КІНЬ ДАНИЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Народився у м. Люботин, Харківської обл.
Магістр, геоінформатик-дослідник за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій
Освіта
2018 – закінчив з відзнакою Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (193 Геодезія та землеустрій, бакалавр, інженер-геодезист);
2020 – закінчив з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури (193 Геодезія та землеустрій, магістр, геоінформатик-дослідник);
2020 – почав навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж складає 1 рік:
З 2016 по 2018 рр. –  помічник геодезиста ТОВ «ЛІК-ПРОЕКТ», м. Харків.
З 2019 по 2020 рр. працював інженером у ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (за сумісництвом).
З 2020 р. по теперішній час працює молодшим науковим співробітником у ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (за сумісництвом).
З 2020 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента.
Перелік навчальних дисциплін

– Інструментальні ГІС;
– Геодезія;
– Геопросторовий аналіз.

Сфера наукових інтересів

Геоінформатика, ГІС-технології, інфраструктура геопросторових даних, вища геодезія.

Напрями наукової роботи

Дослідження геодезичних і картометричних операцій в середовищі ГІС; розроблення геоінформаційних систем та баз геопросторових даних для земельного і містобудівного кадастру, органів місцевого самоврядування; реалізація Національної інфраструктури геопросторових даних України.

Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Стажування, курси підвищення кваліфікації

Сертифікати професійної діяльності

2021  Сертифікат закінчення курсів «Strengthening Geospatial Information management: Using the Integrated Geospatial Information Framework (Facilitated)», The World Bank
2020  Сертифікат учасника серії вебінарів Integrated Geospatial Information Framework (IGIF), Kadaster, Нідерланди
2019  Сертифікат учасника воркшопу: Моделювання даних і бази даних, Statens Kartverket, Хонефос, Норвегія

Громадська діяльність

Член Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”, 2020 р.

Рівні володіння мовами

Українська – С2;
Англійська – B1;
Французька – A2;
Російська – С1.

Наукова робота

Опублікував 29 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 27 – публікації (одноособові та у співавторстві), 2 – навчальних посібники у співавторстві.

Основні публікації за категоріями за останні 5 років:

Монографії, навчальні посібники:

 1. Метешкин, К. А., & Конь, Д. А. (2018). От студента до профессора:«Живое» автобиографическое учебное наглядное пособие. 363 с. https://www.researchgate.net/publication/344327572_Ot_studenta_do_professora_Zivoe_avtobiograficeskoe_ucebnoe_nagladnoe_posobie
 2. Метешкин, К. А., Конь, Д. А., Ахмедова, Р. Х., Логачева, Д. А., Левченко, А. Р., Рифаи, Д. Б., … & Минасян, Ж. К. (2016). Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения «Партнерство»: учеб. пособие. 236 с. https://www.researchgate.net/publication/322661178_Osnovy_teorii_sistem_innovacionnaa_avtorskaa_tehnologia_obucenia_Partnerstvo_uceb_posobie

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

 1. Kin D. & Karpinskyi Yu. Peculiarities of the method of calculation feature’s geodetic area on the reference ellipsoid in GIS. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p.
https://www.researchgate.net/publication/349036169_Some_aspects_of_the_edge_matching_method_of_digital_topographic_maps_in_the_scale_of_150_000_for_creation_the_main_state_topographic_map
Текст доповіді опублікований в електронному вигляді в матеріалах конференції та буде включений до Інтернет-бази даних Earthdoc (earthdoc.org), що індексується у Scopus. Індексування очікується на березень 2021
 1. Lazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi Some aspects of the edge matching method of digital topographic maps in the scale of 1:50 000 for creation the main state topographic map. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p.
https://www.researchgate.net/publication/349032198_Peculiarities_of_the_method_of_calculation_feature’s_geodetic_area_on_the_reference_ellipsoid_in_GIS
Текст доповіді опублікований в електронному вигляді в матеріалах конференції та буде включений до Інтернет-бази даних Earthdoc (earthdoc.org), що індексується у Scopus. Індексування очікується на березень 2021

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 1. Karpinskyi Y., Lazorenko-Hevel N., Kin D.(2020) INSPIREID implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine. Веб ISTCGCAP, Vol. 91, No. 91, pp. 20–27. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.020 (INDEX COPERNICUS)
 2. Карпінський Ю.О., Кінь Д.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Київ.: Містобудування та територіальне планування. -Науково-технічний збірник. Вип. 68.- 2018. -С. 706-711. (INDEX COPERNICUS). https://www.researchgate.net/publication/330385151_Doslidzenna_kartometricnih_
  operacij_v_seredovisi_GIS
 3. Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь (2019). МЕТОДИКА ЗВЕДЕННЯ ЦИФРОВИХ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ МАСШТАБУ 1: 50 000 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСНОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ. Інженерна геодезія, (67), 56-66. https://www.researchgate.net/publication/347024410_THE_EDGE_MATCHING_METHOD_OF_DIGITAL_TOPOGRAPHIC_MAPS_IN_THE_SCALE_OF_150_000_FOR_CREATION_THE_MAIN_STATE_TOPOGRAPHIC_MAP
 4. Боровий, В. О., Зарицький, О. В., & Кінь, Д. О. (2017). Технологія координатного перетворення та трансформування при геодезичних та землевпорядних роботах. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 15. (INDEX COPERNICUS)
 5. Пілічева, М. О., & Кінь, Д. О. (2018). Масштаб інфраструктури геопросторових даних місцевого рівня. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Технічні науки, (29 (68),№ 2), 337-341. https://www.researchgate.net/publication/325951181_Masstab_infrastrukturi_geoprostorovih_danih_na_miscevomu_rivni
 6. Пілічева, М. О., Кінь, Д. О., & Поморцева, О. Є. (2018). Інтеграція топографічної і кадастрової інформації базового набору геопросторових даних земельної ділянки. Містобудування та територіальне планування, (66), 523-531. (INDEX COPERNICUShttps://www.researchgate.net/publication/324706289_Integracia_topograficnoi_i_kadastrovoi_informacii_bazovogo_naboru_geoprostorovih_danih_zemelnoi_dilanki
 7. Поморцева, Е. Е., Мауссе, Ф. С., & Конь, Д. А. (2018). Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, (1), 172-179. (INDEX COPERNICUShttps://www.researchgate.net/publication/324739557_Opyt_ispolzovania_transdisciplinarnosti_pri_resenii_prakticeskih_zadac
 8. Пеньков, В. О., & Кінь, Д. О. (2018). Особливості конфігурації земельних ділянок у містах. Містобудування та територіальне планування, (66), 493-499. (INDEX COPERNICUShttps://www.researchgate.net/publication/344332949_FEATURES_OF_CONFIGURATION_OF_LAND_PARCELS_IN_CITIES
 9. Пеньков, В. О., & Кінь, Д. О. (2017). Оцінка впливу техногенних деформацій на міські вулиці і дороги. Містобудування та територіальне планування, (65), 436-443. (INDEX COPERNICUShttps://www.researchgate.net/publication/323945680_OCINKA_VPLIVU_TEHNOGENNIH_DEFORMACIJ_NA_MISKI_VULICI_I_DOROGI
 10. Поморцева, Е. Е., Маслий, Л. А., Конь, Д. А., & Сальников, М. В. (2016). Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе. Системи обробки інформації, (2), 220-226. (INDEX COPERNICUShttps://www.researchgate.net/publication/322662137_Features_of_the_study_of_geoinformation_systems_in_higher_education
 11. Пеньков, В. О., & Кінь, Д. О. (2016). Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-деформованих територіях. Містобудування та територіальне планування, (60), 275-280. https://www.researchgate.net/publication/322662891_Modeluvanna_zoseredzenih_deformacij_dorig_na_tehnogenno-deformovanih_teritoriah

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

––

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

 1. Карпінський Ю. Дослідження переходу від картометричних до аналітичних операцій / Ю. Карпінський, Д. Кінь // Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”, 1-3 квітня 2020- Львів: НУ “Львівська політехніка” – 134-137 c. DOI: 13140/RG.2.2.34353.40806.
 2. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.// Тези доповідей “GEOFORUM’2019”. 24-та Міжнародна науково-технічна конференця, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10–12 квітня 2019 р., Львів–Брюховичі–Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 172 с. ISBN 978-966-941- С.14-16 DOI: 13140/RG.2.2.14220.74880
 3. Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь Трансформування моделі бази геопросторових даних із UML моделі у SQL моделі.: Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – НУ «Львівська політехніка». – Львів. – 2019.– С. 76–79. DOI: 13140/RG.2.2.23854.54087
 4. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.// Київ: Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. 2018. Вип. 68.- с. 706-711 https://www.researchgate.net/publication/330385151_Research_cartometric_operations_in_the_environment_of_GIS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram