ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР), СПКЦІАЛІЗАЦІЯ “ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ”


Група забезпечення:

д.т.н. професор кафедри водопостачання та водовідведення Шаманський С.Й. персональна сторінка

к.т.н. доцент кафедри водопостачання та водовідведення Уряднікова І.В. персональна сторінка

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram