НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Основні наукові напрями:

 • Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії (доктор технічних наук, професор Почка К.І.;  кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А., та Шаленко В.О.; асистент Маслюк А.А.);
 • Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старший викладач Мороз І.М.; ).

В період з 2012 по 2022 роки співробітниками кафедри та аспірантами, що проходили навчання в аспірантурі на кафедрі, захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Почка К.І. – тема дисертації «Динамічна оптимізація машин роликового формування виробів з будівельних сумішей», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», захист відбувся 14.11.2019р.
 2. Горова О.О. – тема дисертації «Психологічні основи професійного становлення майбутніх архітекторів та будівельників», спеціальність – 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», захист відбувся 27.01.2015р.
 3. Шаленко В.О. – тема дисертації «Обґрунтування параметрів поверхневих ковзних віброущільнювачів бетоноформувальних агрегатів», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – к.т.н., професор Гарнець В.М., захист відбувся 15.12.2016р.
 4. Шевчук О.Г. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту баш-тового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 30.06.2016р.
 5. Паламарчук Д.А. – тема дисертації «Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 6. Шумілов Г.В. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 7. Міщук Д.О. – тема дисертації «Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі», спеціальність – 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 25.04.2013р.

П’ять співробітників кафедри отримали вчені звання:

 1. Почка К.І. – вчене звання професора кафедри професійної освіти – атестат АП № 002651 від 15.04.2021р.
 2. Гарнець В.М. – вчене звання професора кафедри основ професійного навчання – атестат 12ПР № 008135. протокол МОН України № 6/01-П від 26.10.2012р.
 3. Шаленко В.О. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат АД №000655 від 20.03.2018р.
 4. Паламарчук Д.А. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №042925. Протокол МОН України №3/02-D від 30.06.2015р.
 5. Корнійчук Б.В. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №036107. Протокол МОН України №7/02-D від 10.10.2013р.

Протягом 2012-2022 років співробітниками кафедри опубліковано:

 • 11 монографій:
  1. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2022. – 429 с. – ISBN 978-617-8007-67-6.
  2. Льовкіна О.Г., Романюк Л.В., Калениченко Р.А. та ін. Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2022. – 318 с. – ISBN 978-966-337-657-8.
  3. Тарапатова Н.М., Калениченко Р.А., та інші. Психологічний комфорт як механізм вдосконалення взаємодії між податківцями та платниками податків. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 138 с. – ISBN 978-966-337-426-0.
  4. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 177 с. – ISBN 978-966-929-197-4.
  5. Смірнов В.М., Головань В.П., Вольтерс О.Ю. Розробка високоефектив-ного бурильного обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд у складних геологічних умовах. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 280 с. – ISBN 978-966-929-201-8.
  6. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 240 с. – ISBN 978-966-929-251-3.
  7. Пилипенко О.І., Руденко М.В., Калениченко Р.А. та інші. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз. – К.: КиМУ, 2016. – 226 с. – ISBN 978-617-651-164-9.
  8. Гарнець В.М., Зайченко С.В., Човнюк Ю.В., Шаленко В.О., Приходько Я.С. Бетоноформувальні агрегати. Конструктивно-функціональні схеми, принцип дії, основи теорії. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 238 с. – ISBN 978-617-696-372-1.
  9. Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А. Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-929-017-5.
  10. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М., Мартинюк І.Ю. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами. – К.: «МП Леся», 2013. – 188 с. ISBN 078-966-8126-89-9.
  11. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Шумілов Г.В. Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана. – К.: ЦП «КОМППРИНТ», 2013. – 174 с. – ISBN 978-966-2719-69-7.
 • 10 підручників:
  1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
  2. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Кадомський С.В., Добровольський О.Г., Папроцька О.А., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості. – Київ: Університет «Україна», 2017. – 383 с. – ISBN: 978-966-388-545-2.
  3. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М., Міщук Д.О., Русан І.В. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 258 с. – ISBN 978-617-696-447-6.
  4. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с. – ISBN 978-966-388-546-9.
  5. Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Бабиченко В.Я., Коваленко В.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельні машини та обладнання. – Київ: Українська академія наук; «МП Леся», 2015. – 612 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  6. Лівінський О.М., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельна техніка. – К.: КНУБА, Українська академія наук, «МП Леся», 2014. – 618 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  7. Гарнець В.М., Смірнов В.М., Шаленко В.О. Матеріалознавство та конструкційні матеріали. – К.: ФОП «Приятелєв», 2014. – 436 с. – ISBN 978-966-351-118-4.
  8. Руденко М.В., Олійник Л.В., Осьодло В.І., Богайчук В.Ж. Соціальна військова педагогіка. Частина 1. Теоретико-методологічні основи. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 348 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 138.
  9. Руденко М.В., Осьодло В.І., Красильник Ю.С. та інші. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід. Частина 2. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 336 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 154.
  10. Голопатюк Л.С., Деменко О.Ф., Калениченко Р.А. та інші. Міжнародні відносини і зовнішня політика України. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 374 с. – ISBN 978-966-1579-11-7.
 • 23 навчальних посібників:
  1. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Конфліктологія і психологія управління. – Київ: Компринт, 2021. – 167 с. – ISBN 978-617-8007-43-0.
  2. Пєтухова І.О., Калениченко Р.А., Льовкіна О.Г. та ін. Психологія особистості. – Ірпінь: УДФСУ, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-337-606-6.
  3. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
  4. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
  5. Калениченко Р.А. та інші. Загальна психологія. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 554 с. – ISBN 978-966-337-565-6.
  6. Калениченко Р.А. та інші. Психологія управління. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 256 с. – ISBN 978-966-337-533-5.
  7. Паламарчук Д.А. Деталі машин. Курсове проектування. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 220 с. – ISBN 966-966-929-920-8.
  8. Гарнець В.М., Шаленко В.О., Михайлюк В.В., Маслюк А.А. Методологія створення машин. Практичні роботи та завдання до курсової роботи. – К.: КНУБА, 2018. – 100 с. – ISBN 978-966-627-200-6.
  9. Косенко В.А., Добровольський О.Г., Красовський А.П., Баліцький Л.С., Малишев В.В. Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології. – Київ: Університет «Україна», 2018. – 239 с. – ISBN 978-966-388-555-1.
  10. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М. Механіка механізмів. Частина І. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 170 с. – ISBN 978-617-696-653-1.
  11. Богуславський В.Є., Гарнець В.М., Шаленко В.О. Проектування заготовок і технології їх виготовлення. – К.: КНУБА, 2016. – 140 с. – Видання КНУБА, Вид. № 25/1-15, замовлення № 24/1-16
  12. Калениченко Р.А., Харіна О.Є., Доценко К.М. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 308 с. – ISBN 978-966-337-407-9.
  13. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні технології навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 204 с. – Видання КНУБА, Вид. № 27/1-14, замовлення № 2/1-15.
  14. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування. – К.: КНУБА, 2016. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 28/1-14, замовлення № 56/1-15.
  15. Гарнець В.М., Богуславський В.Є., Шаленко В.О., Михайлюк В.В. Верстатний різальний інструмент. – К.: КНУБА, 2016. – 100 с. – Видання КНУБА, Вид. № 5/1-16, замовлення № 30/1-16.
  16. Смірнов В.М. Технічна механіка. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 160 с. – Видання ЦП «Компринт», замовлення № 319.
  17. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті. – К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с. – ISBN 978-966-388-515-5.
  18. Смірнов В.М., Руденко М.В., Калениченко Р.А., Гаврилюк В.О. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу. – К.: Тов «ХІК», 2014. – 432 с. – ISBN 978-966-1579-25-4.
  19. Ловейкін В.С., Почка К.І. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 266 с. – ISBN 978-617-7202-13-3.
  20. Добровольський О.Г. Матеріалознавство і матеріали у машинобудуванні. – К.: КНУБА, 2014. – 167 с. – ISBN 978-966-627-173-3.
  21. Смірнов В.М., Головань В.П., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. Розрахунки з’єднань деталей машин. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 115 с. – ISBN 978-617-646-117-3.
  22. Добровольський О.Г. Метали і зварювання у будівництві. – К.: КНУБА, 2012. – 204 с. – ISBN 978-966-627-161-0.
  23. Гарнець В.М., Лобков Я.Ю. Металознавство і зварювання. – К.: КНУБА, 2012. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 19/1-10, замовлення № 165/1-11.
 • 4 довідника;
 • більше 680 наукових статей та тез доповідей, в тому числі 22 статті у закордонних виданнях, у тому числі 6 статей у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних «Scopus» та «Web of Science»;
 • отримано 2 патенти України на винаходи та 52 патента України на корисні моделі:

2022 рік

 1. Loveikin V.S., Pochka K.I., Prystailo M.O., Balaka M.M., Pochka O.B. Dynamic balancing of roller forming unit drive. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107.140-158. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 140-158. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250877.
 2. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Впровадження системи штучного інтелекту для моніторингу та підтримки психологічного здоров’я особистості під час навчального процесу в учбових закладах півдня України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 217-220. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 3. Коренюк Т.О., Калениченко Р.А. Ланге Микола Миколайович як один з основоположників психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 224-227. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 4. Отрошко П.О., Калениченко Р.А. Розвиток психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 237-240. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 5. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Зміст і ознаки психологічних наукових шкіл Півдня України XX ст. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 251-253. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 6. Лемешко Д.І. Значення педагогічної спадщини Я.А. Коменського для вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року. – К., ІТТА, 2021. – С. 56-59. – Режим доступу: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Актуальні_проблеми_пріоритетні_напрямки_та_стратегії_розвитку_України-4.pdf.
 7. Калениченко Р.А. Особливості діджиталізації освітнього процесу в умовах пандемії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 114-117. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 8. Корчова Г.Л., Скриник М.В., Скриник Л.М. Медіаосвіта як педагогічна технологія. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 128-132. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 9. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Модель організації самостійної роботи здобувачів в системі дистанційної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 136-139. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 10. Красильник Ю.С. Онтодидактика як механізм самореалізації здобувачів вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 144-147. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 11. Паламарчук Д.А. Педагогічні засади дистанційного викладання технічних дисциплін. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 192-194. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 12. Руденко М.В. Викладач-куратор як суб’єкт виховного процесу в умовах закладу вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 248-254. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 13. Атаманенко Є.Р., Калениченко Р.А. Психологічні особливості учіння і научіння. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 329-331. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 14. Горбатюк М.Є., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 343-346. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 15. Груєв Я.П., Красильник Ю.С. Антропні освітні технології як фактор розвитку особистості студента. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 346-348. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 16. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Організація та підтримка освітнього процесу засобами штучного інтелекту. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 348-353. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 17. Ковбасюк Б.Ю., Калениченко Р.А. Соціокультурні чинники детермінації насильства між підлітками. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 353-357. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 18. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Негативні аспекти використання мультимедійних технологій вчителями у школі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 358-362. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 19. Негода О.А., Корчова Г.Л. Створення ілюзії дійсності в освітньому процесі за допомогою комп’ютерних програм для відновлення та підтримки психічного стану суб’єктів навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 367-369. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 20. Обиденнова Є.В., Корчова Г.Л. Щодо впровадження LEGO-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 369-374. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 21. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Психологічний супровід системи освіти в умовах пандемії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 376-378. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 22. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Щодо визначення поняття «кліпове мислення». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 378-383. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 23. Скорик Г.Ю., Калениченко Р.А. Проблеми розвитку Болонського процесу в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 386-390. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 24. Зайченко С., Жукова Н., Яковлєв Д., Шаленко В., Корнійчук Б. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки технічного стану електротехнічного обладнання. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 97. – С. 62–67. – https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0501. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/251969.
 25. Балака М., Міщук Д., Паламарчук Д. Сучасні уявлення про механізм зносу протекторних гум. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 98. – С. 30–36. – https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.98.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/253239.
 26. Калениченко Р., Клевець Л., Пєтухова І. Психокорекція психосоматичних проявів у здобувачів вищої освіти засобами музикотерапії. // Вісник Національного університету оборони України. – № 1 (65). – 2022. – С. 31-36. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–65–1–31-36. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/253221.
 27. Kempińska U., Balcer K., Rudenko M. One step before retirement – free time of working adults. // Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects». – Brighton, Great Britain, 19-20.02.2022. – № 99, February, 2022. – P. 123-131. – https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.015. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18539.
 28. Корчова Г.Л. Значення соціальної практики у формуванні соціальних компетентностей здобувачів закладів вищої освіти // Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 24 листопада 2021 р.). Частина 1. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С.155-159. – http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk-materialiv-i-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychno-internet-konferenciyinaukovi-doslidzhennja-ta-innovaciyi-v-haluzi-suspilno-humanitarnyh-nauk_-chastyna-1.pdf.
 29. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Комплексний підхід до навчання учнів з особливими потребами // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, Луцький НТУ, 2022. – С. 192-195. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_hX6e7oIUcXs4qi13FdUnnDZcRQ8Pht7/view.
 30. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Силове дослідження роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. // Multidisciplinary academic research, innovation and results: Proceedings of the ХХII International Scientific and Practical Conference. – Prague, Czech Republic. – June 07-10, 2022. – P. 742-751. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/06/Multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results.pdf.
 31. Руденко М.В. Психолого-педагогічні аспекти формування здоров’я зберігаючої компетентності у здобувачів вищої освіти України. / Вектори соціальної, організаційної та економічної психології [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 лютого 2022 року). – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. – С. 206-212. – ISBN 978-966-918-040-7. – DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2022-02-25.
 32. Калениченко Р.А., Сковира О.П. Особливості організації соціально-психологічного супроводу освітнього процесу під час дистанційного навчання в умовах пандемії // Збірник матеріалів ІІ Міжнародного податкового конгреса (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – С.1102-1108. – Режим доступу: https://congress.tax/wp-content/uploads/2021/12/2021_II_International_Tax_Congress.pdf.
 33. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Створення й підтримка ділової репутації в мережі інтернет у епоху діджиталізації та глобалізації // Збірник матеріалів ІІ Міжнародного податкового конгреса (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – С.348-355. – Режим доступу: https://congress.tax/wp-content/uploads/2021/12/2021_II_International_Tax_Congress.pdf.
 34. Калениченко Р.А., Отрошко П.А. Сучасна освіта: очікування та реальність. // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 10 грудня 2021 року. Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2021. С.839-842. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Materiali-konferencii.pdf.
 35. Serhii Dolhopolov. Diagnosis of the influence of innovative technologies on the emotional state and behaviour of educational applicants by means of artificial intelligence. // Debiuty Naukowe KSW. – Tom XVI. – Kujawska Szkola Wyzsza we Wloclawek. – Wloclawek: Wydawca Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, 2022. – S. 21-28. (Збірник наукових праць Вищої Гуманітарно-Економічної Школи, м.Влоцлавек, Польща). – Режим доступу: https://ksw.wloclawek.pl/kategoria-wydawnictw/debiuty-naukowe/.
 36. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Берташ М.І. Особливості організації професійно-психологічного відбору спеціалістів до діяльності в складних та екстремальних умовах. // Вісник Національного університету оборони України. – № 3 (67). – 2022. – С. 63-70. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–67–3–63-70. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/256375.
 37. Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 35-62. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.35-62. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/258812.
 38. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Shymko L.S., Loveikin Yu.V., Pochka K.I. The dynamic analysis of the joint trolley movement and hoisting mechanism in the tower crane. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 267-282. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.267-282. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259073.
 39. Борис Корнійчук. Вдосконалення методів виробництва об’ємних залізобетонних конструкцій. // Енергоощадні машини і технології: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, 2022. – С. 144-147. – Режим доступу: http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf.
 40. Калениченко Р.А., Ткачук Я.О. Особливості девіантної поведінки у підлітків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 66-70. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 41. Калениченко Р.А., Салімов Е.Ф. Соціологічний та соціально-психологічний виміри адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 71-76. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 42. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Створення й підтримка ділової репутації в мережі Інтернет. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 76-82. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 43. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Щодо персоналізованого навчання: основні поняття та шляхи впровадження. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 103-107. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 44. Красильник Ю.С. Управління знаннями майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційних технологій. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 107-113. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 45. Руденко М.В. Ефективні стилі педагогічного спілкування як складова професійної компетентності викладача вищої школи. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 146-153. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 46. Сковира О.П., Калениченко Р.А., Коханець А.С. Використання механізмів психологічного захисту в умовах маніпулятивного впливу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 154-158. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 47. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Щодо визначення принципів персоналізованого навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 177-182. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 48. Босак А.С., Калениченко Р.А. Особливості дезадаптованої поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 182-185. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 49. Василенко О., Калениченко Р.А. Моделі підприємницької поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 185-188. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 50. Власюк К.С., Калениченко Р.А. Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 193-196. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 51. Воробей Н.М., Мороз І.М. Темперамент: визначення, психологічна характеристика типів темпераменту, зв’язок з характером. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 197-201. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 52. Гарбуз Б.Я., Євгієнко Т.В., Лісовий А.В., Мусафіров Б.М., Калениченко Р.А. Психологічні причини бідності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 206-209. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 53. Голуб Х., Калениченко Р.А. Емоційний вплив реклами. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 209-212. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 54. Гричина М.І., Калениченко Р.А. Психологічний портрет підприємця. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 214-217. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 55. Гугулашвілі Г.З., Калениченко Р.А. Аспекти психологічної і психофізіологічної підтримки різних груп населення в умовах воєнного стану. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 217-221. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 56. Дерахшимашхаді А., Калениченко Р.А. Розвиток психіки та становлення свідомості людини. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 228-230. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 57. Дідківський А.М., Калениченко Р.А. Соціально-філософське осмислення проблеми адаптації в умовах кризового суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 230-232. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 58. Завадська Є.В., Калениченко Р.А. Психологічна стійкість особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 241-249. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 59. Клименко В.М., Калениченко Р.А. Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 254-257. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 60. Колпакчи А.В., Калениченко Р.А. Вплив активності на психологічну стійкість. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 261-263. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 61. Кривоносов Д., Калениченко Р.А. Вплив емоційного інтелекту на розвиток та успішність особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 272-276. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 62. Кривоносов Д., Голуб Х., Калениченко Р.А. Емоційний вплив реклами. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 276-279. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 63. Лисих А.І., Калениченко Р.А. Чинники, що впливають на ставлення до грошей. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 287-290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 64. Луценко О.П., Красильник Ю.С. Дидактичні методики та їх вплив на рівень розвитку професійних компетентностей студентів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 295-300. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 65. Мельник К.О., Калениченко Р.А. Проблема емоційного вигорання серед сучасної молоді. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 304-308. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 66. Мозговенко О.Ю., Калениченко Р.А. Культура підприємницької діяльності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 314-320. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 67. Мошковська А.Р., Калениченко Р.А. Психологія платника податків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 321-324. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 68. Никончук А.С., Калениченко Р.А. Стресостійкість як психологічна особливість особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 327-331. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 69. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Основи комунікації: визначення, науки, що вивчають комунікацію, комунікація як чинник суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 334-338. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 70. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 71. Панасюк Т.Я., Калениченко Р.А. Психологія підприємництва і бізнес консультування. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 345-347. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 72. Попіль А.П., Калениченко Р.А. Особливості ціннісної переваги мотивів успіху студентів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 358-360. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 73. Рихліцька С.Б., Калениченко Р.А. Економічна психологія як галузь психологічної науки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 371-373. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 74. Роспутенко Ю.М., Калениченко Р.А. Психологія багатства та бідності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 373-376. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 75. Рудник Д., Калениченко Р.А. Вибір маркетингової стратегії. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 380-382. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 76. Ручка Є.Д., Калениченко Р.А. Фактори, що впливають на вибір маркетингової стратегії. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 382-384. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 77. Сварник О.А., Калениченко Р.А. Особливості соціальної дезадаптації. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 385-387. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 78. Сівак А.О., Калениченко Р.А. Масова комунікація як соціальне явище. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 387-391. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 79. Тимченко Д.О., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації студентської молоді в закладах вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 401-403. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 80. Тищенко В.О., Калениченко Р.А. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 404-409. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 81. Ткачук Я.О., Мельник К.О., Калениченко Р.А. Криміналістична характеристика девіантної поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 410-414. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 82. Турко Ю.В., Калениченко Р.А. Фактори, що впливають на ставлення до грошей. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 421-424. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 83. Чепеляк Л.В., Калениченко Р.А. Причини девіантної поведінки платників податків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 434-437. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 84. Черкасова А.В., Калениченко Р.А. Поведінка партнерів у переговорному процесі. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 437-441. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 85. Чорний М.В., Калениченко Р.А. Фінансова психологія. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 445-449. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 86. Побігайло В.А., Зайченко С.В., Жукова Н.О., Шаленко В.О. Дослідження теплового режиму приводу мотор-барабану стрічкового конвеєра. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – № 2 (68). – С. 114-118. – Режим доступу: http://energy.kpi.ua/article/view/261405.
 87. Корчова Г.Л. Кліпове мислення як науково-методична проблема у професійній освіті. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 1 (132), 2022. – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 49-54. – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_6.pdf.
 88. Красильник Ю.С. Розвиток умінь візуалізації навчальної інформації майбутніх педагогів професійної освіти. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 1 (132), 2022. – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 55-60. – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_7.pdf.
 89. Корчова Г.Л. Щодо забезпечення і підвищення якості освіти в Україні. // Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (07-08 червня 2022року, м.Київ). – Київ.: Видавництво Ліра-К, 2022. – Ч.І. – С. 247-249.
 90. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Дослідження динаміки роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Innovative areas of solving problems of science and practice: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. – Oslo, Norway. – November 08-11, 2022. – P. 632-639. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/11/Innovative-areas-of-solving-problems-of-science-and-practice.pdf.
 91. Korchova H. Сlip thinking: theoretical aspect. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 137-140. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 92. Красильник Ю. Гібридне навчання як освітня технологія. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 141-145. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 93. Бородін А., Калениченко Р. Проблеми дуальної форми здобуття освіти. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 386-388. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 94. Луценко О., Калениченко Р. Переваги та недоліки дуальної форми здобуття освіти. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 389-394. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 95. Kempińska Urszula, Rudenko Mykola, Wyszatycka Agnieszka. Mental abuse in marriage. Case study / Scientific Collection «InterConf+», 26(129): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (October 19-20, 2022; Orléans, France) by the SPC «InterConf». – Epi, 2022. – P. 134-145. – Режим доступу: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1489.
 96. Паламарчук Д., Санкін І. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 19-20 жовтня 2022р. – Рівне : НУВГП, 2022. – С. 58-61.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram