Методичне забезпечення обов’язкових освітніх компонент

Робочі програми 2018-2020 рр.

 

Силабуси 2020-2022 рр.

ОК 01 Історія української державності та культури

ОК 02 Силабус Основи академічного письма

ОК 03 Історія філософії та філософської думки

ОК 04. Фізичне виховання

ОК 05. Ділова іноземна мова

ОК-06-Політологія

ОК-07-Фахова-іноземна-мова

ОК 08 Правознавство

ОК-09-Безпека-життєдіяльності

ОК-10-Вища-математика

ОК 11. Основи біогеохімії

ОК 12 Хімія навколишнього середовища

ОК 13. Інформаційні технології

ОК 14 Інженерна та компютерна графіка

ОК 15. Гідравліка і аеродинаміка

ОК 16 Метеорологія та кліматологія

ОК 17 Топографія з основами картографії ТЗНС

ОК-18-Біологія

ОК 19. Загальна екологія

ОК 20. Основи охорони праці

ОК 21 Раціональне природокористування

ОК 22 Надійність технічних систем та технгенний ризик

ОК 23 Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля

ОК-24-Радіаційна-безпека

ОК-25-Інженерна-геологія

ОК 26 Технології збереження природних комплексів

ОК 27 Екологічна безпека технологій виробництва

ОК 28 Утилізація рекуперація та рециклінг відходів

ОК 29 Проектування природоохоронних систем і обладнання

ОК-30-Основи-промислової-екології

ОК 31 Моделювання та прогнозування стану довкілля

ОК 32 Геоінформаційні системи та ДЗЗ

ОК 33 Екологічна експертиза та інспектування

ОК-34-Біотехнології

ОК 35 Фоновий екологічний моніторинг

ОК 36 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

ОК 37 Урбоекологія

ОК 38 Технології захисту атмосферного повітря

ОК 39 Технології захисту водних ресурсів

ТП. Топографічна практика

НП. Навчальна практика

ВП. Виробнича практика

Науково_виробнича_практика_Методичні_рекомендації

Силабус Еко люд_ЕК (Б)2020

Силабус Гідробіологія_2020

Силабус Біологія_2020ЕК (Б)

Силабус Раціональне природокористування ТЗНС(Б)

Силабус Правознавство ТЗНС(Б)21-22

Силабус дисципліни нормативної підготовки Економіка природокористування 2021_2022 спеціальність_183

Силабус ЕБ технологій виробництва ТЗНС (Б)

Силабус біологія бакалавр

Силабус Хімія з основами біогеохімії
Силабус Основи ОП
Силабус Біологія
Силабус Біотехнологія
Силабус ЕБ технологій виробництва
Силабус Екопогія людини
Силабус Надійність технічних систем та тех. ризик
Силабус Рацiональне природокор. и ресурсозб.
Силабус Технології захисту грунтів і надр
Силабус Технології збереження природних комплексів
Силабус Технологія захисту водних ресурсів
Силабус Фоновий екологічний моніторинг

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram