ГАРАНТИ ІI-ГО РІВНЯ (МАГІСТРИ) ГІФ

Гарант спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньої програми “Геоінформаційні системи і технології”
д.т.н., професор Лященко Анатолій Антонович

Гарант спеціальності 242 «Туризм» освітньої програми “Туризм”
к.г.н., доцент Лепетюк Вікторія Борисівна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram