Про кафедру автоматизації технологічних процесів

Про кафедру

Кафедра автоматизації технологічних процесів забезпечує базову та повну вищу освіту.

Кафедра АТП є випускною для бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»), та бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також викладачі кафедри забезпечують підготовку з автоматизації спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

 

Завідувач кафедри – Григоровський Петро Євгенович, доктор технічних наук, професор, очолює кафедру з березня 2019 року. Дійсний член Академії будівництва України.  З 1977 року працює у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України. З 2007 року займає посаду першого заступника директора з наукової роботи НДІБВ. Перелік наукових праць налічує близько 100 публікацій, у тому числі: дві монографіі, 1 підручник, більше 20 нормативних документів та стандартів,  статті у фахових виданнях України та за її межами, 4 авторських свідоцтва на винаходи. Головний редактор фахових видань: журнал «Нові технології в будівництві», міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво. Проводить наукові дослідження у напрямку технології інструментальних вимірювань в будівеництві і практичного використання неруйнівних методів контролю та автоматизованих інформаційно – вимірювальних систем діагностики технічного стану будівель, споруд і території забудови на  всіх етапах їх життєвого циклу. Керує та приймає безпосередню  участь у конференціях і наукових семінарах. Керує науковою роботою  студентів і аспірантів.
Тел.:(044)244-96-52 (вн. 2-52), к.140. e-mail: kafedra@atp.in.ua

 

 

Історія кафедри

Кафедра автоматизації технологічних процесів (тоді кафедра автоматизації будівельного виробництва) була виділена з кафедри електротехніки в Київському будівельному інституті в 1965 році.
Засновниками кафедри була група висококваліфікованих спеціалістів, що вийшли з київського Інституту автоматики. Це доктор техн. наук, професор Г.К. Нєчаєв, який був першим завідувачем кафедри в період з 1965 по 1986 рік, учасник Великої Вітчизняної війни, відзначений 11 урядовими нагородами, а також доценти Соболевський Г.Д., Троїцький Н.А., Пух А.П., Шикалов В.С, Цилюрик Л.І.
За час існування кафедру очолювали: лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, доктор технічних наук, професор Бушуєв Сергій Дмитрович (1986-2001), кандидат технічних наук, доцент Іносов Сергій Вікторович (2001-2012), доктор технічних наук, професор Скіданов Володимир Михайлович (2012-2019).