ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізації «Автоматизація управління технологічними процесами»:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ (Кваліфікація – Фахівець з автоматизації технологічних процесів)

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого рівня вищої освіти (2019)
Навчальний план підготовки бакалаврів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання (2020)
Навчальний план підготовки бакалаврів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання (2020)
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого рівня вищої освіти (2022)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ (Кваліфікація – Інженер з систем автоматизації)

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого рівня вищої освіти (2019)
Навчальний план підготовки магістрів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання (2020)
Навчальний план підготовки магістрів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання (2020)
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого рівня вищої освіти (2022)

Вибіркові дисципліни рекомендовані випускаючою кафедрою

Вибіркові дисципліни для освітньо-професійної програми першого та другого рівня вищої освіти 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Наукова методична комісія.

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

1. Голова Іносов Сергій Вікторович Доцент кафедри автоматизації технологічних процесів КНУБА
2. Секретар Соболевська Леся Георгіївна Заступник декана факультету АІТ КНУБА
3. Заступник голови Григоровський Петро Євгенович Завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів КНУБА
4. Інші члени комісії Мазуренко Леонід Іванович Завідувач кафедри електротехніки та електроприводу КНУБА
5. Бондарчук Ольга Вячеславівна Доцент кафедри автоматизації технологічних процесів КНУБА