Сучасна навчальна література. Кафедра водопостачання та водовідведення.

1. Підручник. А.М.Тугай, В.О.Орлов. Водопостачання.

2. Навчальний посібник. Ткачук О.А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подічі і розподілення води.

3. Навчальний посібник. О.А.Ткачук. Міські інженерні мережі.

4. Навчальний посібник. Ткачук О.А., Шадура В.О. Водопровідні мережі.

5. Навчальний посібник. В.О. Орлов, С.М. Назаров, А.М. Орлова. Водозабірні споруди.

6. Підручник. В.С.Кравченко. Водопостачання та каналізація.

7. Навчальний посібник. Толстопалова Наталія Михайлівна, Літинська Марта Ігорівна, Обушенко Тетяна Іванівна. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ. ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА 1

8. Навчальний посібник. Н.М. Толстопалова, М.І. Літинська, Т.І. Обушенко, І.М. Астрелін, О.В. Сангінова. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 2. 

9. Навчальний посібник. С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська. Вода і водні ресурси в технологічних процесах підприємств АПК. 

10. Навчальний посібник. Орлов В.О., Шадура В.О., Назаров С.М. Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання.

11. Навчальний посібник. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди.

12. Навчальний посібник. А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін. Екологічні основи управління водними ресурсами.

13. Підручник для студентів вищих навч. закладів. А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління.

14. Навчальний посібник. Чикида І.В. Санітарно-технічне обладнання будівель.

15. Навчальний посібник. Шадура В.О., Кравченко Н.В. Водопостачання та водовідведення.

16. Навчальний посібник. В.Г. Новохатній, С.О. Костенко, О.В. Матяш. Надійність водопостачання малих населених пунктів.

17. Навчальний посібник. Косінов В.П., Орлов В.О. Надійність систем водопостачання та водовідведення.

18. Навчальний посібник. Агаджанов Г. К. А23 Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств.

19. Підручник. О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров. Спеціальне водопостачання.

20. Навчальний посібник. Кравченко Б.С., Кравченко Н.В. Санітарно-технічне обладнання будинків.

21. Навчальний посібник. В.В. Дорощенко, І.Г. Коцюба, Т.О. Єльнікова, О.І. Уваєва Водопідготовка.  

22. Навчальний посібник. Інкін О.В.  Іженерні споруди.

23. Навчальний посібник. Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. Насосні та повітродувні станції.

24. Навчальний посібник. Л.В. Возняк, П.Р. Гімер, М.І. Мердух, О.В. Паневник.       Гідравліка.  

25. Навчальний посібник. С.О. Федулова. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення.

26. Навчальний посібник. Арно Корвер (агентство «Malteser International»), Лоренц Еверс (організація «archenoVa»), Ерік Фʼюстер (організація «BushProof»), Деклан Галбрейт (організація «archenoVa»), Роберт Генш (Німецька туалетна організація), Джей Матта (УВКБ ООН/SHA), Марина Петер (Університет прикладних наук та мистецтв Північно-західної Швейцарії).        Посібник з технологій водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій. 

27. Навчальний посібник. В. К. ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ, М. Р. ЗАБОКРИЦЬКА. ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД. 

28. Навчальний посібник. Л.Ф. Долина, П.Б. Машихіна, В.А. Козачина. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення

29. Навчальний посібник. В.П. Хоружий та ін. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення. Частина 1.

30. Навчальний посібник. В.П. Хоружий та ін. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення. Частина 2.

31. Навчальний посібник. О. М. Валкіна, С.А.Вєрнєзі, В.П.Хоружий. Хімія води та мікробіологія.

32. Навчальний посібник. І. М. Таварткіладзе, О. М. Нечипор. ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 1. Очистка міських та промислових стічних вод

33. Навчальний посібник. І. М. Таварткіладзе, О. М. Нечипор. ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 2. Очистка малої кількості стічних вод.

34. Навчальний посібник. П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий. Ресурсозберігаючі технології водопостачання.

35. Навчальний посібник. М.М. Гіроль С.Б. Проценко, А.М.Гіроль, В.П. Хоружий, А.М. Гіроль, М.Д. Кізеєв, О.О. Грицина, О.В.Ковальчук, В.В. Мулик. Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості.

36. Навчальний посібник. В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, А.М. Зощук. Проектування станцій прояснення та знебарвлення води.

37. Навчальний посібник. Чуб І. М. Масообмінні процеси водопідготовки.

38. Навчальний посібник. А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук. Водопостачання і водовідведення.

39. Навчальний посібник. В.А.Ковальчук. ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД.

40. Навчальний посібник. За редакцією А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А. Живиці, В.П. Чіпака. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ.

41. Навчальний посібник. БоброваТ.Б., ВисокосС.М., ГлушкоЮ.Ю., КузніченкоВ.М., СашкоВ.О., ТерещенкоТ.М. Водовідведення.

42. Навчальний посібник. О.А. Василенко. Водовідвідні мережі.

43. Навчальний посібник. М.М. Ткачук, В.Л. Филипчук, Б.Н. Якимчук, Р.О. Кириша. БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ І МОНТАЖ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ.

44. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІН «ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД» та «СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

45. Навчальний посібник. А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІДРАВЛІКИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

46. Навчальний посібник. Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. Насосні та повітродувні станції.

47. Навчальний посібник. Герасимов Г.Г. Гідравлічні та аеродинамічні машини.

48. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД»

49. МАКСИМОВ С.Ю., БІЛИК С.І., МАКАРЕНКО В.Д.,  ХОРУЖИЙ В.П., ВИННИКОВ Ю.Л., МАКАРЕНКО Ю.В. Біологічна корозія каналізаційних сиситем України: Монографія

50. Навчальний посібник. В.Г. Федоров, Н.С. Мамелюк, О.І. Кепко, О.С.Пушка. Гідравліка і гідропривод.

51. Навчальний посібник. Полевин Л.Є., Міщук Д.О., Рашківський В.П., Горбатюк Є.В., Аржаєв Г.О., Красніков В.Ф. Гідравліка. Гідромашини та гідропневмоавтоматика.

52. Навчальний посібник. Дідур В.А., Журавель Д.П. Технічна механіка рідини і газу: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти.

53. Підручник для вищих учбових закладів. П.С. Лозовіцький. Меліорація ґрунтів. 

54. Навчальний посібник. Заг. ред. проф. Є.Є. Клюшниченка. Житлово-комунальне господарство міст. 

55. Підручник. Ю.М. Константинов, О.О. Гіжа. Технічна механіка рідини і газу.

56. Підручник. Ю.П. Рогалевич. Гідравліка.

57. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Технологія очистки
промислових стічних вод»

58. Т. О. Шевченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Насосні та повітродувні станції»

59. Навчальний посібник. С.М.ЕПОЯН, Р.І.НАЗАРОВА, Л.П.СНАГОЩЕНКО,
Ю.М.ДАНЧЕНКО, В.А.АНДРОНОВ, Т.М.ОБІЖЕНКО. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

60. Навчальний посібник. Т. С. АЙРАПЕТЯН. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

61. Ладиженський В.М., Дмитренко Т.В., Іщенко А.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНА ГІДРОЕКОЛОГІЯ»

62. І. Л. Деркач, А. О. Клімов, Д. О. Ковальов А.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Експлуатація інженерних мереж»

63. Навчальний посібник. О.А.Василенко, Л.Л.Литвиненко, О.М.Квартенко. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

64. Підручник. А.К. Запольський. Водопостачання, водовідведення та якість води.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram