Адамович Динис Романович

Викладач за сумісництвом

Контактна інформація:

adamovych.dr@knuba.edu.ua

Освіта:

У 2003 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, кваліфікація художник-скульптор.

Членство:

Член Національної спілки художників України (2012).

Педагогічний стаж з 2001 року.

Викладає дисципліни:

СКУЛЬПТУРА (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
ПЛАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)

Наукова діяльність:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2685-5763

Web of Science ResearcherID: CAI-8881-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=OwBKm3EAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Denis-Adamovic

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Сертифікати учасника конференцій:

Адамович Д.Р. Стилізація скульптури в інтер’єрі як засіб художнього виразу у студентів-дизайнерів. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-111 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат № PSI-031109-APC від 04.11.2022 учасника Міжнародної наукової конференції «Сучасні наукові розробки в галузі педагогіки та психології» 3–4 листопада 2022 року (м.Ченстохова, Республіка Польща), 15 годин.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram