Бачинська Людмила Георгіївна

заступник декана архітектурного факультету з навчально-методичної роботи, кандидат архітектури, професор, член-кореспондент Української академії архітектури. Відзначена знаком «Відмінник освіти України». За волонтерську діяльність має численні грамоти і подяки від військових частин, що знаходяться на передових рубежах з охорони кордонів України, та волонтерських організацій, нагороджена медаллю «За гідність і патріотизм», бронзовим Волонтерським хрестом «За патріотизм» та знаком батальону ім.генерала Сергія Кульчицького.

ORCID ID   https://orcid.org/0000-0002-6942-5627 

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=fxwzVO4AAAAJ

bachynska.lg@knuba.edu.ua

ludmila_bachina@ukr.net

(044) 296-44-22; внутр. 2-22; кімната 235А.

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

Освіта

У 1973 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут з відзнакою і отримала вищу освіту за спеціальністю «Архітектура громадських споруд» та здобула кваліфікацію архітектора. У 1983 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата архітектури.

У 2020 році пройшла стажування в ТОВ «ПРОЕКСП».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 47 років. Науково-педагогічний стаж 45 років.

З 1973 року працювала у КНУБА на посаді старшого інженера, у 1976-1978 роках –  на посаді старшого архітектора – в КиївЗНДІЕП та Київпроект, паралельно у1976-1980 роках навчалась в аспірантурі при кафедрі основ архітектури, з 1980 року працювала на посаді асистента, доцента, професора, а з 1.02.1988 до сьогодні – на посаді заступника декана архітектурного факультету з навчально-методичної роботи.

У 1983 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 «Архітектура будівель і споруд» за темою «Принципи  організації внутрішнього простору багатоповерхових житлових будинків з квартирами в двох рівнях (для УРСР)».

У 1988 році присвоєне вчене звання доцента.

Підготувала 4 кандидата архітектури.

Документи про стажування_Л_Г_Бачинська
Художні роботи_Бачинська_Л_Г
Нагороди_за_волонтерську_діяльність_Л_Г_Бачинська

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються в останні роки на архітектурному факультеті

  1. Історія архітектури і містобудування. Розділ «Історія містобудівної культури» для студентів 4 курсу освітньо-професійного рівня «бакалавр архітектури».
  2. Спецкурс для магістрів-науковців 1 (5) курсу спеціальності «Архітектура і містобудування» спеціалізації «Архітектура будівель і споруд: реконструкція і реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура». Назва дисципліни «Методологія архітектурного проектування і реконструкції житлових будинків».
  3. Спецкурс для магістрів-науковців 1 (5) курсу спеціальності «Архітектура і містобудування» спеціалізації «Архітектура будівель і споруд: реконструкція і реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура». Назва дисципліни «Містобудівні аспекти архітектурного проектування і реконструкції громадських будівель».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 180 наукових і методичних праць, серед яких монографія «Архітектура житла (проблеми теорії і практики структуроутворення)», навчальний посібник з грифом МОНУ «Архітектура житла України середини ХХ – початку ХХІ століть (історико-аналітичний нарис) – перше та друге видання, участь у зарубіжній колективній монографії «Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine», каталог авторських графічних робіт «Бачинська Людмила. Графіка», 14 статей, виданих за кордоном – у Польщі, Угорщині та Росії) – з індексами Google Scholar, Academia.Edu, Index Copernicus та іншими, 9 індексованих тез конференцій (Польща, Німеччина).

Монографії та інші видання_Л_Г_Бачинська
Участь_у_міжнародних_наукових_журналах_Л_Г_Бачинська

Напрямки наукової діяльності

Міждисциплінарний підхід до розгляду проблем в архітектурі і містобудуванні. Завершується праця над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за темою «Архітектура і містобудування як системне відображення розвитку суспільства».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram