Automation HUB


Automation HUB – це простір для популяризація вмінь та знань з технічних дисциплін, які можуть використовуватись для створення прототипів продуктів та технологій, а також реалізації реальних проектів в галузі Індустрії 4.0 серед студентів КНУБА, інших ЗВО та учнів шкіл.