АКРЕДИТАЦІЯ

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”

Запрошуємо до вступу на спеціалізацію облік і аудит

З  освітньо-професійною програмою 2021 р. магістрів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EbGHWxCxiJ5DhiS9c3wjgM8B33kcRggacG5mCU8JYDhDoA?e=Zk1heV

З  освітньо-професійною програмою 2021 р. бакалаврів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EX6D2ho4BTNAi0C_jX698d8Bz0UllNTR0wqJeGoHvf-NxA?e=Fu0483

З  освітньо-професійною програмою магістрів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EaAW52_GtwRFrB3y2ozGHmcBnHTXijiPmWRiebeQWqNrdw?e=Buo1wK

З навчальним планом магістратури спеціальності ОіО 2018-2020. можна ознайомитись за посиланням:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EcgOHBGCtLpHr3Y30q2Gg_QBGgBfVv4nO6YpnggPmZmBeA?e=L5zqyr

З робочими програмами магістрів спеціальності ОіО 2018 – 2020 денної форми навчання можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/Eovje4JtJ2FPuMCrOG4MbUwB7Ji_DBxubjZ0QRv7XqfnOw?e=sDJqyv

З навчальним планом магістратури спеціальності ОіО 2019-2021. можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/ERPej9DMHSdOtaYVwW7aWwMBEManTQ6K2NJTM6AI_UFx2A?e=oDhcHO

З навчальним планом магістратури спеціальності ОіО 2020-2022 можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EduUYabDWPZEmrXUsFccLScBlQEkk_LlY_-EdjyWD82niA?e=eNZsEi  

З силабусами обов’язкових дисциплін 2020-2022 рр., та методичними рекомендаціями до проходження переддипломної практики здобувачами можна ознайомитись за посиланням:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/Eh4dORQlVYtFtnJfRRtH1ZMBlu94lvIeTCHWIoB_dKuHqw?e=IZxhB0

З силабусами вибіркових дисциплін 2020-2022 рр. можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/Ejmk8RwQ1apGtU7DTtM810UBF1GDBMB79ayL2s86pPoGdg?e=cOSzCO

Презентації вибіркових дисциплін для здобувачів: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/Enhc-fGElElChO0-YVu8H4ABUrWBFtFyWDexpd20RbGTkQ?e=SejWWT

З результатами опитування здобувачів щодо організація навчального процесу та соціальних питань здобувачів (анкети) можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EsXQePzUlENBrFCgXfEAPYYBuV72OhlxhKzMtQTfXafmxg?e=fpfq9V

Свідоцтва підвищення кваліфікації та сертифікати викладачів кафедри : https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EuH70xeJDwFLmnTwBZHtC0ABTD0ezL3Cc05dcAGhblXSmQ?e=YfLa64

Зі звітом про самооцінювання освітньої магістерської програми «Облік і аудит» можна ознайомитись за посиланням:  https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/ERLVaix_WHxBnRywZ2kYC-4BcS9EaP5IHWuhQ0SiuXfP3A?e=wwGXYY

Документи КНУБА  https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EhsKzgfxB_pLjLI_iTYbCOEBc349nZSjlUkZTCzXfYeM8g?e=hUfJAY

Матеріально-технічне база для впровадження інноваційних методів освіти

Презентація матеріально-технічного забезпечення КНУБА ОПП ОіА

Матеріальне-технічне забезпечення навчального процесу в КНУБА: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/ElBVN7saOlpJtu9vJ1l1xLEBhrhXONDvkitQ2UGKUdSunw?e=EHTm9J

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram