Кафедра будівельних матеріалів

пушкарева

       Завідувач кафедри будівельних матеріалів доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України  –  Пушкарьова Катерина Костянтинівна

            На кафедрі будівельних матеріалів КНУБА викладаються дисципліни для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного факультетів та  факультету інженерних систем та екології.

Загальна  інформація про кафедру 

              За час існування кафедри колективом підготовлено 5 докторів технічних наук, більше 150 кандидатів технічних наук. Щорічно викладачі кафедри приймають участь у роботі наукових конференцій та семінарів, керують науковою роботою студентів з підготовкою статей та робіт на конкурси. Серед викладачів кафедри є лауреати премії Президента України для молодих вчених, за наукові досягнення викладачі отримували Гранти Президента, гранти КНУБА, стипендії Кабінету міністрів України.

У 1934 р. засновано кафедру будівельних матеріалів, першим завідувачем якої став Гнат Якович Слободяник. Напрям наукової діяльності – технологія будівельних матеріалів. Протягом року на її базі було створено кращу в Україні лабораторію будівельних матеріалів, що мала передові на той час прилади та обладнання. З 1972 по 1988 роки кафедру будівельних матеріалів очолював к.т.н., професор Пашков І.О.  Напрям його наукової діяльності – використання місцевої природної сировини та промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів. З 1988 р. по 2006 р. керівництво кафедрою здійснював д.т.н., професор П.В. Кривенко. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей структуроутворення в лужних в’яжучих системах та створення високоефективних матеріалів із заданими властивостями.

Загальна  інформація про завідувача кафедри

             У 1979 р. закінчила з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут. Після закінчення  аспірантури працювала в КНУБА науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії ґрунтосилікатів (1983-1985, 1997-1999), асистентом (1986), доцентом кафедри хімії (1989), професором кафедри будівельних матеріалів (1994). У 1985 р. захистила кандидатську, у 1995 р. – докторську дисертацію.

З 2006 р. по теперішній час завідувачем кафедри є  д.т.н., професор Пушкарьова К.К. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей композиційної побудови матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем. Підготувала 10 кандидатів наук, 16 магістрів.

Автор понад 430 наукових праць, 40 авторських свідоцтв і 3 патентів. Основні праці: «Долговечность шлакощелочного бетона» (1993), «Заповнювачі для бетону» (2001), «Будівельне матеріалознавство» (2004, 2006, 2008, 2013), «Товарознавство керамічних будівельних матеріалів» (2006), «Строительное материаловедение» (2007), «Використання техногенних продуктів у будівництві» (2009), «Матеріалознавство» (2012, 2015), «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012), «Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі» (2014), «Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів» (2017).

 • Викладацький та допоміжний склад кафедри будівельних матеріалів

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів:  9 доцентів, 2 професорів, серед яких є академік Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної академії  наук екології та безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Академії будівництва України.

На даний час на кафедрі працюють:
завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Пушкарьова Катерина Костянтинівна;

професори:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Лаповська Світлана Давидівна;

доценти:
кандидат технічних наук, доцент Кочевих Марина Олександрівна;
кандидат технічних наук, доцент. Гончар Ольга Андріївна;
кандидат технічних наук, доцент Суханевич Марина Володимирівна;
кандидат технічних наук, доцент Анопко Дмитро Віталійович;
кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Ольга Петрівна;
кандидат технічних наук, доцент Кушнєрова Лілія Олександрівна;
кандидат технічних наук, доцент Нестеров Валерій Григорович;

 

кандидат технічних наук, доцент Савченко Катерина Володимирівна;
кандидат технічних наук, доцент Каверин Костянтин Олександрович.

зав. лабораторією: Почупайло Валентина Василівна;

ст. лаборанти:
Боброва Тетяна Анатоліївна, Дулевич Алла Іванівна, Смоляр Тамара Миколаївна.

 • Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

ауд.255- кабінет завідувача кафедри,т. 4-05; 245-48-31;
ауд. 257 – кімната викладачів, т.1-15;
ауд.251, 253, 260, 258 – навчальні лабораторії кафедри.

Тел.: 245-48-31
e-mail: Pushkarova.kk@knuba.edu.uaGonchar.oa@knuba.edu.ua, ,   Kaveryn.ko@knuba.edu.uabondarenko.op@knuba.edu.ua,kochevykh.mo@knuba.edu.ua, anopko.dv@knuba.edu.ua, sukhanevych.mv@knuba.edu.ua, lapovska.sd@knuba.edu.ua, martsykh.as@knuba.edu.ua

 

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Лаповська Світлана Давидівна

Кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Ольга Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент Кочевих Марина Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент Суханевич Марина Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент Гончар Ольга Андріївна

Кандидат технічних наук, доцент Анопко Дмитро Віталійович

Кандидат технічних наук, доцент Савченко Катерина Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент  Каверин Костянтин Олександрович

Зав. лабораторією Почупайло Валентина Василівна

                     

   ст. лаборант Дулевич Алла Іванівна           ст. лаборант Боброва Тетяна Анатоліївна

Навчальна діяльність кафедри будівельних матеріалів

            Для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного факультету та  факультету інженерних систем та екології  на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

п/п

Назва дисципліни Спеціальність (денна та заочна форма навчання)
1 Будівельне матеріалознавство ПЦБ – Промислове та цивільне будівництво

ВВ – Водопостачання та водовідведення

ТВ – Теплогазопостачання та вентиляція

ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

ГБ – Гідротехнічне будівництво

ЕП – Економіка підприємства

ОіА – Облік і аудит

МБГ – Міське будівництво та господарство

2 Будівельні матеріали МОіА – Менеджмент організацій і адміністрування
3 Матеріалознавство ДАС – Дизайн архітектурного середовища

АБС – Архітектура будівель і споруд

МБ – Містобудуання

АРХ – Архітектура та містобудування

ДН – Дизайн

4 Виробнича практика.  Практична підготовка ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
5 Методи і методологія наукових досліджень ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
6 Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7 Основи   матеріалознавства ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
8 Товарознавство виробів із пластмас ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
9 Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів ТКД – Товарознавство та комерційна діяльність
10 Будівельні матеріали та поводження з відходами ЕКБ – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
11 Заповнювачі для бетону ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
12 Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
13 Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
14 Навчально-виробнича практика ТБКВМ – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Програми дисциплін кафедри висвітлені у методичних вказівках до вивчення кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі. Зміст практичних та лабораторних робіт, рекомендації до їх виконання та проведення дослідів відображені у методичних вказівках до виконання лабораторних та практичних робіт для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Підручники, навчальні посібники та монографії (2010 – 2018 рр.):

 1. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів, навчальний посібник (перевидання) / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. // Київ, видавництво Ліра-К, 2018. – 424 с.
 2. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: Навч. посіб. / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Київ: Видавництво Ліра – К., 2017. – 424 с.
 3. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Київ: Видавництво Ліра – К., 2012, 2015 – 592 с.
 4. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Електронний підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. / Київ, 2015 – 592 с.
 5. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (монографія) / Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., та ін. / Вік-Принт, – 2015, 280 с.
 6. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції: науково-практичний довідник; авт. ідеї та кер. пр-ту І.М.Салій; за ред. К.К.Пушкарьової; Асоціація “Всеукр. союз виробників буд. матеріалів та виробів”. – Київ: ВСВБМВ, 2012 . – 658 с.
 7. Чистяков В.В. Технології поводження з токсичними і радіоактивними відходами. – Київ: КНУБА, 2015.
 8. Будівельне матеріалознавство:підручник/П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенко; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України .- Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ: Ліра-К, 2013, 2014 .-620 с.
 9. Будівельне матеріалознавство:підручник для студ. вищ. навч. закл./П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенка. – Київ:Експрес-Поліграф, 2010. – 620 с.
 10. Виконання оздоблювальних робіт матеріалами “Тіккуріла”/ К.К.Пушкарьова [та ін.]. – Харків: Золоті сторінки, 2010 . – 279 с.
 11. Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі / Пушкарьова К.К. [та ін.] .- Київ: Задруга, 2014. – 270 с.
 12. Будівельні матеріали (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч./ Гасан Ю.Г., Пащенко Т.М. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури,Ч. 1,2 . – Київ: КНУБА, 2013. – 227, 135 с.
 13. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Безсмертний М.П. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури . – Київ: КНУБА, 2014 . – 202 с.
 14. Поводження з відходами та їх використання для одержання будівельних матеріалів: навч. посібник для студ. вищ. нач. закл. (доступно в локальній мережі) / М.В.Суханевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2011 . – 150 с.
 15. Радіаційно-хімічна модифікація бетону функціональними добавками / Колесник Д.Ю. / Монографія. – К.: ТОВ «НВП» «інтерсервіс». 2014 – 146с.
 16. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография / Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. – К.: ООО «ИПК Экспресс-полиграф», 2012. – 258с.
 17. Shi C., Krivenko P.V., Della Roy Alkali – Activated cements and concretes (in Chinese, Authorized translation from the English language edition). – “Taylor & Francis”, 2012. – 326 p.
 18. John L. Provis, Jannie S.J. van Deventer Alkali Activated Materials: Монографія (Krivenko P.V., Kavalerova E. and other (part 2, 7, 9, 11, 12). – RILEМ State-of-the-Art Report, RILEM TC 224-AAM, Volume 13. Springer Dordrecht Heidelberg New York, London, 2014. – 388 p.
 19. Щелочные цементы (AlkalinеCements): Монография/ Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. – К.: Издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 20. Протикорозійний захист суміжних пристроїв у системах тягового електропостачання: Монографія / Сиченко В.Г., Дьяков В.О., Колесник Д.Ю., Полях О.М. – Дн-ськ: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – 340с.

Навчально-методичні видання кафедри будівельних матеріалів за 2012-2017 р.р.:

 1. Конспект лекції «Сучасні будівельні матеріали та вироби на основі деревини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Бондаренко О.ПК.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К.., Кочевих М.О., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 3. Конспект лекцій «Технології поводження з радіоактивними відходами» з дисципліни «Технології утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей /Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2012. – 40 с.
 4. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентів спеціальності ТБКВМ /Безсмертний М.П.,          Гасан Ю.Г., Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 5. Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з дисципліни «Будівельні матеріали» студентів спеціальності МО /Гасан Ю.Г., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Кочевих М.О., Гончар О.А., Якуш Є.Ю., – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали і поводження з відходами» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Кочевих М.О., Суханевич М.В. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 9. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали та компаунди»,«Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення» для студентів спеціальності ТБКВМ / Чистяков В.В., Суханевич М.В., Якуш Є.Ю. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення», та напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент»/ Уклад. К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих та ін. – К.: КНУБА, 2014. – 120 с.
 11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 13. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Щільні заповнювачі. – для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 14. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Легкі заповнювачі. (для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи та методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності ТБКВМ /Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 16 с.
 16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2015. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство заповнювачів для розчинів та бетонів» для студентів спеціальності ТКД / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 18. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство виробів із пластмас» для студентів спеціальності ТКД /     Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 19. Методические указания для выполнения практического задания «Расчет состава тяжелого бетона» по дисциплине «Строительное материаловедение» для иностранных студентов специальности ПГС ./ Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. –     24 с.
 20. Методические указания для изучения дисциплины «Строительное материаловедение» для иностранных студентов, обучающихся по направлению «Строительство» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 21. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом «Будівництво» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 22. Методичні вказівки дог вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» /Гончар О.А., Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Лаповська С.Д. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 23. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання /Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 24. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентівспеціальносмті 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» /Гончар О.А., Безсмертний М.П., Блажіс Г.Р., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 25. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бондаренко О.П., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 26. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Строительное материаловедение» (для иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» специализации «промышленное и гражданское строительство» /Суханевич М.В. – К.: КНУСА, 2017. – 36 с.
 27. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теоретичні основи будівельного матеріалознавства» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Суханевич М.В. К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 28. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 29. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання лабораторних та індивідуальних робіт /Уклад.: К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих, О.А. Гончар. – К.: КНУБА, 2018. – 47 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Заповнювачі для бетону” /Уклад. К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих, К.О.Каверин – К.: КНУБА, 2019. – 41 с.

Наукова діяльність кафедри будівельних матеріалів:

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2019 р.:

 1. Establishment of heat-exchange process regularities at inflammation of reed samples/ Tsapko,Yu.,Bondarenko, O., Tsapko,A.//Eastern European Journal of Enterprise Technologies.-Vol.1.-№1/10(97) 2019.–pр.36-42.ISSN 1729-3774DOI:10.15587/17294061.2019.156644.http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/156644/157209 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2018 р.:

 1. Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів /Бондаренко О.П., Павлюк В.В. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018.- № 2. – Том 92. – С. 197-203.
  ISSN 2311-7257.   https://vestnik-construction.com.ua/2018/2-92-2018.html
 2. Особливості морозостійкості бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою / Бондаренко О.П., Гузій С.Г., Мілонова А.М. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». 2018.  – Вип. 59.
 3. Влияние кремнийорганических гидрофобизирующих добавок на долговечность ячеистого бетона автоклавного твердения / Лаповская С. Д., Демченко Т. Н. // Будівельні матеріали та вироби, 2018. – №97.- 50-53с. http://ye-materialy-i-izdeliya-n1-2-z/ndibmv.kiev.ua/stroiteln
 4. Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Н-т. журнал «Наука та будівництво, 2018. – вип. 1(15), –  с.67-72. http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-2018-1/
 5. Оптимізція складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. //Вісник ОДАБА, Одеса, 2018 – вип.70, с. 106-111. http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 6. Модифікація штучного каменю для виробництва енергоефективних стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини / Гасан Ю.Г.
  Дроздова О.В. // Збірник статей до VII міжн. н-п. «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві», ОДАБА, 2018 р. – С.160-164.http://www.ogasa.org.ua/sobitiya/984-vii-mzhnarodna-naukovo-praktichna-konferencya-energoefektivn-tehnologyi-v-mskomu-budvnictv-ta-gospodarstv-17-18-travnya-2018-roku.html
 7. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини і дослідження фізико-механічних властивостей штучного каменю на її основі для виробництва стінових виробів і архітектурного декору / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Тези до міжн. н-п. конф. «Ефективність підприємства- інноваційні технології та економічні рішення».- Харків, ХНУБА, 7-8 червня 2018 року, С.5-7. http://econ2016.krasalex.com/2018/06/13/7-8
 8. Особливості отримання декоративних бетонних виробів скельної фактури / Кочевих М.О. // Тезиси доповідей ІІ Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в 10архітектурі і зайні», Харків, ХНУБА, 12-13 квітня 2018 р. С.112-113.
 9. Вивчення можливості отримання декоративного щебеню для ландшафтного дизайну з продукту рециклінгу бетону / Кочевих М.О. // Матеріали VIII міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 10-12 травня 2018 р., Т. 2, – с.101.https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/Tezy%20-%202018%20Part%202.pdf
 10. Применение базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционногоавтоклавного газобетона / Лаповская С. Д., Лихвар Т. А. // 10-я юбил. Межд. н-п конф. «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» .-Минск-Могилев, 29-31 мая 2018 г. – 50-53 с.https://gazobeton.org/uk/node/493
 11. Застосування нанорозмірних вуглецевих речовин для модифікації цементних композиційних матеріалів спеціального призначення / Суханевич М.В. // Тези доповідей  н-п. конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення:сучасні матеріали та конструкції» 24-25 травня 2018 К.:КНУБА, 2018. – С.22-24.
 12. Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов/Пушкарева Е.К., Каверин К.А//«Строительство: новые технологии – новое оборудование» № 11 (178) — 2018, Москва, с.57-62

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2017 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік:

 1. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions Material Science Forum
  ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865, 2016- pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.
 2. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Вип. 59.- С.69-70 https://elibrary.ru/item.asp?id=30047042.
 3. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації та підвищення довговічності будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини. Патент України на корисну модель № 121872. Бюлетень №6, 2017.- С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017
  http://uapatents.com/4-121872-khimichnijj-rozchin-dlya-gidrofobizaci-ta-pidvishhennya-dovgovichnosti-budivelnikh-materialiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini.html.
 4. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Спосіб виготовлення будівельних блоків на основі гіпсової в’яжучої речовини з пустотами. Патент України на корисну модель № 121997. Бюлетень №6,2017.-С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017. http://uapatents.com/4-121997-sposib-vigotovlennya-budivelnikh-blokiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini-z-pustotami.html.
 5. Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлако-портландцементних в’яжучих композицій Будівництво України. –К., 2017.- №2. – С. 35-37.http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 6. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу Будівельні матеріали та вироби.– 2017. № 1-2. –С.50-51. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/.
 7. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» Будівельні матеріали та вироби. – 2017.- № 3-4. – С.39-41. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.
 8. Гончар В.П., Гончар О.А., Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно». Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 9. Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. Алгоритмічна послі-довність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» Підводні технології. 2017.- №. 06.- С.57-64 . http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2017_6_8.
 10. Лаповская С. Д., Зеленина А. И.,  Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. Использование отходов автоклавніх газобетонов Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27. http://budjurnal.com.ua/doc/full%201-2%202017.pdf.
 11. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.92-100. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 12. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.69-С.106-114 http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 13. Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П.,  Савченко К.В. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.
  http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 14. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).-     С. 32-41. https://ceramic-journal.org.ua/index.php/csl/issue/view/9/34-2017.
 15. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111058.
 16. Пушкарьова К.К., Марціх А.С. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 17. Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.- С.20-25 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111073.
 18. Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 29-33 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 19. Суханевич М.В. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів Будівельні матеріали та вироби.- К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.
 20. Суханевич М.В. Принципи композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 149-157 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 21. Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В Бетони для біогазових установок Наука та будівництво 2017.- №3 (13). – С.72-76 http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-3-13-2017/.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Bezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.
 2. Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.
 3. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. Modification of slag portland cement with complex additives Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.
 4. Honchar O., Serbinenko S. Use of stained-glass windows in the modern interior Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182.
 5. Kochevykh M., Pilipenko V. Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.
 6. Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.
 7. Sukhanevych M, Garazha V. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 8. Sukhanevych M, Ustymenko M., Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.
 9. Немчинов Ю.І., Шейніч Л.О., Крітов В.О., Ігнатова І.В. Панелі залізобетонні тришарові з гнучкими в’язями зі склопластика для зовнішніх стін будівель. Технічні умови ТУ У В.2.6-23.6-05503160-001:2016К.: 2016.- 34 с.
 10. Немчинов Ю.И., Шейнич Л.О., Игнатова И.В., Шелест Я.Ф. Комплекты енергосберегающих фасадных систем вентилируемых с облицовкой камнем. Технические условия ТУ У В.2.6-24.3-35965995-001:2016.-К.: 2016.- 49 с.
 11. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, моди-фікованих органо-кремнеземистою добавкою. Тези доповідей на 6-й м.н.-т. конф. «Проблеми надійності і довговічності інженерних споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2017 р.:

 1. Алгоритмічна послідовність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» / Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. // Підводні технології. 2017.- №. 06. – С.57-64.
 2. Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.
 3. Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks / Kochevykh M., Pilipenko V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.
 4. Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.
 5. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites / Sukhanevych M, Garazha V. // Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 6. Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes / Sukhanevych M, Ustymenko M. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.Use of stained-glass windows in the modern interior / Honchar O., Serbinenko S. // Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182
 7. Modification of slag portland cement with complex additives / Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.
 8. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete / Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.
 9. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Тези доповідей на 6-й м.н.т. конф. «Проблеми надій-ності  і довго-вічності інженер-них споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.
 10. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).- С. 32-41.
 11. Использование отходов автоклавніх газобетонов / Лаповская С. Д., Зеленина А. И., Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. // Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27.
 12. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П., Савченко К.В. // Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.
 13. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлакопортландцементних в’яжучих композицій / Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. // Будівництво України. – К., 2017.-  №2. – С. 35-37.
 14. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Випуск № 58.
 15. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.
 16. Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно» / Гончар В.П., Гончар О.А. // Будівельні мате-ріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21.
 17. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П.,  Комлик В.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58  -С.92-100.
 18. Бетони для біогазових установок / Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В // Наука та будівництво – №3 (13). – С.72-76.
 19. Reinforcement of autoclaved air concrete with basalt microfiber / S. Lapovska, T. Lihvar, М.Gudkova // Будівельні мате-ріали та вироби.- 2017. – №3-4 (95). – С. 14-15.
 20. Принципи композиційної побудови гідроізоляцій-них матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58  -С. 149-157.
 21. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали та вироби. – К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49.
 22. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. – 2017. – № 3 – С.39-41.
 23. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. –  № 1-2. –С.50-51.
 24. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С.  29-33.
 25. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифі-кованих гідроізоляційних розчинів / Пушкарьова К.К., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130.
 26. Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30.
 27. Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.-  С.20-25.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2016 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік:

 1. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Material Science Forum ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865,  2016 – pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.
 2. Sukhanevych M.V. Heatexpanded graphite is effective nanoadditives in cement Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.214. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Abstruct%20conf.%20nanotechnology-2016.pdf.
 3. Ustymenko M.E. The water polyurethane dispersion, modified carbon nanotubes-effective component cementitious compositions Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.261. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Ustimenko.pdf.
 4. Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Економічні та ефективні зололужні цементи та бетони на їх основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2016. – Вип 57.- С. 15-20. (фахове видання). http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.
 5. Бондаренко О.П., Гузій С.Г. Особливості фазового складу скловміщуючих шлакопортандцементів підвищеної корозійної стійкості. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2016. – Вип. 32. – C. 3-14. (фахове видання). http://ep3.nuwm.edu.ua/5643/.
 6. Бондаренко О.П., Москаленко О.A., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів модифікованих відходами скляного бою Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 63. – С. 110-116. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2016_63_21.
 7. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Модифіковані гіпсові в’яжучі речовини для стінових виробів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016. – Вип 57.- С. 21-24. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 8. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина. Патент України на корисну модель № 105714, Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105714-gipsocementnopucolanova-vyazhucha-rechovina.html.
 9. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Суміш для приготування гіпсобетону.  Патент України на корисну модель № 105715. Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105715-sumish-dlya-prigotuvannya-gipsobetonu.html.
 10. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій. Вісник Херсонського національного технічного університету №2(57), Херсон, 2016 р., с. 54-60. (фахове видання)
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2016_2_10.
 11. Купрієнко П. Й., Лаповська С. Д., Дюжилова Н. О., Купрієнко Н. П. Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу» Будівельні матеріали та вироби.- К. 2016. – Вип.92.- С. 16-20. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2016_2-3_6.
 12. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Автоклавний газобетон з покращеними характеристиками на згин Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.93.- С. 10-12. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/12/Stroitelnye-materialy-N4_2016.pdf.
 13. Лаповська С. Д., Зеленіна А. І., Волошина Т. М., Ліхвар Т. О. Дослідження властивостей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носії Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. -Вип.1 (91).- С. 6-9. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n1-za-2016/.
 14. Лаповська С.Д., Мозговий В.В., Куцман О.М., Баран С.А. Оцінка міцності цементнобетону існуючого покриття. Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.2-3 (92).- С. 30-32. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/.
 15. Пушкарьова К.К. Перспективи розвитку та використання нанотехнлогій у виробництві будівельних матеріалів нового покоління Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С.122-127. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 16. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д.О. Дослідження цементних композицій, модифікованих полікарбоксиатними та механо-активованими кварцовими добавками Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С. 149-152. (фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 17. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону Будівельний журнал, спецвипуск, , 2015.- № 5-6, С. 61 http://www.budjurnal.com.ua/doc/full%205-6.pdf.
 18. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С. 128-134. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 19. Суханевич М.В., Мала Л.В. Особливості процесів структурроутворення це-ментних композицій, на-номодифікованих тер- морозширеним графітом Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С.165-170.
  (фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.
 20. Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д.  ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови (EN 771-3:2011 +А1:2015, IDT) Укрархбудинформ, 2016.- 77 с. nline.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=65856.
 21. Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д. ДСТУ-Н Б В.2.7- 308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону Укрархбудінформ, 2016.- 84 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63751.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:

 1. Безсмертний М.П., Чернікова С.М., Квасова С.В., Кошовенко О.В. Investigation of the properties of filler sand lightweight concrete based on slags from the smelting of manganese ferroalloys. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 140.
 2. Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д., Новоселенко Е.Д Шлакопортландцементные материалы, модифицированные стекло-порошком и добавкой полифункционального действия Зб. статей учасників 38-ї н-п конф. “Інноваційний потенціал української науки – ХХIІ сторіччя”. – Том 2 – Природничі та точні науки; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 23-28 травня 2016 р. – С. 42-45.
 3. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y., Kazamatova L.V. Рrotective materials based on glass containing slag portland cement compositions International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 139.
 4. Gasan Yu. Drozdova O Repellent solution based on sulfur and titanium dioxide for products of gypsum binders International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. С.124-125.
 5. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”.- – Херсон, ХНТУ, 2016, Вип. 2.- С. 112-113.
 6. Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Моделювання складу автоклавного газобетону з покращеними характеристиками на згин. Матеріали міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 72-79.
 7. Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Ліхвар Т.О., Гудкова М.О. Ніздрюватий бетон – сучасний будівельний матеріал для енерго-ефективного будівництва Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» 17-18 листопада 2016р.  Одеса, БТІ, 2016.- С. 94-99.
 8. Лаповская С.Д. Зеленина А.И. Волошина Т.Н. Лихвар Т. А. Отходы автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред Сборник докладов 9-й Международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» 18–19 мая 2016 г., С.21-25, г. Минск, «Колоград».-2016.
 9. Мельниченко Л.С., Чернікова С.М., Квасова С.В., Безсмертний М.П. The research of mechanic and distored qualities of concretes on the base of fillers that are made of slag melting of silicon electro thermal smelting. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 142-143.
 10. Пушкарьова К.К., Каверин К.O. Високоміці керамзитоветони, отримані з використанням полікарбоксилатних суперпластифікаторів Матеріали міжнар. семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 118-120.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2015 р.:

Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік:

 1. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(науковометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 2. Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43. (науковометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.
 3. Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.
 4. Krivenko P., Petropavlovsky O., Petranek V., Pushkar V., Vozniuk G. High Strenght Alkali activated Slag Cements with controlled Setting Times and Early Strength Gain “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 44-49. (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.44.
 5. Kyrychok Volodymyr, Drochytka Rostislav, Kryvenko Pavlo Influence of Temperature on Structure Formation Processes Geocements for Rehabilitation of Concrete “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 111-114. (науково-метрична база Scopusdoi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.111.
 6. Sukhanevych M. Nanotubes and nanoplates as effective additives in cementAbstract book. «International research and practice conference nanothechnology and nanomaterials» (NANO-2015)– Lviv: Eurosvit, 2015. -P.215 http://www.iop.kiev.ua/~nano2015/abstracts/Sukhanevych.pdf.
 7. Бондаренко О.П., Гузий С.Г., Захарчен-ко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалыМіжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукоментрична база) http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.
 8. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифікація і дослідження композиційних матеріалів на основі  гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи винесення ТЕС. Вісник ОДАБА.- Одеса, «Зовнішрекламсервіс», 2015. – Вип.57.- С. 53-57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_10
 9. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12
 10. Каверин К.О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторамиБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.– К.; Тов. «Знання України»  2015.-   № 56.-   С. 47-54. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 11. Киричок В.І., Гузій С.Г., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементівЗбірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6
 12. Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Лакуста С.О. Роль технологических факторов в формировании структуры и свойств шлакощелочных бетоновВісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 233-242. rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 13. Лаповська С.Д.Технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону в залежності від якості вапна, що використовується. Віник ОДАБА. – Одеса, «Зовнішрекламсервіс, 2015.- Вип.60.- С.186-194: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_34
 14. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, , НТВГ, 2015. – Вип. 31. – С.288-296  http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_39
 15. Лаповська С.Д., Зеленіна А.І. Акцептуючі контакти на основі автоклавного газобетону – сучасний матеріали повного життєвого циклуБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-     Вип. 55.- С.94-96http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 16. Лаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Акцептирующие контакты на основе  отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред. Збірник наукових праць “Науковий вісник будівництва.-  – Харків: ХНТУБА, 2015.- . №4 (82). С.141-145  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2015_4_35 
 17. Лаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Использование отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и  неводных жидких средБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.- Вип 54.- С.106-111  http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf.
 18. Лаповская С.Д., Сиротин О.В., Гринфельд Г.И. Экспериментальное определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобетона в климатических условиях г. Киева Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы».- М.:, 2015.-  №8.- С.18-21. http://rifsm.ru/editions/journals/1/2015/568/.
 19. Пушкарьова К.К., Гончар  О.А., Каверин К. О. Вплив оргaно-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композитів та їхні фізико-механічні характеристики. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155. – с. 124 – 128.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91742.
 20. Пушкарьова К.К. Дворкін Л.Й., Плугін А.А., Кагановський О.С., Градобоєв О.В. Технологічні аспекти використання дисперсних речовин при отриманні будівельних композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 41-52. (наукометр. публ. Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91618.
 21. Пушкарьова К.К., Каверин К.О. Дослідження  впливу органо- кремнеземистих  добавок на міцність цементних. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57.- С.371-379. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_58
 22. Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження сумісності дії складових  органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – вип. 31.- С. 322-329. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_43
 23. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д. Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками. Восточно- европейский журнал передовых технологий.- Харьков, Техцентр, 2015.- №5 (5).- С. 42-51. (наукометрична база Index Copernicus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/51836
 24. Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Яким В. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 229-236. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_41
 25. Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О. Дослідження сульфатостійкості бетону методом видалення продуктів корозії. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 58. – с.315-317.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_58_50
 26. Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О., Гедулян С.І. Дослідження сумісності роботи мінеральних добавок в складі  високоміцних сульфатостійких бетонів. Наука та будівництво.- №2.- 2015.-  с. 4-8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I2
 27. Пушкарьова К.К., В.І.Сахно, Д.Ю.Колесник. Технологія радіаційно-хімічної модифікації бетонів функціональними силіконами.  Будівництво України, 2015.-  №1, с. 31-36. http://46.201.245.47/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe.
 28. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – с. 380-386 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_59
 29. Пушкарьова К.К.Суханевич М.В, Марцих А.СВплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 237-242.
 30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_42Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакопортландцементів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 118 – 123. (наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91739
 31. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосиликатів шаруватої будови. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка- К.; Тов. «Знання України», 2015.- Вип.55.-  с.  42-48. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 32. Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.-  №56.-   С. 141-146. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf.
 33. Пушкарьова К.К., Шабанова Г.М. Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів і їх гідратації і дегідратації для отримання штучного каменю с заданими властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.15.- с. 5-11.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/75668
 34. Суханевич М.В. Особливості компози-ційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів. Міжнародний журнал «Science Rise».-№ 5/2 (5), 2014.- С.99-107. (наукометрична база Іndex Copernicus)
  http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33653.
 35. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».- Рівне, НТВГ, 2015.- Вип.31. – С.345-352. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_46
 36. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на власти-вості цементних компо-зиційних матеріалів. Вісник Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка.- Полтава, ПНТУ,2015.-  № 3(45) .- С.154-160. (наукометрична база Іndex Copernicus). http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/199
 37. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологічні особи-вості використання водних поліуретанових дисперсій як складових гідроізолляційних сумішей на цементній основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-   Вип.55.- С.70-76. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdf
 38. Суханевич М.В., Устименко М.Е.Углеродные нанотрубки в водной полиуретановой дисперсии – новая нанодобавка для цементных композиционных материалов. БГИТУ (Брянский госуд. инжен-технологич ун-т) Брянск, Россия, 1-2 декабря 2015 Матер 4-й н-пр. конф. «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах». Брянск, Россия,  БГИТУ, 2015. -Т.1.-  С.152-154. (науково-метрична база РИНЦ). www.old.bgita.ru/ru/doc_download/1297-programma-konferentsii.html
 39. Шейніч Л.О, Приймаченко А.С., Пушкарьова К.К. Вплив алюмосилікатного компонента на усадку та тепловиділення бетону. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України», 2015.-   №56.-  с. 131-134. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 40. Pushkarova K., Sukhanevych M., Bondar K. The principles of composite construction penetrability water-proofing mortars with  increased service life. Ж-л «Підводні технології» 2015. №2.- С.46-52. (науково-метрична база Index Copernicus). http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2015_2_8

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:

 1. Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості використання шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою, для виробництва бетонів спеціального призначенняТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 103.
 2. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифицированные гипсосодержащие композитыЗбірник статей до ХХХІ-ї Міжнародної наукової конференції «Перспективні напрямки світової науки», 2015р., Дніпропетровськ, 2015. – С.17-20.
 3. Гончар О.А., Мороз  А.В. Оцінка ефективності використання різних видів цементно-алюмінатних композицій для виробництва без усадочних сухих  будівельних сумішейТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 107-108.
 4. Дроздова О.В., Кучерова Г.В. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕСТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 109.
 5. Кочевих М.О., Вялін Д.О. Особливості використання декоративних бетонів у ландшафтному дизайніТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 113-114.
 6. Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Щодо застосування автоклавного газобетону для зведення  енергоефективних будинків. Збірник «Енергозберігаючі технології в міському будівництві».- Одеса, ОДАБА, 2015. – С.141-146.
 7. Пушкарева К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів. Тези доповідей  5-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті».- Харків, 23-24 квітня 2015 -Х.:УДУЗТ, 2015.- С. 28-29.
 8. Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Bondar, K.V.Penetrability of waterproofing mortars: composition, properties, application features. Procced. of  19-th International Baustoftagung Tagungsbericht. IBAUSIL, Weimer , Germany, 16-18 September 2015 V.2.- P.1273-1279.(науковометрична база Scopus).
 9. Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Martsikh A.S.Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Procced. of  ICBM: “International Conference Silicate Binders“, 3-th December 2015,Brno, Czech Republic V1.-  P. 25. (науковометрична база Scopus).
 10. Суханевич М.В., Літвинюк І.О. Використання термо-розширеного графіту в якості модифікатора цементних розчинів. Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студен-тів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс  2015.- К:КНУБА, 2015 с.129-130.
 11. Суханевич М.В., Устименко М.Є. Тріщиностійкість цементних композицій, модифікованих водними поліуретановими дисперсіями з вуглецевими нанотрубкамиТези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс 2015, К.:КНУБА, 2015 с. 130-131.

Кафедра активно використовує нові виробничі та наукові здобутки у навчальному процесі. До занять залучаються провідні фахівці таких фірм як «Фомальгаут-Полімін», «Тіккуріла», МЦ-Баухемі, «Мапей Україна», Siltek, промислово-будівельна група «Ковальська». Існують і набувають нового розвитку наукові зв’язки між кафедрою та фірмою «Агромат», інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН, науково-дослідними інститутами будівельних конструкцій (НДІБК) та будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ). Аспіранти кафедри проходять стажування за кордоном (Польща, Ченстаховський політехнічний університет).

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:

– Отримання композиційних матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем,  науковий керівник д.т.н., професор Пушкарьова К.К.

–   Композиційні модифіковані гіпсовміщуючі матеріали і вироби на їх основі підвищеної міцності та  водостійкості, науковий керівник к.т.н., професор Гасан Ю.Г.

–   Отримання високоміцних легких бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Гончар О.А.

–  Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості, науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.

– Гідроізоляційні матеріали на основі композиційних цементів, модифікованих полімерними добавками органічного та неорганічного походження, отриманих за нанотехнологіями, науковий керівник к.т.н., доцент Суханевич М.В.

– Модифіковані бетони з підвищеними експлуатаційними властивостями, науковий керівник к.т.н., доцент Кочевих М.О.

– Жаростійкі бетони на основі відходів феросплавних виробництв, науковий керівник к.т.н., професор Безсмертний М.П.

– Отримання швидкотверднучих високоміцних бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Блажіс Г.Р.

– Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращеними експлуатаційними властивостями, науковий керівник к.т.н., доцент Савченко К.В.

 

IMG_1124Колектив кафедри будівельних матеріалів, 2014р.
IMG_1216Професор кафедри будівельних матеріалів кандидат технічних наук, професор Ю.Г. Гасан проводить лабораторне заняття для студентів будівельного факультету, 2015р.
ofnYoZtSTQMДоцент кафедри будівельних матеріалів кандидат технічних наук, доцент О.П. Бондаренко проводить лабораторне заняття для студентів будівельно-технологічного факультету сумісно з представником групи компаній Caparol, 2015р.
кочевихДоцент кафедри будівельних матеріалів кандидат технічних наук, доцент М.О. Кочевих читає лекцію студентам архітектурного факультету, 2014р.
2014-12-22_13.24.35Захист кандидатської дисертаційної роботи асистентом кафедри будівельних матеріалів К.В. Бондар, 2014р.
DSC09399Засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні гідроізоляційні та покрівельні матеріали», організованої ДП «НДІБМВ» 30 вересня – 01 жовтня 2015р.
ows5godRXVkАспірант кафедри К.О. Каверин та студент Д.О. Калантаєвський проводять випробування будівельних матеріалів в лабораторії, 2015р.

Захист дипломних магістерських робіт на ДБК-4, 2018 р.

  

День відкритих дверей у КНУБА, 3 березня 2018 р.

Захист кандидатської дисертаційної роботи асистентом кафедри будівельних матеріалів К.О. Каверина, 2018р.

  

Форум роботодавців та День кар’єри у КНУБА, 17 квітня 2018 року.