ФЕДОРЕНКО С.В.

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, член Академії будівництва України, доцент кафедри “Охорони праці та навколишнього середовища. Нагороджений Подякою Київського міського голови «За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» та Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі та високий професіоналізм».

https://orcid.org/0000-0003-1487-6890

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w0kyHpEAAAAJ&hl=uk

fedorenko.sv@knuba.edu.ua    

fedorenko059@gmail.com  

Освіта 

У 1991 р. закінчив Київський індустріальний технікум за спеціальністю «Машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів». У 1996 закінчив Київський державний технічний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання».

У 2019 році пройшов наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends in Europen  Universities of  Slovakia – Poland)

Загальна інформація

Загальний стаж 28 років. Науково-педагогічний стаж 7 років.

У 1992 році закінчив Київський індустріальний технікум за спеціальністю «Машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів». У 1996 році закінчив заочно в Київський державний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспорті, будівельні дорожні машини і обладнання».  З 1992 по 1995 рік працював майстром та головним механіком цеху по виробництву залізобетонних виробів  на заводі ДБК-1, з 1995 по 1997 рік головний механік «АТЗТ «Київавтотранссервіс», з 1997 по 2002 працював провідним та головним спеціалістом відділу механізації та енергозбереження Державної корпорації Укравтодор, з 2002 по 2015 рік працював провідним інженером відділу підготовки виробництва, інженером та заступником начальника відділу охорони праці ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України». У 1998 році закінчив заочно аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2004 захистив дисертаційну роботу на тему «Організація використання та оновлення парку будівельних машинна засадах експлуатаційної надійності» та отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08. «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0105329  .  У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

Основи охорони праці та БЖД – освітній рівень бакалавр

Охорона праці у галузі – освітній рівень магістр

Науково-методична робота:

Автором в співавторстві опубліковано понад 90 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 2 підручника та 2 навчальних посібника, 24 монографій.

Напрями наукової діяльності

Зниження виробничого ризику при експлуатації армованих абразивних дисків шляхом оптимізації математичної моделі розрахунку їх міцності. 

Публікації 2020

 1. Федоренко В.Г., Тимофеев, Ю.Е., Федоренко, С.В., Василенко Л.О. та колектив авторів монографія «Економічне управління інноваціями» ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2020 — Розділ 1.3. 2 с 111-152 ISBN 978-617-7300-54-9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4522 
 2. С.В. Федоренко «Державне  регулювання охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях». Наукова-практичний журнал “Економіка та держава” – наукове фахове видання України з питань економіки,  №10, стор.68-72 К: «ДКС» Центр», 2020, (SIS, Google Scholar) http://www.economy.in.ua/?n=10&y=2020
 1. Василенко Л.О., Василенко О.А.,  Федоренко С.В.,  Березницька Ю.О. Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних вод гальванічних виробництв Київський національний університет будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м. Київ, Україна, 03037 Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture  Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31.25-26 November 2020

Публікації 2019

4. Федоренко, В.Г., Рижакова, Г.М., Федоренко, С.В.; Куліков, П.М. Василенко, Л.О., Жукова, О.Г.  та колектив авторів. Монографія «Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах». ТОВ «ДКС Центр» К.:, 2019. Розділ 3.4, додаток В. – С. 99 – 116; 377 – 378. ISBN 978-617-7300-45-7 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3565 

 1. Федоренко С.В., Пясківська М.С. «Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні».  Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 7 2/2019  Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e-mail:journal@asmiba.sk.172-180p http://repositary.knuba.edu.ua/
 2. Федоренко, В.Г.; Куліков, П. М.; Тімофєєв, Ю.Е.; Рижакова, Г.М.; Федоренко С.В. та колектив авторів. Монографія «Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2019 430с розділ 4(п.4.3), розділ 8(п.8.2) ISBN 978-617-7300-41-9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3261

Публікації 2018

 1. Федоренко С.В. та колектив авторів «Оптимальні методи управління будівельною організацією комбінатного типу». Міжнародний науково-практичний журнал     “Економіка і держава” -К.; – 2018, №6   -С.60-64. (SIS, Google Scholar), http://www.economy.in.ua/?n=6&y=2018
 2. A.Vasylenko, L.Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova , A. Honcharenko Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changeshttp://www.agrosvit.info/ Журнал “Агросвіт” – наукове фахове видання з питань економіки 2018.- Вип.22.-с10-16 (SIS, Google Scholar) Дніпровський державний агро-економічний університет, видавництво ТОВ “ДКС центр” ISSN  2306-6792   http://www.agrosvit.info/?n=22&y=2018 
 3. Федоренко, В. Г.;Федоренко С.В. Курко, М. Н.; Куліков, П. М.; Тугай, О. А.; Рижакова, Г. М; Василенко, Л. О. та колектив авторів. Монографія «Теоретико-методичні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні» ТОВ «ДКС Центр» К.:-2018 442с, розділи 6.2, 9,10, додаток Г (С 241-243, 326-330, 436-441) http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4509 ISBN 978-617-7300-28-0
 4. Федоренко С.В. та колектив авторів. «Шляхи і ефективні методи раціонального управління та розвитку будівельної організації». Міжнародний науково-практичний журнал “Економіка і держава” -К.; – 2018, №9 -С.39-44. (SIS, Google Scholar)   http://www.economy.in.ua/?n=9&y=2018
 5. Федоренко С.В. та колектив авторів. «Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами». Міжнародний науково-практичний журнал “Економіка і держава” -К.; – 2018, №10 -С.63-68. (SIS, Google Scholar)

http://www.economy.in.ua/?n=10&y=2018

Публікації 2017 

 1. Федоренко С.В., Тишковець В.П. «Особливості охорони праці на підприємстві: економічні аспекти розвитку».  Міжнародний науково-практичний журнал “Економіка і держава” -К.; – 2017, №1 -С.56-59. (SIS, Google Scholar)  http://www.economy.in.ua/?n=1&y=2017
 2. Федоренко С.В. та колектив авторів «Ukraine in the global economy». Monograph. ТОВ «ДКС Центр» К.: 2017 300с, п.4,2- С.204-212. Режим доступу: ISBN 978-617-7300-01 cadmus.eui.eu/handle/1814/28961

Сертифікати, стажування

Федоренко
Федоренко 2

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 247
Тел.: +38 (044) 241-54-91
E-mail: fedorenko059@gmail.com 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram