Будівельний факультет

Іванченко Григорій Михайлович

Професор кафедри будівельної механіки, д.т.н., професор. Напрям наукової діяльності: динаміка тросових систем при складному русі; дослідження нестаціонарних хвиль сильних розривів у неоднорідних анізотропних пружних середовищах. Автор понад ста наукових та методичних праць, співавтор п’яти навчальних посібників з будівельної механіки та трьох патентів.

Контакти: тел.248-32-37; e-mail: ivgm61@gmail.com

Заступники декана:

Козак Андрій Анатолійович

Доцент кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент. Напрям наукової діяльності – застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання динамічних задач будівельної механіки

Контакти: тел.248-32-37

 


Ручківський Віталій Валентинович

Асистент кафедри геотехніки. Напрям наукової діяльності – дослідження особливостей взаємодії інженерних захисних конструкцій з ґрунтовою основою в щільно забудованій території

Контакти: тел.248-32-37

 


Горбач Максим Володимирович

Доцент кафедри менеджменту в будівництві, к.т.н., доцент. Напрям наукової діяльності – інноваційні технології оцінки якості менеджменту будівельних підприємств.

Контакти: тел.248-32-37; e-mail: Horbach.mv@knuba.edu.ua

 


Максим’юк Юрій Всеволодович

Заступник декана по заочному навчанню, професор кафедри будівельної механіки, д.т.н., професор. Напрям наукової діяльності – дослідження термов’язко-пружнопластичного деформування, континуального і дискретного руйнування, стійкості, закритичної поведінки вісесиметричних тонкостінних, масивних та комбінованих тіл при термосиловому навантаженні з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Автор та співавтор понад сімдесяти наукових та методичних праць.

Контакти: тел.241-55-38; e-mail: maksymiuk.iuv@knuba.edu.ua


Будівельний факультет КНУБА це:

 • колектив відомих науковців, доброзичливих і вимогливих викладачів (11 кафедр: понад 50 професорів та 120 доцентів) та допитливих цілеспрямованих студентів;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців у провідному національному вищому навчальному закладі України;
 • практичне опрацювання фахових якостей в 14 навчальних лабораторіях кафедр факультету;
 • навчання на денній та заочній формах, а також за скороченим терміном підготовки;
 • сучасні методики викладання дисциплін;
 • працевлаштування по завершенні навчання на вітчизняних та закордонних підприємствах та в установах;
 • друга вища освіта по інтегрованому навчальному плану, підвищення кваліфікації, навчання в денній або вечірній аспірантурі чи докторантурі;
 • можливість одночасного навчання по програмі «Подвійний диплом» в технічних вузах Європи.

Факультет веде свою історію з дня створення Київського будівельного інституту. Починаючи з 1930 р. цей підрозділ інституту функціонував як кафедра, а з вересня 1934 р. – як інженерно-будівельний факультет. Спочатку факультет готував фахівців з двох спеціальностей: «Будівельні конструкції» й «Організація та виробництво будівельних робіт». У 1939 р. вони були об’єднані в одну – «Промислове і цивільне будівництво». Протягом 1941-1943 рр., у час фашистської окупації території України, факультет не працював. Він поновив свою роботу в грудні 1943 р. Діяльність співробітників факультету було спрямовано на підготовку інженерів за спеціальностями «Промислове і цивільне будівництво» та «Виробництво будівельних виробів і деталей». У листопаді 1955 р. у зв’язку з розширенням напрямів діяльності з будівельного факультету був відокремлений будівельно-технологічний факультет. За час діяльності факультету для проведення наукових досліджень та розв’язання складних народногосподарських проблем при кафедрах факультету створено низку наукових підрозділів:

 • проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій (1961р., при кафедрі будівельної механіки); з 1991 р. – НДІ будівельної механіки;
 • галузеву науково-дослідну лабораторію (1967 р., при кафедрі основ і фундаментів);
 • українську територіальну галузеву науково-дослідну лабораторію (1968 р., при кафедрі організації та економіки будівництва);
 • проблемну науково-дослідну лабораторію ґрунтосилікатів (1969 р., при кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій (1976 р., при кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій калійних підприємств (1978 р., при кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію основ і фундаментів сільськогосподарських будинків та споруд (1979 р., при кафедрі основ і фундаментів); з 2008 р. – науково-дослідна лабораторія основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах;
 • науково-дослідну лабораторію чисельних методів у геотехніці (2003 р., при кафедрі основ і фундаментів);
 • науково-дослідна лабораторія проблем транспортного будівництва (2016 р.).

За роки функціонування факультет підготував більше 20 тисяч фахівців для будівельних організацій, проектних і наукових установ. На факультеті здобувають освіту громадяни багатьох країн близького й далекого зарубіжжя: щороку одночасно понад 160 юнаків та дівчат більше, ніж з 20 країн світу.

НАША ГОРДІСТЬ