Науково-педагогічний склад

Злагоджена робота всього колективу дозволила Університету здобути статус Національного та стати великим навчально-науковим комплексом. КНУБА має потужний кадровий потенціал, здатний успішно вирішувати усі завдання, які стоять перед сучасним закладом освіти.

Кадрова політика в Університеті орієнтована на безперервне поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників, опанування викладачами сучасних методів навчання, збереження спадкоємності та підвищення мотивації праці з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців. Діє система підвищення кваліфікації викладачів, стажування в інших вищих навчальних закладах, підприємствах, організаціях в Україні та за кордоном.

В КНУБА створено сприятливі умови для  підвищення наукового рівня викладачів. Діє докторантура та аспірантура, десять спеціалізованих вчених рад. Періодично відбувається захист докторських та кандидатських дисертацій з технічних та економічних наук.

За досягнуті успіхи 21 науковцю Університету присуджені Державні премії, 35 працівників відзначені почесними званнями.

Статистика

Працюючих в КНУБА   – 2195

у тому числі науково-педагогічних працівників – 1123

Присуджені звання   –  35

у тому числі:

“Народний архітектор України”  – 2

“People’s Architect of Ukraine”

“Заслужений діяч науки і техніки України” -12

“Honored Worker of Science and Technology of Ukraine”

   “Заслужений працівник освіти України”  –  9

“Merited Education Worker of Ukraine”

   “Заслужений будівельник України”  –  4

“Merited Builder of Ukraine”

   “Заслужений економіст України” –  4

“Merited Economist of Ukraine”

 “Заслужений працівник сфери послуг України”   –  1

“Merited Service Sector Worker of Ukraine”

   “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”  – 2

“Honored Worker of Physical Culture and Sports of Ukraine”

   “Заслужений юрист України”  – 1

“Honored Lawyer of Ukraine”

      

Академіків НАН України  – 1

Членів-кореспондентів НАН України – 1

Академіків Державних галузевих академій наук  – 2

Членів кореспондентів Державних галузевих академій наук – 1

Нагороджених державними преміями  – 21

у тому числі в галузі:

Науки і техніки – 12

Освіти – 9