ЗОВНІШНІ СТЕЙКГОЛДЕРИ. КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Назва юридичної особи,
з якою укладено Угоду
Напрямок діяльності,
щодо якого укладено Угоду
Дата укладення Угоди
Термін дії Угоди
Посадова особа, що
підписала Угоду з боку університету
Пропозиції щодо
посадової особи, відповідальної за реєстрацію Угоди
1
2
3
4
5
6
Асоціація «Міжнародні водні іновації»
Розширення наукових контактів між установами та взаємовигідне
співробітництво
15 вересня 2021 р.
 
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
й
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н.
В.П.Хоружий
ТОВ «МЕГАФЛОУ»
Встановити співпрацю по виконанню набутого практичного
досвіду ТОА «МЕГАФЛОУ» для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі
водопідготовки та водоочистки із застосуванням сучасного обладнання.
7 вересня 2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ, д.т.н.
В.П.Хоружий
Начальний відділу моніторингу якості підготовки
фахівців КНУБА доцент
 О.В.Зоря
Керівник «Лабораторії ВОДИ» КНУБА доцент
О.В.Терновцев
ПрАТ «АК Київводоканал»
Використання набутого практичного досвіду для
підвищення рівня охорони навколишнього середовища об’єктів водного
господарства, вдосконалення раціонального їх використання.
Договір № 919/9/16-21
12 травня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Зав.кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»
О.С.Волошкіна
Заступник декана факультету ГІСУТ КНУБіА  О.В.Нестеренко.
 

1

2

3

4

5

6

Бучанська районна державна адміністрація

Встановлення співпраці по використанню набутого
практичного досвіду із застосуванням сучасних інженерних систем в сфері
інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики
та комфорту життєвого простору Бучанського району.
8 квітня
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Радник голови на громадських засадах, доцент
О.М.Ліфанов
 
Приватне акціонерне товариство «Український головний
проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і
водогосподарського будівництва»
Координація діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації,
структурних підрозділів та зацікавлених сторін щодо удосконалення та
покращення якості підготовки майбутніх фахівців, забезпечення якості
освітньої діяльності в Університеті, зокрема поєднання зусиль для підготовки
висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Водопостачання та
водовідведення», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні
технології», «Теплогазопостачання та вентиляція» максимально адаптованих до
вимог сучасного виробництва, а також формування ідеології, конкретних
загальних і спеціальних компетентностей, результатів навчання у здобувачів
вищої освіти на основі еко- енергоресурсоефективності інженерних систем
життєзабезпечення.
5 квітня
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н.  В.П.Хоружий

Державний заклад «Державна екологічна академія
післядипломної освіти та  управління»

Об’єднання зусиль партнерів у напрямку системного,
конструктивного та взаємовигідного співробітництва з метою ефективного
використання потенціалу Сторін для забезпечення їх стабільного розвитку та
обміну досвіду у сфері природокористування, водопостачання та санітарії.
2 квітня 2021р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий

Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»

Прийняття студентів на практику згідно з календарним
планом КНУБА /ознайомча, виробнича, переддипломна/
3 березня 2020 р.
4 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Директор 
В.А.Кравченко
1
2
3
4
5
6

ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури»

Розширення наукових контактів між установами та
взаємовигідного співробітництва.
15 березня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий

Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»

Розширення наукових контактів між установами та
взаємовигідного співробітництва.
15 березня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
      

ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ІМПЕРАТИВ»

Встановити співпрацю по виконанню набутого практичного
досвіду ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ІМПЕРАТИВ» для підготовки висококваліфікованих
фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в
сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки,
естетики та комфорту життєвого простору.
 
11 лютого 2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Начальний відділу моніторингу якості підготовки
фахівців КНУБА доцент О.В.Зоря
Керівник «Лабораторії ВОДИ» КНУБА доцент О.В.Терновцев

ТОВ «Стандартпарк Україна»

Встановити взаємовигідну співпрацю по виконанню
набутого практичного досвіду ТОВ «Стандартпарк Україна»  для підготовки висококваліфікованих
фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в
сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки,
естетики та комфорту життєвого простору.
 
 
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
 

Інститут магнетизму Національної академії наук України
та Міністерство освіти і науки України

Піднесення якості їх науково-дослідної роботи до кращих
зразків світового рівня та світового наукового визнання, а також поєднання
зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців, науковців, максимально
адаптованих до зростаючих ринкових вимог сучасних виробництв, інновацій та
наукових досліджень.
2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
д.т.н., професор Г.М.Кочетов
 
 
 
 
 
 

Організація ТОВ «РОМСТАЛ Україна»

Встановити взаємовигідну співпрацю по виконанню
набутого практичного досвіду для підготовки висококваліфікованих
фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в
сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки,
естетики та комфорту життєвого простору.
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
Зам. Декана ФІСЕ
к.т.н. доцент
Наталія Чепурна

Договір на проведення аналізів якості питної води лабораторією "ВОДИ"

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram