Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина (НДЧ) є науковим підрозділом Університету, який підпорядкований Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку – Ковальчуку Олександру Юрійовичу.

НДЧ  складається з наукових груп при кафедрах та відділів, безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний Ректору  Університету.

Відділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених Ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

Керівником Науково-дослідної частини (НДЧ ) є  Федорова Наталія Віліївна

КОНТАКТИ:
тел.: 241-55-53
факс: (044) 520-10-36
e-mail: vnti@knuba.edu.ua