ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНУБА

Завідувач кафедри

Хоружий Віктор Петрович

доктор технічних наук,
професор.
кім. 275.
e-mail: mailto:khoruzhyi.vp@knuba.edu.ua
читати далі…

Зав. каф. д.т.н., проф. Хоружий В.П.

професори: д.т.н. Кочетов Г.М ., д.т.н. Кравчук А.М., ., д.т.н. Шаманський С.Й., д.т.н. Хомутецька Т.П. д.т.н. Чернишев Д.О. 

доценти: к.т.н. Аргатенко Т.В., к.т.н. Величко С.В., к.т.н. Гіжа О.О., к.т.н. Дупляк О.В., к.т.н. Зоря О.В., к.т.н. Копаниця Ю.Д., к.т.н. Кравчук О.А., к.т.н. Кушка О.М., к.т.н. Ліфанов О.М., к.т.н. Нечипор О.М., к.т.н. Павлов Є.І., к.т.н. Петренко О.С., к.т.н. Терновцев О.В., к.т.н. Самченко Д.М., к.т.н Уряднікова І.В.

старші викладачі: Балло В.П.,
асистенти: Любенко В.В.,
провідні інженери: Сидорова Т.Ф., Хоружа О.М.
інженери: Прокопенко І.О., Курбанова Т.В., Єненко В.І.

старший лаборант. Стоянова В.В.

 завідувач лабораторії: Ткачук Н.В.

 

Аргатенко Тетяна Вікторівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри Водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

argatenko.tv@knuba.edu.ua

читати далі >>>

Балло Вікторія Петрівна


– старший викладач кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

ballo.vp@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Величко Світлана Віталіївна


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

velychko.sv@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Гіжа Олена Олександрівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

gizha.oo@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Дупляк Олена Виталіївна


– кандидат технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

dupliak.ov@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Зоря Олена Віталіївна


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

zoria.ov@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Копаниця Юрій Дмитрович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

kopanytsia.iud@knuba.edu.ua

читати далі >>>

Кравчук Андрій Михайлович


– доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України, завідувач кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

kravchuk.am@knuba.edu.ua читати далі >>>

Кравчук Олександр Андрійович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

kravchuk.oa2@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Кушка Олександр Миколайович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

kushka.om@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Любенко Володимир Володимирович


– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

liubenko.vv@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Нечипор Оксана Михайлівна


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

nechypor.om@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Павлов Євген Ігорович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

pavlov.yei@knuba.edu.ua

читати далі >>>

Петренко Олексій Сергійович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

petrenko.os@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Самченко Дмитро Миколайович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури

samchenko.dm@knuba.edu.ua

читати далі >>>

 

Терновцев Олексій Віталійович


– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

ternovtsev.ov@knuba.edu.ua
читати далі >>>

Уряднікова Інга Вікторівна 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

uryadnikova.iv@knuba.edu.ua

 Читати далі >>>

 

Хомутецька Тетяна Петрівна


– доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

khomutetska.tp@knuba.edu.ua

Читати далі >>>

Чернишев Денис Олегович (Chernyshev Denys

– перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. 

chernyshev.do@knuba.edu.ua

 читати далі >>>

 

Шаманський Сергій Йосипович

– доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.
shamanskiy.sy@knuba.edu.ua

читати далі >>>

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram