Захист атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра

“Якісна підготовка – запорука успіху!”

20 грудня 2022 року на кафедрі будівельних машин в аудиторії 220 відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” (освітня програма “Галузеве машинобудування”) та 131 “Прикладна механіка” (освітня програма “Інженерія логістичних систем”).

Атестаційною екзаменаційною комісією було заслухано доповіді здобувачів: роботи виконані відповідно до чинних нормативних документів, а доповідачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в галузі прикладної механіки та сучасного машинобудування. За результатами захисту обрано кращу атестаційну випускну роботу “Розробка самохідних групових кондукторів для монтажу колон”, виконану здобувачем Юрієм Піскуном під керівництвом завідувача кафедри, канд. техн. наук, доцента Володимира Рашківського та канд. техн. наук, доцента Максима Балаки.

22 грудня 2021 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 133 “Галузеве машинобудування” (освітня програма “Галузеве машинобудування”) та 131 “Прикладна механіка” (освітня програма “Інженерія логістичних систем”). Варто зазначити, що в складі атестаційної екзаменаційної комісії відбулися суттєві зміни: було залучено гарантів освітніх програм, представників інших кафедр університету і стейкхолдерів.

Алла Єсипенко – голова комісії, д-р техн. наук, професор, генеральний директор НДІ інноваційного будівництва; Олександр Гаркавенко – заступник голови, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, заступник декана ФАІТ. Члени комісії: Володимир Рашківський – канд. техн. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри будівельних машин; Євгеній Горбатюк – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 “Галузеве машинобудування” (I освітній рівень); Дмитро Міщук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 “Галузеве машинобудування” (II освітній рівень); Максим Клис – канд. техн. наук, доцент кафедри організації та управління будівництвом; Олександр Вінник – генеральний директор ТОВ “Інформаційні технології САПР”. Секретар Ольга Музика – провідний інженер кафедри будівельних машин. Запрошений гість Дмитро Буличев – технічний директор ТОВ “Інформаційні технології САПР”.

Комісією було заслухано вісім доповідей: всі роботи виконані відповідно до чинних нормативних документів, а здобувачі продемонстрували достатній рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в області інженерії логістичних систем та сучасного машинобудування. Голова комісії Алла Єсипенко оголосила оцінки та привітала здобувачів з успішним захистом випускних робіт!

За результатами захисту обрано кращу атестаційну випускну роботу на тему: “Розробка землерийного робочого органа динамічної дії”, яку виконав здобувач Дмитро Бортницький під керівництвом канд. техн. наук, доцента, в.о. завідувача кафедри будівельних машин Володимира Рашківського.

Щиро вітаємо наших випускників з успішним захистом магістерських робіт!

17–18 грудня 2019 року в ауд. 220 відбувся захист атестаційних випускних робіт магістрів зі спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування” та 131 “Прикладна механіка”. Комісія заслухала тринадцять доповідей. Авторам робіт присвоєно освітній ступінь “магістр”.

За результатами захисту обрано кращу атестаційну випускну роботу магістра на тему “Розробка бульдозерного обладнання підвищеної ефективності”, яку виконав Проскурін Олексій Геннадійович під керівництвом доцентів кафедри будівельних машин РУСАНА Ігоря Володимировича і МІЩУКА Дмитра Олександровича.

Колектив кафедри будівельних машин щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт!

17 грудня 2019 року пройшов 1-й день захисту магістерських робіт на кафедрі машин та обладнання технологічних процесів в ауд. 604 університету.

18 грудня 2019 року відбувся захист магістерських робіт на філії кафедри машин та обладнання технологічних процесів на підприємстві ПрАТ “ДБК-4” (входить до складу Корпорації “ДБК-ЖИТЛОБУД”). Перед студентами з привітальною промовою виступив президент Будівельної палати України, президент корпорації, Герой України, професор Шелюк Петро Степанович. Він привітав студентів з цією визначною подією в житті, побажав успішних захистів. Окрім Шелюка П. С. від заводу були присутні на захисті віцепрезидент корпорації В. М. Сліпецький та інші керівники підприємства. Сліпецький В. М. як і ряд інших працівників корпорації закінчили у свій час наш університет.

Атестаційні випускні роботи викликали великий інтерес своєю актуальністю, та змістом. По завершенню захисту робіт було прийнято рішення щодо узгодження тем майбутніх випускників до потреб заводу, продовжити започатковану практику захисту атестаційних робіт на підприємстві.

Щиро вітаємо наших випускників з успішним захистом магістерських робіт!

21 лютого 2018 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт магістрів зі спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування” та 131 “Прикладна механіка”. Комісією було заслухано вісім доповідей: роботи виконано на високому рівні відповідно до чинних нормативних документів та методичних вказівок зі спеціальностей, студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в області сучасного машинобудування. Всі випускні роботи отримали оцінку “відмінно”, а їх авторам присвоєно освітній ступінь “магістр” зі спеціальності.

За результатами захисту обрано кращу випускну роботу на тему “Розробка механотронної системи управління гідроприводом багатоківшевого екскаватора”, яку виконав А. А. Андрєєв під керівництвом завідувача кафедри будівельних машин, к.т.н. професора Л. Є. Пелевіна.

Колектив кафедри будівельних машин щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram