Досягнення у професійній діяльності

  • 1.  Актуальність узгодження нормативних  вимог під час побудови полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладів / збірник  Інженерна геодезія № 67, 2019 рік
  • 2. Сучасний стан проблеми геодезичного моніторингу будівель та споруд із застосуванням ГНСС-технологій./  II Международная научно-практическая конференция «MODERN TRENDS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT» Ванкувер, Канада 18-21 января 2022
  • 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геодезії» за напрямом підготовки 0601 Будівництво та архітектура, спеціальністю 6.060102 Архітектура на 2018-2019 навчальний рік , НАОМА
  • 4, Наскрізна програма геодезичної практики  навчальної дисципліни  ОК9 «Основи геодезії» ,  НАОМА, 2020
  • 5. Посібник для дистанційного навчання з геодезичної практики для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»  НАОМА, 2020 р (електронна)
  • 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геодезії» за напрямом підготовки 0601 Будівництво та архітектура, спеціальністю 6.060102 Архітектура на 2021-2022 навчальний рік , НАОМА
  • 7. Конспект лекцій з предмету «Основи геодезії» для студентів 1 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» НАОМА 2022р. (електронний репозитарій НАОМА)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram