Захист атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

20–21 червня 2023 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” та 131 “Прикладна механіка”.

Вітаємо здобувачів та керівників з успішним захистом бакалаврських робіт та бажаємо подальших успіхів у професійному зростанні, вдачі та мирного неба! За результатами проведених захистів атестаційна екзаменаційна комісія обрала кращу роботу “Розробка грейдерного робочого обладнання”, виконану Максимом Пархоменком під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Володимира Рашківського та асистента Олександра Тетерятника. Ще раз вітаємо всіх і запрошуємо до магістратури!

Наукові публікації здобувачів освітнього ступеня бакалавр bit.ly/3PnfI8L

21–22 червня 2022 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” (освітня програма “Галузеве машинобудування”) та 131 “Прикладна механіка” (освітня програма “Інженерія логістичних систем”). Захід було проведено у змішаному форматі, в аудиторії університету 220 з можливістю дистанційної доповіді на платформі Microsoft Teams.

Склад атестаційної екзаменаційної комісії: Алла Єсипенко – голова комісії, д-р техн. наук, професор, генеральний директор НДІ інноваційного будівництва; Олександр Гаркавенко – заступник голови, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, заступник декана ФАІТ. Члени комісії: Володимир Рашківський – канд. техн. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри будівельних машин; Євгеній Горбатюк – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 «Галузеве машинобудування» (І освітній рівень); Дмитро Міщук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 «Галузеве машинобудування» (ІІ освітній рівень); Максим Клис – канд. техн. наук, доцент кафедри організації та управління будівництвом; Олександр Вінник – генеральний директор ТОВ «Інформаційні технології САПР». Секретар Ольга Музика – провідний інженер кафедри будівельних машин.

Комісією було заслухано дванадцять доповідей у вигляді презентацій випускних робіт. Відмічено, що всі роботи виконано відповідно до чинної системи конструкторської документації, нормативно-правових актів з пожежної та техногенної безпеки, практичних рекомендацій щодо оформлення атестаційних випускних робіт. Здобувачі продемонстрували достатній рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в галузі прикладної механіки та машинобудування.

За результатами захисту комісією обрано кращу атестаційну випускну роботу на тему: «Транспортна машина для виконання ремонтних робіт», яку виконав здобувач Вадим Коломійчук під керівництвом кандидата технічних наук, професора кафедри будівельних машин Ігоря Русана, кандидата технічних наук, в.о. завідувача кафедри будівельних машин Володимира Рашківського.

Колектив кафедри будівельних машин щиро вітає здобувачів освітнього ступеня бакалавра з успішним захистом атестаційних випускних робіт, бажає міцного здоров’я, щастя, невичерпної життєвої наснаги, мирного неба, добробуту та подальших успіхів у професійному зростанні!

Ми чекаємо Вас на навчання за освітнім рівнем «Магістр»!

22–24 червня 2021 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” та 131 “Прикладна механіка”.

Склад атестаційної екзаменаційної комісії: Єсипенко Алла Дмитрівна – голова комісії, генеральний директор НДІ інноваційного будівництва, д-р техн. наук, професор; Гаркавенко Олександр Миколайович – заступник голови комісії, заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій, канд. техн. наук, доцент; Пелевін Леонід Євгенійович – завідувач кафедри будівельних машин, канд. техн. наук, професор; Абрашкевич Юрій Давидович – професор кафедри будівельних машин, д-р техн. наук, професор. Музика Ольга Федорівна – секретар, провідний інженер кафедри будівельних машин.

Здобувачами підготовлено до захисту презентації атестаційних випускних робіт. Атестаційна екзаменаційна комісія заслухала 23 доповіді. Відмічено, що всі випускні роботи виконано відповідно до чинних нормативних документів та практичних рекомендацій посібника для бакалаврів спеціальностей 131 “Прикладна механіка” та 133 “Галузеве машинобудування”. Здобувачі продемонстрували достатній рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в області сучасного машинобудування та інженерії логістичних систем.

За результатами захисту комісією обрано кращі атестаційні випускні роботи:

  • “Екскаватор з пульсатором”, яку виконав Давид Борийчук під керівництвом канд. техн. наук, доцентів кафедри будівельних машин М. О. Пристайла і В. О. Волянюка;
  • “Підмітально-прибиральна машина”, яку виконав Олександр Мачуський під керівництвом канд. техн. наук, завідувача кафедри будівельних машин Л. Є. Пелевіна і доцента Г. М. Мачишина;
  • “Розробка робочого обладнання мініекскаватора”, яку виконав Сергій Введенський під керівництвом канд. техн. наук, доцента кафедри будівельних машин В. П. Рашківського;
  • “Розробка робочого обладнання бульдозера”, яку виконав Дмитро Лемішко під керівництвом канд. техн. наук, доцента кафедри будівельних машин В. П. Рашківського.

23–24 червня 2020 року в умовах загальнодержавного карантину на кафедрі будівельних машин проведено дистанційний захист дипломних проєктів бакалаврів із застосуванням відеоконференцзв’язку Zoom.

Відповідно до положення «Тимчасовий порядок організації дистанційної роботи атестаційних екзаменаційних комісій в Київському національному університеті будівництва і архітектури у 2019/2020 навчальному році в умовах продовження карантину» студентами були підготовлені презентації дипломних проєктів до захисту в онлайн-режимі. Атестаційна екзаменаційна комісія заслухала 27 доповідей. Всі роботи виконані відповідно до чинних нормативних документів та практичного посібника для бакалаврів зі спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка”. Студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в області сучасного машинобудування і логістичних систем.

За результатами захисту обрано кращі дипломні проєкти бакалаврів

  • “Автонавантажувач підвищеної маневреності”, який виконав Руслан Довбня під керівництвом канд. техн. наук, доцента кафедри будівельних машин Г. М. Мачишина;
  • “Робот для будівельних робіт”, який виконав Андрій Бойченко під керівництвом канд. техн. наук, доцента кафедри будівельних машин Д. О. Міщука.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram