ЗДОБУВАЧАМ II-ГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МАГІСТРАТУРА)

«Галузеве машинобудування»

Кафедра будівельних машин спільно з кафедрою машин та обладнання технологічних процесів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ОП «Галузеве машинобудування» на магістерському рівні за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», є випусковими кафедрами

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Нормативні документи

Анкетування здобувачів вищої освіти

Навчальний план

Вступ

Освітні компоненти

ОК 1. Професійна іноземна мова РП
ОК 2. Методика наукових досліджень РП
ОК 3. Охорона праці в галузі РП
ОК 4. Робочі процеси машин будіндустрії РП
ОК 5. Робочі процеси землерийної техніки РП
ОК 6. Синтез землерийної і дорожньої техніки РП
ОК 7. Синтез машин і обладнання будіндустрії РП
ОК 8. Структурний синтез гідро- та пневмосистем будівельної техніки РП
ОК 9. Магістерська практика РП
МР. Виконання і захист магістерської роботи Положення

Освітній процес

🌐  Розклад занять
🌐  Студентські наукові гуртки
🌐  Наукові публікації здобувачів магістерського рівня
🌐  Навчальна і науково-дослідна база кафедри будівельних машин
🌐  Навчальна і наукова-дослідна база кафедри машин та обладнання технологічних процесів
🌐  Корисні покликання на інформаційні ресурси

Захист атестаційних випускних робіт

Співпраця зі стейкхолдерами

Відомості про обговорення, самооцінювання освітньої програми

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram