Герцик С.М. Алгоритми функціонування та програмне забезпечення багаторівневої системи моніторингу стану та технічного діагностування обладнання об’єктів електроенергетики. Технічна електро- динаміка. №4. 2016. – С. 86 – 88.
 9. Мислович М.В., Бондарчук О.В., Соболевська Т.Г. Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики. Вид. КНУБА: Уп-равління розвитком складних систем, №26. – 2016. – С.194-200.
 10. Мислович М.В., Пристайло Т.Ю., Самойленко М.І. Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії. Вид. КНУБА: Збірник наукових праць «ГБДММ», №87. – 2016.   – С.5-11.
 11. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Комоцька С.Ю. Мехатронні системи цифрового управління активною підвіскою вантажопідйомних машин з адаптацією до зовнішнього збурення. Вісник Харківського національного автомобільно-дорож-нього університету (ХНАДУ), вип. 73, 2016. – С. 130– 137.

2015-2014 роки

 1. Иносов С.В., Пристайло Т.Ю. Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме. Управління розвитком складних систем. Вип. КНУБА. 2015.
 2. Мислович М.В., Сисак Р.М. Про деякі особливості побудови інтелектуальних багаторівневих систем технічної діагностики електроенергетичних об’єктів. Технічна електродинаміка . №1, 2015. – С. 78 – 85.
 3. Гижко Ю.І., Мислович М.В. Елементи теорії та питання практичного застосування систем вібродіагностування рухомих вузлів електричних машин. Технічна електродинаміка . №2, 2015. – С. 45 – 56.
 4. Construction and Practical Application Peculiarities Systems for Power Facilities Remote Monitoring and Diagnostics. Proceedings of XVI International Work-shop “Computational Problems of Electri-cal Engineering”. Lviv, Ukraine,  September, 2 – 5, 2015. Pp. 1 – 3. Myslovych M., Babak S., Sysak R.
 5. Computerized Systems for Remote Monitoring and Diagnostics of Electric Power Computational Problems of Electrical Engineering, Vol.5, No.1, 2015. Pp. 1 – 4. Myslovych M.,  Babak S.,Sysak R.
 6. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В. , Почка К.І., Кравчук В. Т. Динамічний аналіз вібраційних машин за допомогою амплітудно-фазових частотних характеристик. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (34), 2015. – С.107-113.
 7. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Почка К. І., Кравчук В. Т. Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа. Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Науково-техн. зб., №85. 2015. – С.15-20.
 8. Оселедчик Ю.С., Луценко В.Ю., Филиппенко І.І. Раціональна модель наукового інженерного мислення. – Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2014. – Вип. 48. – С. 142-145.
 9. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В. , Почка К.І. Застосування мехатронних систем для нейромережевого керування конструкціями вантажопідйомних механізмів кранів. Вісник ДХНАДУ. Сб. науч. Трудов. – 2014 . Харків. – Вип.. 65-66– С.193-197.
 10. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В. , Почка К.І. Застосування методу скінченних інтегральних перетворень у аналізі поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана. Вісника НУ «Львівська політехніка». Львів, 2014. – № 788. –  Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів” – С.72-58.
 11. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Герасимчук Г.А., Гуменюк Ю.О. Использование модели математического маятника в анализе нелинейных колебаний рамы станков для динамической балансировки. Комп’ютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, вироб-во. Міжвузівський наук. зб. – Луцьк, 2014. – №16-17. – С. 153-159.
 12. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Почка К.І. Хвильові ефекти в уточнених розрахунках динамічних навантажень кранових металоконструкцій при пуску/гальму ванні мостових кранів. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 48. Львів, 2014. С.47–64.
 13. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Почка К.І. Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 48. Львів, 2014. С.124–133.
 14. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Почка К.І. Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів. Гірн., будів., дор. та меліорат машини: Науково-техн. зб., №84.2014. – С.5-10.
 15. Діктерук М.Г., Човнюк Ю.В., Почка К.І. Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах. Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Науково-техн. зб., №84.2014. – С.33-38.

Навчальні посібники

 1. Алимов О.П., Кулєшов Ю.Є., Іносов С.В., Пристайло Т.Ю. Контролери та їх програмне забезпечення. Дискретне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є:  навчальний посібник. – К КНУБА, 2015. – 56 с.
 2. Пух А.П., Тімінський О.Г., Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О. Основи проектування систем автоматизації. Проектування локальних систем автоматики: навчальний посібник. – К КНУБА, 2012.- 168с. ISBN 978-966-627-163-4.
 3. Шикалов В.С.  Технологічні вимірювання. Навчальній посібник – К: Кондор, 2007- 168 с.,  ISBN 978-966-351-140-5.