ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРЕТІЙ

ГАРАНТ ОНП (PHD

 

Тугай Олексій Анатолійович – доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського
національного університету будівництва і архітектури.  
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІД КАФЕДРИ:

Кравчук Андрій Михайлович
– доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.
читати далі >>>

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram