Наукова діяльність кафедри вищої математики

Наукова діяльність і коло наукових інтересів співробітників

Основні напрямки наукової діяльності і зацікавлення співробітників:

  • методи скінченних інтегральних перетворень для задач статики та динаміки пластин та оболонок;
  • математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів в земній корі при течії рідини;
  • марковські процеси;
  • групи та алгебри Лі;
  • чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи.

Щорічно співробітниками видається близько 15 наукових публікацій у провідних фахових журналах. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях в різних країнах світу.

Також співробітники кафедри цікавляться дослідженнями у таких сферах як:

  • сучасні освітні технології у викладанні математики і особливості мотивації студентів в сучасних умовах;
  • математика у школі, олімпіадні задачі з математики для учнів шкіл і студентів вищих учбових закладів;
  • особливості і специфіка викладання математики і організації навчального процесу в цьому напрямку у ВНЗ України і світу.
Науково-дослідна робота кафедри вищої математики, зареєстрована в УкрІНТЕІ

“Дослідження та оптимізація математичних моделей, які описують детерміновані та стохастичні процеси в технічних системах і конструкціях”. Термін виконання роботи: початок 09.2021, закінчення 09.2025. Номер державної реєстрації 0121U114242.

Публікації та участь у конференціях:
2022 рік

1. Vasiliy D. Pechuk, Tatyana S. Krasnopolskaya , Evgeniy D. Pechuk Maximum Lyapunov Exponent Calculation //materials CHAOS 2021: 14th Chaotic Modeling and Simulation International Conference , Springer Proceedings in Complexity. Springer, 2022, pp 327–335. (Scopus)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-96964-6_22#chapter-info

2. Kaminsky A.O., Kurchakov E.E., Chornoivan Yu. O. Boundary-value problems of
fracture mechanics for a nonlinear anisotropic body // International Applied
Mechanics, – 58, 2022, p.243–279. (Scopus)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-022-01152-3

3. Kaminsky A.O., Dudyk M.V, Fenkiv V.M., Chornoivan Yu. O. On the scope and limitations of the Comninou model for a crack at a polygonal interface // International Applied Mechanics, – 2022 – 58, 4, – pp. 398-409. (Scopus)
https://https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-022-01165-y

4. Vasiliy D. Pechuk, Tatyana P. Konovalyuk, Evgeniy D. Pechuk, Tatyana S. Krasnopolskaya Cardiorespiratory System under Delta Covid Variant Disease // 15th Chaotic Modeling and Simulation International Conference 14 – 17 June 2022, Athens, Greece

http://www.cmsim.org/images/CHAOS2022_program-1.pdf

5. Bondarenko N.V., Otrashevska V.V. Algebraic approch for modeling dynamical systems // Матеріали XXX Міжнародної науково-практичної конференції «The newest problems of science and ways to solve them», 02-05 серпня 2022 р., Гельсінкі, Фінляндія, p. 202-206.

https://isg-konf.com/uk/the-newest-problems-of-science-and-ways-to-solve-them

6. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Cхема мультиплікативних представлень для стохастичного рівняння з двома вінерівськими процесами // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 102 – 2022. ст. 136-148.
http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/266739

7. Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., Postnikova, T.G., & Otrashevska, V.V. Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 1.Dependence on Exciting Frequency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2022-11(4), 705–722.
https://www.lhscientificpublishing.com/journals/articles/DOI-10.5890-DNC.2022.12.009.aspx

2021 рік

1. Забарило О.В., Коротких Ю.А. Застосування методу сплайн-апроксимації при дослідженні вільних коливань тонкостінних будівельних конструкцій/ Ю.А. Коротких // Тези доповідей VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій 2021». – Київ – КНУБА – 2021.-с.59-60.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf – (дата звернення 31.05.2021)

2. З.І. Наголкіна, Ю.П. Філонов Мультиплікативна апроксимація випадкового процесу.// Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 100 – 2021. ст. 205-214.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/236772f – (дата звернення 17.12.2021)

3. Печук В.Д., Бондаренко Н.В. Явні гібридні методи п’ятого порядку збіжності для динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 101 – 2021.

http://ageg.knuba.edu.ua/issue/archive – (дата звернення 16.12.2021)

4. V.D. Pechuk , T.S. Krasnopolskaya , E.D. Pechuk “Accuracy Improvement of the Highest Lyapunov Exponent Estimation” The 14-th CHAOS 2021 International Conference, Greese, 8-11 June, 2021, p.88.

http://www.cmsim.org/images/BOOK_C_2021_compressed.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

5. V.D. Pechuk , T.S. Krasnopolskaya , E.D. Pechuk “Accuracy Improvement of the Highest Lyapunov Exponent Estimation” CHAOS 2021 International Conference, Greese, 8-11 June, 2021, Proceedings, p. 351-359.

http://www.cmsim.org/images/!Proceedings-CHAOS2021-P-Z-351-624.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

6. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Застосування моделі мультилінійної когезійної зони до задачі про крайову тріщину в ізотропному та ортотропному тілі // VI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки»: матеріали конференції. ― Київ: Видавнича лабораторія факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, КНУ, 2021. ― C. 63.

http://tamd.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/08/ABSTRACTS_MPM_2021_UKR.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

7. Роде С.Г. “Порадянське українство і глобалізація по-українські. Перетворення освітніх просторів”, тези ІI Міжнародної науково-практичної конференції: “ФІЛОСОФІЯ НАУКИ, ТЕХНІКИ І АРХІТЕКТУРИ В ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИМІРІ”. Київ, 12-13 листопада 2021 року.

8. Серпінська О.І., Коротких Ю.А., Забарило О.В. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПЕРШОГО І ДРУГОГО ТИПУ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА.

2020 рік

1. Blazhko L.M. Calculation of Lifetime of Steel Oil Pipelines with the Account of Corrosive Environment Affect // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, Springer, 2020, pp 721-727.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_71 – (дата звернення 05.10.2020)

2. Бондаренко Н.В. Індуктивні границі симетричних груп, занурення яких визначаються індукованими діями на підмножинах. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти, Львівський науковий форум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 січня 2020 року, Львів, 2020, с. 66-68.

http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2020/22-23.01.2020/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf – (дата звернення 05.10.2020)

3. Kaminsky A.A., Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. Fractional-Order Operators in Fracture Mechanics. In: Altenbach H., Öchsner A. (eds) Encyclopedia of Continuum Mechanics. Springer, Berlin, Heidelberg. — 2020. DOI: 10.1007/978-3-662-53605-6_79-1

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-662-55771-6_79 – (дата звернення 05.10.2020)

4. Наголкіна З.І., Аналітичний опис мінімальних поверхонь на основі ізотропних ліній за допомогою інтегральних залежностей // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 97 – 2020. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97 – ст. 110-118.

http://ageg.knuba.edu.ua/issue/view/11834 – (дата звернення 05.10.2020)

5. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих // Містобудування та територіальне планування, Випуск 74, 2020, ст. 341-359.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP74.pdf – (дата звернення 09.02.2021)

6. Блажко Л, Рассоха І, Рендюк С. Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів // “Імідж сучасного педагога” № 6 (195) 2020 С. 42-47.

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217476/pdf_110 – (дата звернення 09.02.2021)

7. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Побудова явних методів Рунге-Кутти для моделювання динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 16-27.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/223043 – (дата звернення 09.02.2021)

8. Філонов Ю.П., Наголкіна З.І. Розвиток багаторежимної накопичувальної марковської системи. // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 200-207.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/223818 – (дата звернення 09.02.2021)

9. Забарило О.В., Коротких Ю.А. Вільні коливання некругових тонкостінних будівельних конструкцій // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Build-master-class-2020”.- Київ – КНУБА – 2020.-с.142-143.

10. Use of mobile applications in the learning process / L.Blazhko, I. Rassokha, S. Rendiuk / Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2020. Випуск 26.(Серія «Педагогічні науки»). – С. 18-21.

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227421 – (дата звернення 30.05.2021)

2019 рік

1. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутта // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2019. – Випуск 96, с. 3- 11.

Режим доступу: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/194778/pdf – (дата звернення 10.06.2021)

2. Ю.П. Філонов, З.І. Наголкіна (3 ст.). Стохастична модель роботи витратного резервуару. “Містобудування та територіальне планування”, №69, Київ.: КНУБА, 2019. С.427 -436. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf – (дата звернення 20.11.2019)

3. Selivanov M. F., Chornoivan Y.O., Kononchuk O.P. Determination of crack opening displacement and critical load parameter within a cohesive zone model // Continuum Mechanics and Thermodynamics. — 2019. — 31, 2, — pp. 569–586. doi: 10.1007/s00161-018-0712-0. – ISSN 1432-0959 Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-018-0712-0 – (дата звернення 20.11.2019)

4. Developing and realization software of statistical analysis the internet-network for sales and service of road transport / Organizational-economik mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. –Przeworsk: WSSG, 2019.- Vol. 3. – P. 266-274. – ISBN 978-83-937354-6-4 Режим доступу: https://www.academia.edu/40177411/Organizational-economic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities_Vol._3
– (дата звернення 20.11.2019)

5. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі Доповіді НАН України 2019. – №11. – С. 31-40.

6. Каминский А., Полищук Т., Чорноиван Ю. Моделирование и расчет зоны передруйнування вблизи вершины клиновидного выреза, что выходит на негладкую границу раздела сред. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наукових праць 10-ї міжнар. Наук. конф. / Під. ред. Р.М. Скорняка і С. Кіта 2019. – С. 56-57.

7. О. Степова, І. Рассоха, Л. Блажко , О. Ганошенко Розрахунок залишкового ресурсу сталевого нафтопроводу за умов впливу корозійного // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 190-192.

8. Л.М. Блажко, О.С. Нікітін WEB – сервіс обліку діяльності сервісного центру з ремонту та обслуговування компютерної техніки // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 129.

9. Блажко Л.М., Р.А. Кизименко WEB – сервіс обліку діяльності сервісного центру з ремонту та обслуговування компютерної техніки // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 138-139.

10. Бондаренко Н.В.(25), Наголкіна З.І., Печук В.Д. Пастухова М.С. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання. КНУБА, 2019р., 62 с.

2018 рік

1. Бондаренко Н.В. Деякі застосування лінійної алгебри, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Математика в сучасному технічному університеті”, Київ, 2018, с. 212-216. – ISBN 978-617-7021-61-1 Режим доступу: http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6_2.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2. Selivanov M.F., Chornoivan Y.O., A semi-analytical solution method for problems of cohesive fracture and some of its applications, International Journal of Fracture, 2018, PP. 113-121 – ISSN 0376-9429 Режим доступу: https://www.deepdyve.com/lp/springer-journals/a-semi-analytical-solution-method-for-problems-of-cohesive-fracture-C837O0P5w4?impressionId=5b6d79db3f45f&i_medium=docview&i_campaign=recommendations&i_source=recommendations – (дата звернення 03.10.2018)

3. Kaminsky A.A., Selivanov M.F., Chernoivan Y.A. Kinetics of Mode I Crack Growth in a Viscoelastic Polymeric Material with Nanoinclusions, International Applied Mechanics, 2018, pp.34-40. – ISSN: 1063-7095 (Print) 1573-8582 (Online)
Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0857-3 – (дата звернення 03.10.2018)

4. Камiнський А.О., Селiванов М.Ф., Чорноiван Ю.О. Вплив довжини зчеплення на рівень критичного навантаження для тіла з тріщиною нормального відриву, Доповіді НАН України. — 2018. – №8. – с.36–44. – Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2018/N8/18-08-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

5. Наголкіна З.І., Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 67, Київ, КНУБА, 2018, с.314-320. – ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2017 рік

1. Забарило А.В. О приложении теории графов к решению некоторых практических задач, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 63, Київ, КНУБА, 2017, с.163-169. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення, Доповіді НАН України, №7, 2017, С. 29–36. – Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2017/N7/17-07-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

3. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Розвиток дископодібних тріщин нормального відриву у твердому ракетному паливі, IV міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки”. Матеріали конференції, Київ, 2017, С. 85. – Режим доступу: http://tamd.univ.kiev.ua/data/Conference/MPoM2017/en/22_AUGUST_2017-PROGRAM_MPM-IV.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

4. Polischuk T.V., Selivanov, M.F., Chornoivan Y.O. “Development of initial prefracture zone near the corner point of piece-homogeneous elastic body, ABSTRACTS Plenary Lectures The Second USA-Uzbekistan Conference on Analysis and Mathematical Physics, August 8-12, 2017, URGENCH, Uzbekistan, p.70-71.

5. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О. Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ, КНУБА, 2017, с.462-474. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

6. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ – КНУБА, 2017. с.475-478. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

7. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Тези доповідей ІV Міжнародної науково –практичної конференції. Одеса. 2017р. с.167-171. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_67_15.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

8. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск №67, Одеса 2017, с.71–77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_67_15.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2016 рік

1. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Левківський Д.В., Мельничук В.Ф. Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016 р., Випуск № 61, С. 412 – 423. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

2. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Загальний підхід до моделювання напружено- деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 14 -19. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

3. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Старовєров В.С., Акчуріна Г.С., Шорін О.А. Про одну розрахункову модель для дослідження деформацій дамб і гребель та обґрунтування точності геодезичних спостережень. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 21 -32. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

4. Бондаренко Н.В., Бондаренко Є.В. “Чи справді ми розуміємо, що таке натуральні числа?”, У світі математики, Випуск 4, том 22, 2016, C. 29-34. ISSN 1029-4171. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

5. Наголкіна З.І. Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 60, Київ-КНУБА, 2016, с.241-244. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

6. Chornoivan Yu.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On the long-term deformation process in viscoelastic composites around an elliptical hole. Mechanics of Time-Dependent Materials. – 2016. – 20, N2, – pp. 233–243, doi: 10.1007/s11043-016-9293-0
Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

7. Чорноіван Ю.О., Камiнський А.О., Селiванов М.Ф. Визначення контактних напружень мiж берегами трiщини нормального вiдриву, Доповіді НАН України, № 5, 2016, С. 36–41. Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2016/N5/Dopovidi_2016-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

8. Чорноіван Ю.О., Селіванов М.Ф., Вовкодав О.В. Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення, Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, № 3, 2016, С. 39-42. Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_3_2016.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

9. Камiнський А.О., Селiванов М.Ф., Чорноiван Ю.О. Вплив контакту між берегами тріщини на параметри руйнування анізотропної пластини, Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки., №1, 2016, С. 53–58. Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_1_2016.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2015 рік

1. Чибіряков В.К., Малашевський М.А., Бугаєнко О.А. Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарського призначення під час обміну. Інженерна геодезія. Науково- технічний збірник. Київ, КНУБА, 2015р. Випуск № 62, С. 72 – 80.

2. V.A. Bazhenov, P.P. Lizunov, O.S.Pogorelova, T.G.Postnikova, V.V.Otrashevskaia. Stability and Bifurcations Analysis for 2-DOF Vibroimpact Systems by Parameter Continuation Method. Part I: Loading Curve. Journal of Applied Nonlinear Dynamics 4(4) (2015) 357-370.

3. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. Д. Растворение недообож-женного доломита в ре-жиме фильтрирования воды, Проблеми водопоста-чання, водовідведення і гідравліки, Випуск 25, 2015, с. 294-305.

2014 рік

1. Бондаренко Н.В., Бондаренко Є.В. Проблема спряженості в групі обмежених автома-тів, Чотирнадцята міжна-родна наукова конфе-ренція імені академіка М. Кравчука, (19-21 квітня 2012 р.), Київ, 2009, С. 49.

2. Погорелова О.С.; Постникова Т.Г.; Отрашевская В.В. Application of parameter continuation method for analysis of vibroimpact 2-dof systems. Technology audit and production reserves , [S.l.], v. 5, n. 3(19), p. 11-15, oct. 2014.

3. Chornoivan Yu.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Initial fracture of a viscoelastic isotropic plate with two collinear cracks of equal length. International Applied Mechanics, 2014. – 50, №3. – pp. 310–320, doi: 10.1007/s10778-014-0634-x

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of displacements of the faces of two collinear cracks of different lengths within the framework of the Leonov–Panasyuk model / Journal of Mathematical Sciences, – 2014 – 198, No. 1, – pp. 87-102.

5. Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. The initial period of mixed-mode crack growth in viscoelastic composite with Rabotnov’s relaxation law / International Journal of Mechanics. — 2014. — Vol. 8. — P. 371-376.

6. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Начальное разрушение вязкоупругой изотропной пластины с двумя коллинеарными трещинами одинаковой длины / Прикладная механика. — 2014. — №3, т. 50. — с. 94—106

7. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Начальный период роста трещины в вязкоупругом композите при смешанном нагружении / Теоретическая и прикладная механика. — 2014. — Вып. 7, т. 53, с. 18—29.

8. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. Д. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита, Проблеми водопоста-чання, водовідведення і гідравліки, Випуск 23, 2014, с. 27-44.

2013 рік

1. Bondarenko N.V., Bondarenko I.V., Sidki S.N., Flavia R.Z. On the conjugacy problem of finite-state automorphisms of regular rooted tree, Groups, geometry, and Dynamics, – 2013. – Issue 2. – С. 323-355.

2. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. В. Математическая оценка использования магний содержащих материалов в технологических процессах очистки воды, Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки. – Випуск 21 – 2013, c. 64-76.

3. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determining of three collinear cracks opening displacement using the process zone model / International Journal of Solids and Structures – 2013. – 50, N19. – pp.2929–2942

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Model of growth and coalescence of two collinear cracks in a viscoelastic body / Journal of Mathematical Sciences – 2013. – 190, N5. – pp.697–709.

5. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле / Прикладная механика – 2013 – 49, № 3. – с. 49–59.

6. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про межі застосовності наближених підходів до дослідження макроскопічних тріщин поперечного зсуву у в’язкопружних анізотропних композитах // Доповіді НАН України – 2013 – № 7, – с.57–63.

7. Наголкіна З.І., Вплив випадкових факторів на теплопровідність будівельних конструкцій, Містобудування та територіальне планування, КНУБА, Випуск 65, 2013, с. 442-444. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/MTP_2013_50_65.pdf
– (дата звернення 03.10.2018)

2012 рік

1. Bondarenko N.V.”Characteristic subalgebras of Lie algebra associated with the Sylow p-subgroup of symmetric group”, Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, Вип. 4, 2012, с. 7-12.

2. Бондаренко Н.Вю “Алгебраїчні методи розв’язання оптимізаційної задачі по територіальному плануванню лісових насаджень”, Містобудування та територіальне планування, Випуск 46, 2012, с. 87 – 92.

3. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. Computational optimization of characteristics of composites of viscoelastic components / Journal of Engineering Mathematics – 2012. – 74, с. 91–100.

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Определение длин зон предразрушения у фронта двух коллинеарных трещин неравной длины / Теоретическая и прикладная механика – 2012. – Вып. 4 (50), с. 78–84.

5. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Модель зростання і злиття двох колінеарних тріщин у в’язкопружному тілі / Математичні методи і фізико-механічні поля, Vol. 55, № 1, 2012, с. 61–71.

6. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Початковий етап руйнування в’язкопружної пластини з двома колінеарними тріщинами однакової довжини / Доповіді НАН України, № 6, 2012, с. 54–59.

7. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determining of three collinear cracks opening displacement using the process zone model / International Journal of Solids and Structures, 2013, 50, N19, pp.2929–2942

8. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Model of growth and coalescence of two collinear cracks in a viscoelastic body / Journal of Mathematical Sciences, Vol. 190, N5, 2013, pp. 697–709.

9. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова-Панасюка / Математичні методи і фізико-механічні поля, Vol. 55, № 4, 2012, c.74–84.

2011 рік

1. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On subcritical development of a shear crack in a composite with viscoelastic components / Journal of Mathematical Sciences, V. 176, 5, 2011, p. 616–630.

2. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Initial fracture of viscoelastic plate with two equal collinear cracks / Proceedings of 9th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey, 2011, p.581–589.

3. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Докритический рост двух коллинеарных трещин в вязкоупругом теле / Теоретическая и прикладная механика, Вып. 48. 2011, c. 40–50.

2010 рік

1. Bondarenko N.V., Gupta C.K., Sushchansky V.I. Lie algebra associated with the group of finitary automorphisms of p-adic tree, Journal of algebra, Vol.324, 2010, С. 2198-2218.

2. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of the effective characteristics of a viscoelastic composite with relaxation of its components in the form of fractional exponents of different orders // Journal of Mathematical Sciences – 165, N 2 – 2010.– P.240-253.

3. Черноиван Ю.А., Каминский А.О. О численно-аналитическом методе решения краевых задач линейной теории вязкоупругости анизотропного тела / Прикладная механика – 2010. – 46, №5. – С.21–29.

4. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про докритичний розвиток тріщини зсуву в композиті з в’язкопружними компонентами / Математичні методи та фізико-механічні поля – 2010. – 53, № 1, – С. 99-108.

5. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Докритичний розвиток тріщини поздовжнього зсуву у в’язкопружному композиті / Доповіді НАН України – 2010, № 11 – С. 37-44.

6. Чорноіван Ю.О., Рудіс О.В. Розвиток системи двох колінеарних тріщин у в’язкопружному ортотропному матеріалі / Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2010» – Дніпродзержинськ, 2010. – С. 24–25.

2009 рік

1. Bondarenko N.V., Bondarenko I.V. “Conjugation of finite-state automorphisms of regular rooted trees”, 7-ма Міжнародна алге-браїчна конференція в Україні (18-23 серпня 2009 р.), Харків, 2009, С.30.

2. Черноиван Ю.А. Об одном численно-аналитическом методе решения краевых задач линейной теории вязкоупругости анизотропного тела / Прикладная механика. – 2009. – 45, №3. –C.143.

3. Черноиван Ю.А., Селіванов М.Ф., Рудіс О.В. О развитии трещины сдвига в композите с линейно вязкоупругими фазами / Теоретическая и прикладная механика – 2009. – Вып.45. – С.71–78.

2008 рік

1. Бондаренко Н.В. Максимальні підалгебри та підалгебра Фраттіні алгебри Лі, асоційованої з силовською р-підгрупою скінченної симетричної групи, Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, Випуск 3, 2008, С. 21-26.

2. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю, Отрашевська В.В. Стабілізуючий вплив стохастичних вібрацій на стійкість динамічних станів, зумовлених гармонічним параметричним навантаженням / Проблеми прочности. – 2008.–№2 (392), – С.141-148.

3. Чорноіван Ю.О., Камінський А.О., Селіванов М.Ф. Визначення ефективних характеристик в’язкопружного композита, релаксація компонентів якого описується експонентами різних дробових порядків / Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2008, 51, №3, С. 1-12.

2007 рік

1. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. A combined approach of the Laplace transform and Pade approximation solving viscoelasticity problems / International Journal of Solids and Structures. – 2007. – V.44, №1. – P.66–76.

2. Chornoivan Y.O. A semianalytical method for solution of the linear viscoelasticity problems / Proceedings of 8th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey. – 2007. – pp. 212–217.

2006 рік

1. Bondarenko N.V. Lie algebras associated with wreath products of elementary abelian groups, Математичні студії, Том 26, 2006, с.3-16.

2. Bondarenko N.V. Lie algebras associated with wreath product of elementary abelian groups, Fourth Summer School “Algebra, Topology, Functional and Sto-chastic Analysis” (July 17-29, 2006), Lviv-Kozyova, 2006, C. 131-134.

3. Бондаренко Н.В. Алгебри Лі нуль-трикутних матриць та алгебри Лі асоційовані з силовськими р- підгру-пами скінченних симет-ричних груп, Одинадцята міжнарод-на наукова конференція імені академіка М. Кравчука (18-20 тра-вня 2006 р.), Київ, 2006, С. 338.

4. Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких кла-сичних лінійних груп, Вісник Київського уні-верситету. Серія: фізи-ко-математичні нау-ки. – 2006. – Вип. 2. – С. 21-27.

5. Чорноіван Ю.О. Еволюція тріщини з прямокутним жорстким включенням у в’язкопружному ортотропному тілі / Доповіді НАН України, 2006. – №2. – с.62–66.

2005 рік

1. Bondarenko N.V., Sushchansky V.I. Wreath product of Lie al-gebras and Lie algebras associated with Sylow p-subgroups of finite sym-metric groups, Международная алгеб-раическая конференция «Классы групп и ал-гебр» (5-7 октября 2005 г.), Гомель, Беларусь, 2005. Р. 20-21.

2. Bondarenko N.V., Sushchansky V.I. Lie algebras associated with Sylow p-subgroups of finite symmetric groups, 5th International Algebraic Conference in Ukraine (July 20-27, 2005). – Odessa, 2005. – P.142.

3. Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю., Отрашевська В.В. Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції / Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 76. –К: КНУБА, 2005. – С. 72-76.

4. Дехтярюк Є.С., Гераймович Ю.Д., Гончаренко М.В., Отрашевська В.В. Построение областей динамической устойчивости в среднеквадратическом с помощью надмарковских приближений / Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. –№3(402). – Миколаїв, 2005.– С.51- 60.

5. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Исследование процесса расклинивания вязкоупругопластического ортотропного композита / Прикладная механика. – 2005. – Т.41, № 4. – С. 12–19.

6. Chornoivan Y.O. Evolution of the wedged crack in viscoelastic composite / 7th International Fracture Conference. Theses of Conference Reports. – Kocaeli. Turkey. – 2005. – pp. 569–574.

2004 рік

1. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Гончаренко М.В. Отрашевська В.В. Стабілізація стійкості сталих коливальних режимів динамічних систем при комбінованому збудженні / Авиационно-космическая техника и технология. Научно-технический журнал. Вып. 3(11). – Харьков: ХАИ, 2004. – С. 51-58

2. Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю., Отрашевська В.В. Вплив радіуса кореляції стохастичного навантаження на структуру областей стійкості пружних систем / Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 74. –К:КНУБА, 2004. – С. 48-59.

3. Черноиван Ю.А. О расклинивании ортотропного тела прямоугольным клином конечной длины / Прикладная механика. – 2003. – 39, № 9. – С. 82–87.

4. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. О расклинивании вязкоупругого ортотропного тела жёстким клином, толщина которого возрастает во времени / Прикладная механика. – 2004. – 40, № 5. – С. 59–64.

5. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. О смыкании берегов трещины расклинивания в вязкоупругом ортотропном теле / Теор. и прикл. механика. – 2004. – Вып. 39. – С. 3–7.

6. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. Closing of wedged crack in orthotropic viscoelastic composite / International Journal of Fracture. – 2004. – V.130, №3. – P.635–649.

2001 рік

1. Забарило О.В., Якимів Я.М. Вони також працювали в КНУБА, Містобудування та територіальне планування, Вип.8, Київ, КНУБА, 2001, с.70-73.

2. Черноиван Ю.А. Предельный случай качения жёсткого цилиндра по вязкоупругому ортотропному основанию / Теор. и прикл. механика. – 2001, Вып. 32. – с. 115-120.

3. Чорноіван Ю.О. Контактна задача для в’язкопружної ортотропної півплощини і жорсткого тіла з поверхневою нерівністю / Доп. НАН України, 2001. – №7. – с. 62-66.

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. On deforming of a linear viscoelastic orthotropic half-space under the turning rigid cylindrical roller / European Journal of Mechanics – A/Solids. – 2001. – 20. – pp.953-968.

5. Черноиван Ю.А. О расклинивании ортотропного тела / Прикладная механика. – 2001. – 37, №11. – с.108-111.

2000 рік

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Однопараметрические оснащенные частично упорядоченные множества и их представления/ Функциональный анализ и приложения.– Москва, 2000. – Т.34, № 2. – с.72-75.– (Журнал входить до бази даних «Scopus).

2. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Гераймович Ю.Д., Отрашевська В.В. Застосування надмарковських наближень при побудові границь областей динамічної нестійкості пружних систем // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 68. –К:КНУБА, 2000. – С. 55-64.

3. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Напряжённое состояние вязкоупругой ортотропной полуплоскости, нагруженной сосредоточенной силой / Прикладная механика. – 2000.–36, №2.–с.124-130.

4. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Вязкоупругое деформирование ортотропного тела (полуплоскости) под действием жёсткого штампа / Прикладная механика. – 2000. – 36, №7. – с.81-91.

1999 рік

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств І./ «Математичні студії», – Львів, 1999. – Т.11, №1. – с.3-16.

2. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств ІІ./ «Математичні студії», – Львів, 1999. – Т.11, №2. – с. 119-134.

1998 рік

1. Забарило О.В. Про деякі алгоритми диференціювання оснащених частково впорядкованих множин.// «Вісник Київського університету». Серія фізико-математична. – Київ, –1998. – №3. – с.24-29.

1989 рік

1. Отрашевская В.В., Погорелова О.С., Суворов А.И. Автоматическое планирование вычислительного процесса многоэтапной обработки экспериментальных данных / УСиМ, – 1989. –№ 6. – С. 47-52.

1976 рік

1. Отрашевская В.В. Об однопараметрических частично упорядоченных множествах / УМЖ, т. 28, № 3. –- К: “Наукова думка”, 1976. -С. 334-341.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram