ПЕЛЕВІН Леонід Євгенійович

Пелевін Леонід Євгенійович (Leonid Pelevin) – професор кафедри будівельних машин, кандидат технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Академії будівництва України імені М. С. Буднікова. Відзначений знаками «Відмінник освіти», «За наукові досягнення», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», медаллю «День працівника освіти», нагрудним знаком «Знак пошани» Київського міського голови.

 

 

pelevin.lie@knuba.edu.ua

 

Освіта
У 1973 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Будівельні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2017 році пройшов наукове стажування в ДП “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”.
Рівень володіння англійською мовою – B2.
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація
Загальний стаж роботи 46 років. Науково-педагогічний стаж 42 роки.
З 1973 року працює в КНУБА на посадах старшого інженера, наукового співробітника науково-дослідного сектору, асистента, доцента, професора, з 1991 по 2004 рр. – заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій, з 2004 по 2021 рр. – завідувач кафедри будівельних машин, з 2021 р. на посаді професора.
У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 «Дорожні, будівельні та підйомно-транспортні машини». Тема дисертації «Разработка комплексных стендовых испытаний землеройных машин и их узлов».
У 1992 році присвоєно вчене звання доцента, у 2008 році – вчене звання професора.
Підготував 5 кандидатів технічних наук.
Перелік навчальних дисциплін
1. Вступ до фаху (133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка»).
2. Гідравліка та приводи механотронних систем (133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка», 015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.
Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 650 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 37 підручників та навчальних посібників, 6 монографій, більше 240 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та РФ. Основні праці: підручник «Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика» (2015), підручник «Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні» (2016), підручник «Вступ до фаху. Механічна інженерія» (2017), навчальний посібник «Синтез гідро- та пневмоавтоматичних систем логістичної техніки» (2018), дві наукові статті в журналі «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2017, 2018), що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.
Напрями наукової діяльності
Підвищення надійності та довговічності будівельних машин з гідравлічними приводами та їхніх вузлів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram