Мойсеєнко В’ячеслав Вадимович

Мойсеєнко В’ячеслав Вадимович – кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури.

moiseienko.vv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
У 1986 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція.

В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Системна розробка сонячного колектора для децентралізованого теплопостачання»: Мойсеєнко Вячеслав Вадимович. Системна розробка сонячного колектора для децентралізованого теплопостачання: Дис… канд. техн. наук: 05.23.03 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 1992. – 203 с.

Досвід роботи по спеціальності включає науково-дослідницьку, впроваджувальну та проектну діяльність. Загальний перелік публікацій складається з 41 праці, в т.ч. 5 авторських свідоцтва на винахід та 7 праць Scopus. Публікації присвячені: дослідженню та розробкам сонячних водонагрівачів, систем сонячного теплопостачання, методам випробування сонячних колекторів, використанню альтернативних видів палива, енергоефективності будівель.
В КНУБА працює з 2011 року на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції на посадах провідного інженера, асистента, доцента.

Перелік навчальних дисциплін

Напрями наукової діяльності

Актуальні проблеми використання нетрадиційних та відновлювальних енергетичних ресурсів в будівництві та архітектурі. Енергоефективність будівель.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram