КРАВЧУК В.Т.

Кравчук Володимир Тимофійович

– кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України, доцент кафедри “ Охорона праці та навколишнього середовища ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://orcid.org/0000-000252133644/

vtk1@ukr.net

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта:

У 1969 р. закінчив вечірнє відділення Київського інженерно-будівельного інституту  і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Будівельні та дорожні машини і обладнання» , кваліфікація інженер-механік. У період 1973 -1976 років, відповідно до наказу Міносвіти СРСР, знаходився у відрядженні на навчанні у цільовій аспірантурі  Вищої Технічної Школи м. Брно (ЧССР).

У 1976 році захистив дисертацію на тему : « Некоторые принципы конструирования виброформовочного  оборудования  для производства железобетонных изделий » на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в комісії машинобудівного факультету ВУТ     м. Брно (ЧССР) за спеціальністю 23.-03-9 « Создание производственных машин и оборудования». У 1977 році диплом кандидата технічних наук ЧССР  рішенням ВАК СРСР нострифіковано.

У 1985 році рішенням ВАК СРСР присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Будівельні матеріали і вироби».

У 1992 році рішенням Вченої Ради Київського інженерно-будівельного інституту присвоєно вчене звання доцента кафедри  охорони праці та навколишнього середовища.

У 2003 році обрано членом-кореспондентом Академії Будівництва України по відділенню «Підготовка наукових кадрів».

Загальна інформація:

Загальний стаж 58 років. Науково-педагогічний стаж – 51 рік. У період з 1962 – 1969 роки працював у конструкторському бюро Київського експериментально-механічного заводу (КЕМЗ) на посадах: технік-конструктор, старший технік-конструктор, провідний інженер-конструктор. З 1969 року, після закінчення інституту, прийнятий на роботу в КІБІ  на посаду завідуючого лабораторією, а з   1971 року – асистента кафедри “Експлуатація та ремонт будівельних машин і обладнання “. Після захисту дисертації, з 1977 році продовжив роботу у Київському інженерно-будівельному інституті  на посадах: старший науковий співробітник ПНДЛ грунтосилікатів ім. проф. Глуховського В.Д., асистент ( 1987 р.), доцент (з 1989 року по теперішній час) кафедри “ Охорона праці та навколишнього середовища ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відзначений Урядовими нагородами.

Перелік навчальних дисциплін:

  • Основи охорони праці
  • Охорона праці у галузі

Навчально-методична робота:

Видано більше 150 науково-методичних праць, з яких 3 монографії і підручник

“Деталі машин” у 7-и томах (англійською мовою).                                                                     Основні роботи:

  • Кравчук В.Т., Човнюк Ю.В., Сивак И.Н. Оптимизация процессов резонансного виброуплотнения, поверхностного (роликового) формования и транспортирования бетонных смесей. Монография. – К.: КНУБиПУ, 2016. – 536 с.
  • A handbook of machines elementsY.VChovnyukE.AIvanovA.PLiashko,

V.TKravchuk (part 1,2,3)  . – К.: КNUCА, 2017. – 1675 s.

  • Machines elements calculations. V. Chovnyuk, E.A. Ivanov, A.P.,

V.T. Kravchuk (part 4,5,6,7)  . – К.: КNUCА, 2019. – 1803 s.

  • Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Сівак І.М., Гуменюк Ю.О., Кравчук В.Т. Моделювання, аналіз та оптимізація динаміки режимів руху вантажопідйомних машин. Монографія. – К.:           «ЦП «Компринт», 2018. – 865 с.

Напрям наукової діяльності:

Технологія віброформування бетону і залізобетону.

Публікації:

2016 р.
97Аналитический подход в анализе нестационарных колебаний вибратором для поверхностного уплотнения бетонных смесейДрук..Наукова стаття у науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : С.М.  Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. –  К., 2016. –

 

Вип. 251. –  408 с.

1,0/

 

0,5

Човнюк Ю.В.,

 

Сивак И.Н.

 

98Дискретно-континуальное моделирование при исследовании процесса взаимодействия вибрационной системы с обрабатываемой бетонной смесью: объемное формованиеДрук.Наукова стаття у науковому віснику Херсонського національного технічного університету.

 

Вип. 3(58). –  Херсон: ХНТУ, 2016.-

–   с. 114 – 117.

0,3/

 

0,15

Човнюк Ю.В.

 

 

      
99Исследование процесса взаимодействия рабочего органа вибромашины для поверхностного/объемного уплотнения бетонной смеси с обрабатываемой средойДрук. 

 

Наукова стаття у науковому віснику Херсонського національного технічного університету.

Вип. 3(58). –  Херсон: ХНТУ, 2016. –

с. 142 – 147.

 

 

 

0,3/

 

0,1

Човнюк Ю.В.,

 

Сивак И.Н.

 

100Учет сил сухого трения при моделировании и анализе вынужденных колебаний вибратора для поверхностного уплотнения бетонных смесей на субрезонансных режимахДрук. 

 

Наукова стаття у науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол.: С.М.  Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. –  К., 2016.-

Вип. 254. – с. 69 – 77.

 

 

0,3/

 

0,1

Човнюк Ю.В.,

 

Сивак И.Н.

 

101 Оптимизация процессов резонансного виброуплот-нения, поверхностного (роликового) формования и транспортирования бетонных смесей. МонографияДрук.Наукове видання.

 

–  Київ: НУБиПУ,

2016 – с. 536.

33,6/

 

11,2

 

Кравчук В.Т.,

 

Човнюк Ю.В.,

Сивак И.Н.

2017 р.
102Аналіз коливань вібромашини з кусково-лінійною характеристикою пружної силиДрук.. 

 

Наукова стаття у науковому віснику Херсонського національного технічного університету.

Вип. 3(62) т.1. –  Херсон: ХНТУ, 2017.-

–   с. 170 – 179.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram