З’їзд громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»

З’їзд громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»

30 липня 2021 у КНУБА пройшов з’їзд громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»

Сучасний стан та зміни в законодавстві щодо системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин в Україні зумовлюють потребу в постійному оновленні механізмів її регулювання й нагляду. В умовах трансформації земельних відносин значно підсилюється роль саморегулівних організацій.

За участі ректора Київського національного університету будівництва і архітектури д.е.н., проф. Кулікова Петра Мусійовича та т. в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Завадського Сергія Олександровича відбувся з’їзд громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників».

Основною метою діяльності «Всеукраїнської спілки сертифікованих інженерів-землевпорядників» є об’єднання зусиль її членів для сприяння вирішення актуальних науково-технічних проблем, прогнозування розвитку науки і техніки в галузі землеустрою, використанні і охороні земель, державного земельного кадастру, моніторингу земельних ресурсів, підвищення технічного рівня і якості землевпорядних.

Організаторами заходу відмічені проблемні питання у сфері земельних відносин. Також в рамках заходу відбулося обговорення щодо оновлення освітніх програм спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в Київському національному університеті будівництва  і архітектури. Варто відзначити безумовну корисність і актуальність заходу та наголосити на тому, що для вирішення більшості з озвучених проблем необхідна консолідація всіх зацікавлених суб’єктів.

Д.т.н., професор кафедри Землеустрою і кадастру Петраковська О.С.

К.т.н., доцент кафедри Землеустрою і кадастру Михальова М.Ю.

К.т.н., доцент кафедри Землеустрою і кадастру Лізунова А.П.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram