КЛІМОВА І.В.

Клімова Ірина Володимирівна– доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, кандидат технічних наук. 

https://orcid.org/0000-0001-5591-9952,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZAcpzQcAAAAJ&hl=uk
klimova.iv@knuba.edu.ua , iklimova@i.ua
тел.: (044) 241-54-91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта

У 1986 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2019 році пройшла наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends in Europen  Universities of  Slovakia – Poland).

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 35 років. Науково-педагогічний стаж 32 роки.
У 1986 – 1991 р.р. працювала стажером –викладачем кафедри теплотехніки КІБІ, інженером лабораторії геотермальних вод науково-дослідного комплексу КІБІ, з 1991 по 2002 р.р. навчалася в аспірантурі, працювала науковим співробітником Інституту споруд штучного клімату, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії агрокомбінату «Пуща-Водиця», з 2003 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (2004р.) кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03. «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» на тему «Тепловий режим теплиць з позонним опаленням». http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Основи охорони праці (101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»).
 2. Охорона праці в галузі (101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»).                        
 3. Надійність технічних систем та техногенний ризик (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»). 

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 40 наукових, методичних праць. Розробник 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА

Напрями наукової діяльності
Створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах виробництва. 

Публікації 2020 р.

 1. Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В.  Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро: ВПДАБА, 2020. №6. С. 104-110. http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960
 2. Волошкіна О., Анпілова Є., Клімова І. Визначення ризику для здоров’я населення внаслідок підвищення забруднення атмосферного повітря в м. Києві. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 8 2/2020  Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823, e-mail:journal@asmiba. sk.116-123p. 
 3. Тести для проведення навчання та контролю знань за основними модулями робочої програми з дисципліни охорона праці в галузі/ Вільсон О.Г., Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2020.  24 с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2019 р.

 1. Клімова І, Сіпаков Р. Вплив метеорологічних факторів на вторинне забруднення атмосферного повітря формальдегідом ( на прикладі м. Києва) Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 7 2/2019  Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e-mail:journal@asmiba.sk.75-86p  http://repositary.knuba.edu.ua/
 2. Тести для проведення навчання та контролю знань Закону України про охорону праці з дисципліни основи охорони праці. Вільсон О.Г., Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2019.  28 с. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Тести для проведення навчання та контролю знань Закону України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з дисципліни охорона праці в галузі. Вільсон О.Г., Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2019. 36 с. http://library.knuba.edu.ua/
 4. Тести для проведення навчання та контролю знань за основними модулями робочої програми з дисципліни основи охорони праці. Вільсон О.Г., Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2019.  56 с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2018 р.

 1. LesyaVasilenko, OlenaZhukova, Irina Klimova, Gontscharenko Artem  Anthropogenic changes in water ecosystem on the example оf the river Tisza USEFUL 2018р., № 4 – режим доступу: pages: 26-32 https://useful.academy /
 2. Волошкіна О.С.  Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р. В., Ткаченко Т.М.  Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах. Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання.  К.: КНУБА, 2018.  №27. с. 23-30. http://repositary.knuba.edu.ua/
 3. Сіпаков Р.В., Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В.  Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. Науково-технічний журнал Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Івано-Франківськ.  2018. №1(17). С. 14-20.   base.dnsgb.com.ua › cgiirbis_64
 4. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для  студентів спеціальності 101 «Екологія», галузь знань – 10 «Природничі науки» О.С. Волошкіна, В.В. Трофімович, Л.О. Василенко, І.В. Клімова, О.А. Котовенко, Ю.О. Березницька, О.Г. Жукова. К.: КНУБА, 2018. 81 с.
 5. Клімова І, Гіріна О..Методи очистки забрудненого повітря на станціях аерації. International scientific-pactical conference of young scientifistc. Buld-Master-class. Kyiv. KNUCA. 2018р.274

Публікації 2017 р.

 1. Трофімович В.В., Клімова І.В., Журавська Н.Є., Левченко Т.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на території України. Мтеріали IVміжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві- освіта, наука, практика». Збірник матеріалів. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017, с.378-381.
 2. Klimova I.V., Hodorovskaya A.S. Antropogenic influence on geological environment on Kiev city. International scientific-pactical conference of young scientifistc. Buld-Master-class. Kyiv. KNUCA. 2017р.238.
 3. Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 101 „Екологія” , галузь знань 10 – Природничі науки. Волошкіна О.С., Трофімович, В.В., Котовенко О.А., Василенко Л.О., Клімова І.В., Березницька Ю.О. К.: КНУБА, 2017.  32с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2016 р.

 • Охорона праці в галузі: методичні вказівки для проведення практичного заняття «Загальні ергономічні вимоги до робочих місць «сидячи» і «стоячи»». Проектний розрахунок    робочих місць оператора ПК”.Уклад.: Касьянов М.А., Гунченко О.М.,  Журавська Н.Є., Клімова І.В. – К.: КНУБА, 2016. – 26 с. http://library.knuba.edu.ua/

Сертифікати, стажування

Клімова
Клімова 2

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram