ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 022 “ДИЗАЙН”

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ КНУБА

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

НАВЧАННЯ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 022 “ДИЗАЙН”

ВІДДІЛ ДОКТОРАНТУРИ І АСПІРАНТУРИ КНУБА

АСПІРАНТИ

Пропозиції та зауваження щодо вдосконалення навчального процесу та освітньо-наукової програми за спеціальністю 022 «Дизайн» просимо надсилати за адресою: design_knuca@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram