Освітні компоненти. Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведенняСпеціальність 194 Освітня програма «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»


Обов’язкові компоненти Вибіркові компоненти
Робочі програми

 • ОК 1.1 Основи академічного письма
 • ОК 1.2. Історія української державності та культури
 • ОК 1.3 Історія філософії та філософської думки
 • ОК 1.4 Ділова іноземна мова
 • ОК 1.5 Політологія
 • ОК 1.6 Правознавство
 • ОК 1.7 Вища математика
 • ОК 1.8 Фізика
 • ОК 1.9 Хімія
 • ОК 1.10 Екологія та безпека життєдіяльності
 • ОК 1.11 Фізичне виховання
 • ОК 1.12 Інформаційні технології
 • ОК 1.13 Інженерна та комп’ютерна графіка
 • ОК 1.14 Теоретична механіка
 • ОК 1.15 Технічна механіка рідини і газу
 • ОК 1.16 Інженерна гідравліка
 • ОК 1.17 Опір матеріалів
 • ОК 1.18 Гідравлічні та аеродинамічні машини
 • ОК 1.19 Будівельне матеріалознавство
 • ОК 1.20 Інженерна геодезія (загальний курс)
 • ОК 1.21 Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • ОК 1.22 Гідрологія
 • ОК 1.23 Основи охорони праці
 • ОК 1.24 Будівельні конструкції
 • ОК 1.25 Будівельні машини та обладнання. Виробнича база
 • ОК 1.26 Організація та технологія будівництва
 • ОК 1.27 Техніко-економічні розрахунки
 • ОК 1.28 Системи та мережі водопостачання
 • ОК 1.29 Системи та мережі водовідведення
 • ОК 1.30 Гідротехнічні споруди
 • ОК 1.31 Експлуатація споруд ВГК
 • ОК 1.32 Гідротехнічні водозабірні споруди
 • ОК 1.33 Охорона водних ресурсів
 • ОК 1.34 Основи гідромеліорацій
 • ОК 1.35 Захисні ГТС
 • ОК 1.36 Хімія води та технології очистки
 • ОК 1.37 Геодезична практика
 • ОК 1.38 Виробнича практика
 • ОК 1.39 Атестаційна випускна робота
Вільний вибір освітньої компоненти регламентується:

Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА


Каталог вибіркових освітніх компонент
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram