Викладацький склад кафедри автоматизації технологічних процесів

На кафедрі викладаються 30 навчальних дисциплін, з них: 2 дисципліни циклу математичної, природничо-наукової підготовки; 28 дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Викладання дисциплін кафедри забезпечують:

Григоровський Петро Євгенович   д.т.н., професор  – завідувач кафедри. У 1977 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З 1977 року працює в ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького на посадах від інженера до першого заступника директора з наукової роботи. Головний редактор фахових видань: журнал «Нові технології в будівництві», міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво». Дійсний член Академії будівництва України.
https://orcid.org/0000-0003-0527-5890
57217278472
hryhorovskyi.pye@knuba.edu.ua
Григоровський Петро Євгенович (Hryhorovskyi Petro)
Мислович Михайло Володимирович д.т.н., професор. Закінчив Київський політехнічний ін-т (1975). Працював в Київському НДІ гідроприладів , Інституті математики АН УРСР. З 1979 працює в Інституті електродинаміки НАН України.   Завідувач відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання Інституту електродинаміки НАН України. З 1999 р. працює на кафедрі АТП КНУБА. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Лауреат премії ім. Г. Проскури НАН України.
https://orcid.org/0000-0002-6245-7917
55328389800
myslovych.mv@knuba.edu.ua
Michael Myslovych – Михайло Мислович
Web of Science ResearcherID P-8217-2017
Іносов Сергій Вікторович к.т.н., доцент. Після закінчення навчання в Київському інженерно-будівельному інституті (зараз КНУБА) у 1969 році за фахом інженер-електромеханік з автоматизації, вчився там же в аспірантурі за фахом і захистив кандидатську дисертацію. Працював старшим науковим співробітником в науково дослідних інститутах будівельної і гірничої галузей. З 1986 року по нинішній час працює в КНУБА на кафедрі автоматизації технологічних процесів. В період 2002 – 2013 роки займав посаду завідувача кафедри. Зараз продовжує працювати на кафедрі АТП на посаді доцента.
https://orcid.org/0000-0001-8305-5514
inosov.sv@knuba.edu.ua
СВ Іносов
  Бондарчук Ольга Вячеславівна к.т.н., доцент. Закінчила КІБІ (КНУБА) у 1992 році (за фахом  інженер-системотехнік). Вчилася в аспірантурі з 1995 по 1998 рік. З 1998 року по 2010 працювала на кафедрі АТП на посаді асистента. З 2010 року по теперішній час працює на кафедрі АТП на посаді доцента.
https://orcid.org/0000-0003-1893-1893
bondarchuk.ov@knuba.edu.ua
Olga Bondarchuk
Луценко Вадим Юрійовичк.т.н., доцент. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію у 2000р. За фахом інженер електронної техніки.  У період з 2000р. по 2003р. навчався в аспірантурі. З 2003р по 2008р. працював на посаді асистента. У 2008р. захистив дисертацію у Національному технічному університеті  «Харківський політехнічний інститут», а з 2008р. працюю на посаді доцента.  З 2014р. і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри АТП.
https://orcid.org/0000-0002-9727-5574
lutsenko.viu@knuba.edu.ua
Вадим Луценко
Волчков Максим Володимирович асистент.
Після закінчення навчання в КНУБА (КІБІ) у 1991 році за фахом (інженер-електромеханік). Почав працювати в КНУБА (КІБІ) на посаді інженера. Зараз продовжує працювати на кафедрі АТП на посаді завідувача лабораторії кафедри та асистента за сумісництвом. З 2018р. вчений секретар кафедри.
https://orcid.org/0000-0001-9427-0754
volchkov.mv@knuba.edu.ua
Максим Волчков
Вольтерс Андрій Олександрович асистент.
В 2005 році завершив навчання в КНУБА на спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, отримав диплом Магістра з відзнакою. З 2005 працює в КНУБА асистентом. З 2010 року працює на кафедрі Автоматизації технологічних процесів. Керівник студентського гуртка Automation HUB. Відзначений Подякою Міністерства Освіти у науки України. З 2018 року член технічного комітету стандартизації №185 «Промислова автоматизація». В рейтингу найкращих викладачів (штатних працівників) КНУБА за підсумками показників в 2017-2020 роках.
https://orcid.org/0000-0002-3842-8198
volters.ao@knuba.edu.ua
Андрій Вольтерс
Самойленко Микола Іванович асистент.
Закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» у 1994р. З 1996 по 1999рр навчався в аспірантурі, з 1999 по 2001 працював на інженерній посаді каф. АТП, з 2002 і по нині працюю на посаді асистента кафедри АТП.
https://orcid.org/0000-0001-9410-6962
samoilenko.mi@knuba.edu.ua
Николай Самойленко
Сідун Катерина Василівна асистент.
Закінчила Київський інженерно- будівельний інститут (КІБІ) в 1982 році. За фахом інженер-електромеханік. З  1980 року  працює в будівельному інституті ( потім в університеті) . З 1996 року і по сьогодні асистент кафедри автоматизації будівельного виробництва.
https://orcid.org/0000-0003-4778-5100
sidun.kv@knuba.edu.ua
Сідун Екатерина
Соболевська Леся Георгіївна асистент.
В 2005 році завершила навчання в КНУБА на спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, отримала диплом Магістра з відзнакою.
2006-2010 – аспірантура в КНУБА. З 2009 року працює на кафедрі Автоматизації технологічних процесів на посаді асистента. З 2009 по 2018 рік – вчений секретар кафедри. З 2017 року заступник декана факультета автоматизації і інформаційних технологій. З 2019 року освітянський омбудсмен КНУБА. Відзначена Подякою Міністерства Освіти у науки України.
https://orcid.org/0000-0001-8238-5685
sobolevska.lg@knuba.edu.ua
Л.Г. Соболевська
Соболевська Тетяна Григорівна асистент.
Закінчила КНУБА (КІБІ) в 1974 році за фахом інженер-електромеханік з автоматизації. З 1974 до 1993 року працювала в проектному інституті УКРГІПРОЕНЕРГО інженером, старшим інженером. В 1993 році прийшла  працювати в КНУБА на рідну кафедру АТП асистентом.
https://orcid.org/0000-0003-4853-2367
sobolevska.tg@knuba.edu.ua
Соболевська Т.Г.

Підвищення кваліфікації кафедри

Григоровський Петро Євгенович
Мислович Михайло Володимирович Програма стажування
Скіданов Володимир Михайлович
Іносов Сергій Вікторович Програма стажування
Бондарчук Ольга Вячеславівна Програма стажування
Луценко Вадим Юрійович
Волчков Максим Володимирович
Вольтерс Андрій Олександрович Програма стажування
Сертифікат
Самойленко Микола Іванович
Сідун Катерина Василівна Програма стажування
Соболевська Леся Георгіївна
Соболевська Тетяна Григорівна Програма стажування