Офіційні документи КНУБА

Статут-КНУБА

Концепція стратегічного розвитку КНУБА до 2023 р

Правила прийому до аспірантури КНУБА 2021

Положення про визнання результатів неформальної освiтi

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про академічну мобільність

Положення про акредитацію освітніх програм КНУБА

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА

Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в КНУБА

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів

Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності

Положення про заходи щодо запобігання плагіату в КНУБА

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення навчальний процес очима студентів

Положення про апеляцію результатів оцінювання знань

Положення про електронний НМК дисциплін та використання технологій

Положення про організацію моніторингу якості підготовки здобувачів

Положення про підвищення кваліфікації НПП КНУБА

Наказ щодо введення в дію проєкту Еко університет

Програма реалізації проекту ЕКО УНІВЕРСИТЕТ

Положення про організацію навчального процесу

НСМЯ-КНУБА

Положення-відкритих-занять

Программа-внутрішнього-аудиту

Положення про силабуси освітніх компонент КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram