НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукову діяльність на кафедрі філософії проводиться по двом напрямам:
1. «Проблеми когнітивного пізнання» (керівник – д.філос.н.,проф.Рижко В.А.);
2. «Філософія і культура в контексті часу» (керівник – к.філос.н., проф. Мітіна В.О.)
Кафедра спільно з Центром Гуманітарної освіти НАН України, Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України розробляє актуальну тематику із сучасної філософії і методології науки, проблем гуманітарної освіти, прогнозування соціокультурних перетворень в Україні.
Керівництво науковою роботою аспірантів здійснюють: проф. Рижко В.А., проф. Чорноморденко І.В., проф. Мітіна В.О., доц. Покотило К.М. За 2000-2011 рр. було захищено 7 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри успішно керують науковою роботою студентів, більше 50 студентів щорічно приймають участь у щорічній НПК КНУБА.

З 2017 року науково-дослідна робота викладачів кафедри проводиться в межах зареєстрованої теми НДР
«Філософія науки, техніки, архітектури. Сучасний дискурс» (науковий керівник – доктор філософських наук, проф. І.В. Чорноморденко).
Результатом колективної роботи над темою стала підготовка до публікації однойменного навчального посібника «Філософія науки, техніки, архітектури» (2018), в якому розкрито методологічні засади наукової творчості, розлянуті як самостійні напрями філософія архітектури, філософія техніки і технологій, зроблений свідомий акцент на особистості  вченого, на сучасних глобальних проблемах та проблемах екології.
Всі викладачі беруть активну участь у дослідженні зареєстрованої наукової теми, систематично публікуються у фахових виданнях, виступають на науково-практичних конференціях.
Результати наукових досліджень, публікацій застосовуються у навчальному процесі під час викладання курсів з філософії, філософії творчості, психології, етики, естетики, релігієзнавства, теорії та історії педагогіки, педагогіки вищої школи.
Викладачі працюють над науково-методичними розробками для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.
На базі кафедри на постійній основі діють філософський гурток, гурток з актуальних проблем релігієзнавства та Клуб інтелектуального кіно.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram