Ладан Тетяна Миколаївна

кандидат архітектури, доцент, вчений секретар кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-3607-0321

Google Scolar  https://scholar.google.com/citations?user=p_vj8BoAAAAJ&hl=ru

Web of Science – https://publons.com/researcher/3317997/ladan-tetiana/, ID AAE-4803-2020

Пошуковий профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – ID: 0101927, адреса: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0101927

Facebook  https://www.facebook.com/tetiana.ladan

ladan.tm@knuba.edu.ua

tladan@ukr.net

тел.: (044) 241-55-64, внутр. 5-64, кімната 215 (архітектурний корпус)

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

ОСВІТА:

1990: закінчила середню школу (з відзнакою, срібна медаль).

1988: закінчила художню школу (з відзнакою).

1996: закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (нині – Київський національний університет будівництва і архітектури – КНУБА) за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію спеціаліста: «Архітектор» (з відзнакою, диплом І ступеня, спеціальний диплом Української Академії архітектури, науковий керівник – В.І. Єжов).

1996 – 1999: навчання в аспірантурі Київського державного технічного університету будівництва і архітектури.

2003: захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд» (науковий керівник – В.І. Єжов).

2003: пройшла підвищення кваліфікації: «Основи інтернет технологій», тема «Вернакулярна архітектура в інтернеті» (свідоцтво СПК АЕ №151175, КНУБА);

2010: пройшла підвищення кваліфікації: «Особливості науково-технічного перекладу» (свідоцтво СПК №301082, КНУБА).

2015: пройшла наукове стажування в Науково-проектному архітектурному бюро ЛІЦЕНЗіАРХ, тема: «Реконструкція та нове будівництво в історичному середовищі Києва (громадські будівлі)» (наказ КНУБА № 266 від 1.07.2015);

2019: пройшла практичне стажування в творчій архітектурній майстерні «Серьогін Ю.І.», тема: «Кверофутуризм. До 100-річчя вищої школи БАУХАУС» (наказ КНУБА № 553 від 30.12.2019).

Документи про підвищення кваліфікації, міжнародну діяльність та ін. свідоцтва Т.М.  Ладан_до_2022
Документи про підвищення кваліфікації, міжнародну діяльність та ін. свідоцтва Т.М. Ладан_2022

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Народилася у 1973 році у м. Києві.

Загальний стаж роботи – 30 років (навчання у ВНЗ, аспірантура, робота за фахом). Науковий стаж – 25 років. Педагогічний стаж – 21 рік.

1996-2003: працювала архітектором (проектування житлових та громадських будівель) в проектно-будівельних організаціях м. Києва – «Діалір», «Українська будівельна компанія».

З 2000 року працює в КНУБА на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проектування:

2000-2006: на посаді асистента;

з 2006 по сьогоднішній час: на посаді доцента.

Тема дисертації: «Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м. Києві та їх використання в сучасній практиці проектування».

2007-2008: отримала гранд на наукове дослідження ««Інформативна архітектура» цивільних будівель на основі семантико-етимологічного принципу проектування та реконструкції» (КНУБА).

2008: присвоєно вчене звання доцента по кафедрі Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА.

2018: автор розробки концепції спеціалізації «Інноваційна архітектура» для підготовки Магістрів на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА

Хобі: живопис (акварель), графіка, поезія, віршовано-пісенні та театралізовані перформанси, архітектурно-художні фантазії.

Сфера художніх інтересів: імпресіонізм, експресіонізм, художній авангард, перформанс, інсталяція, синтез мистецтв.

Нагороджена:

2015: за активну участь у проведенні та керівництві обмірною та проектною практиками для студентів 1 та 5 курсів, 28.06.2015 – 10.07.2015 (Подяка ДІКЗ м. Дубна) Див.[1];

2016: за керівництво дипломним проектом спеціаліста на тему: «Культурний розважально-просвітницький центр у м. Дубно в умовах реконструкції заповідника «Замок»», студентка Гриценко І.А., червень 2016 (Подяка ДІКЗ м. Дубна) Див.[2].

В книзі: Слєпцов О. Реконструкція громадських будівель і комплексів: Підручник для ВНЗ / Українська академія архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕНЗіАРХ.– К.: А+С, 2018.– 272 c.– С.230-231.

Режим доступу:

http://licencearch.com.ua/book/Sleptsov-RECONSTRUKCIYA_pidruchnyk.pdf

2016: за активну участь у проведенні та керівництві обмірно-проектної практики для студентів 1 курсу, 29.06.2016 – 08.07.2016 (Подяка ДІКЗ м. Дубна) Див.[3];

2017: за проведення обмірно-проектної практики для студентів 1 курсу, 08.06.2017 – 17.06.2017 (Подяка ДІКЗ м. Дубна) Див.[4];

2018: за активну участь у профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді випускних класів та якісну підготовку абітурієнтів, які вступили до КНУБА (Грамота КНУБА) Див.[5];

2019: за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у професійній та службовій діяльності, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 55-річного ювілею кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування (Почесна грамота КНУБА) Див.[6];

2020: за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету та з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування КНУБА (Грамота КНУБА) Див.[7]

НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ

В процесі викладацької діяльності 2000-2020 була задіяна у наступних дисциплінах:

з 2001 по сьогоднішній час: Композиція, для абітурієнтів архітектурного факультету;

2000-2015: Архітектурне проектування, 1 курс;

2000-2002: Історія архітектури та містобудування: архітектура Давнього світу та Античності, 1 курс (лекції, практичні заняття);

2000: Історія архітектури та містобудування: українська архітектура, 2 курс (практичні заняття);

2001-2012: Історія архітектури та містобудування: радянська вітчизняна архітектура, в т.ч. українська радянська, 2 курс (лекції, практичні заняття);

з 2012 по сьогоднішній час: Історія архітектури та містобудування: зарубіжна архітектура, радянська, 2 курс (лекції, практичні заняття);

2004-2006, 2009-2010, 2011-2012: Архітектурне проектування, 2 курс;

2006-2007, 2008-2009, 2010-2011: Архітектурне проектування, 3 курс;

2007-2008, 2015: Архітектурне проектування, 4 курс;

2002-2003, 2019-2020: Архітектурне проектування, 5 курс;

2019: Архітектурне проектування, 6 курс;

2000-1012: Композиція, 1 курс (практичні заняття);

2002-2008: Композиція, 2 курс (практичні заняття);

2000-2007; 2015, 2016, 2017: Обмірна практика (три Подяки від ДІКЗ м. Дубна);

2010, 2011, 2015-2017, 2019, 2020: Дипломне проектування (Подяка від ДІКЗ м. Дубна);

з 2003 по сьогоднішній час: Реконструкція та нове проектування громадських будівель і споруд (практичні заняття);

з 2017 по сьогоднішній час: Методологія проектування православних храмів (практичні заняття).

Започаткувала нові лекційні курси та реорганізувала попередні лекційні курси, які викладає по сьогоднішній час:

2012: започаткувала курс лекцій для Бакалаврів «Історія української архітектури та мистецтв ХХ-ХХІ ст. ст.», реорганізувала лекційний курс «Зарубіжна архітектура: радянська» (лекції, практичні заняття).

2018: започаткувала курс лекцій для Магістрів: «Теорія формоутворення інформативної архітектури на основі синтезу мистецтв» (лекції, практичні заняття).

2020: започаткувала курс лекцій для Аспірантів: «Інноваційна архітектура (проблеми реконструкції та проектування нових об’єктів)» (лекції, практичні заняття).

Перелік навчальних дисциплін у 2020-2021 н. р.:

Для абітурієнтів: Композиція

Для бакалаврів: Історія архітектури та містобудування, частина ІV: історія зарубіжної архітектури (радянська), (лекції, практичні заняття)

Для бакалаврів: Історія архітектури та містобудування, частина VІІІ: історія української архітектури та мистецтв ХХ-ХХІ ст. ст. (лекції, практичні заняття)

Для магістрів: Спецкурс. Методологія реконструкції та нового будівництва громадських будівель в історичному середовищі (практичні заняття)

Для магістрів: Спецкурс. Методика реконструкції та архітектурного проектування сакральних будівель і комплексів (практичні заняття)

Для магістрів: Спецкурс. Науково-теоретичні інноваційні дослідження в архітектурі (лекції, практичні заняття)

Для магістрів: Спецкурс. Теорія формоутворення «інформативної архітектури» на основі синтезу мистецтв (лекції, практичні заняття)

Для магістрів: Дипломне проектування

Для аспірантів: Спецкурс. Інноваційна архітектура (проблеми реконструкції та проектування нових об’єктів), (лекції, практичні заняття)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

На 2020 рік опубліковано: 54 наукових публікації – особисто//у співавторстві (статті у вітчизняних фахових виданнях – 22//8, тези доповідей – 12//10, методичні вказівки – 4//5; статті міжнародних виданнях – 1, статті у професійних виданнях – 2, участь у колективних монографіях – 3, буклет – 4, брошура – //1, автореферат – 1, робоча програма, з посиланням на сайт – 1).

Прийнято участь у 8 міжнародних, 13 всеукраїнських (КНУБА та інші) та 15 науково-практичних конференціях (КНУБА).

Підготовлений 1 спеціальний ювілейний збірник, організовано 8 художньо-архітектурних виставок, проведено кураторство 3-ма студентськими міжнародними воркшопами.

Приймає участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях:

Міжнародних конференціях.

2002: «Сучасні проблеми відновлення та реконструкції будівель та споруд», Сімферополь, Артек (стаття);

2015: І міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва» (стаття);

2017: ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА (тези, стаття, Сертифікат участі) Див.[8].

Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_985b7d2b5ea54d9a87b24359a4c989f9.pdf

 2017: «Міжнародна науково-теоретична конференція присвячена 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозов’юка», Державний історико-культурний заповідник м.Дубна (разом із О.С. Слєпцовим, стаття). Режим доступу: http://av.knuba.edu.ua/article/download/194068/195455

2017: ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Science without boundaries – development in 21st century», онлайн формат, м. Будапешт, Угорщина (стаття, Сертифікат участі) Див.[9].

Режим доступу: http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_v_15__140.pdf

2018: ІV міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[10].

Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf

2018: «Материк українського авангарду на мапі світу», Музей театрального музичного та кіномистецтва України (Сертифікат участі) Див.[11];

2018: «Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті», Національна академія мистецтв України (тези). Режим доступу: https://academia.gov.ua/portfolio-item/mistectvo-ukraini-pershoi-polovini-khkh/

Всеукраїнських конференціях.

2008: участь у п’ятих Заболотнівських читаннях «Архітектурна і будівельна книга в Укрїні», тема: «Вивчення творчості В.Г. Заболотного в навчальному процесі Київського національного університету будівництва і архітектури», ДНАББ ім. Заболотного, 16.10.2008 Див.[12].

Режим доступу:

http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=34

2008: І науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Сучасні концепції архітектурної освіти», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[13]. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/1_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2008.pdf

2009: ІІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Методологічний простір архітектурного проектування», КНУБА (тези, Довідка про участь, Сертифікат участі) Див.[14]. Режим доступу:

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/2_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2009.pdf

2010: ІІІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Майстри архітектури: метод і стиль», КНУБА (Довідка про участь, Сертифікат участі) Див.[15];

2011: ІV науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Прогностика в архітектурі: архітектура майбутнього», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[16].

Режим доступу:

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/4_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2011.pdf

2012: V науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Інформативний простір архітектури», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[17]. Режим доступу:

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/5_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2012.pdf

2013: VІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[18]

Режим доступу:

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/6_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2013_2015.pdf

2015: VIІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки», КНУБА (Сертифікат участі) Див.[19];

2016: VIIІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Архітектор-2020. Футурологічний аспект», КНУБА (Сертифікат участі) Див.[20];

2017: ІХ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури як інформаційна трансформація», КНУБА (Сертифікат участі) Див.[21].

Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/9_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_2017_2018.pdf

2018: Х науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: естетика хаосу та порядку», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[22]. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A5.pdf

2019: ХІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору.», КНУБА (тези, Сертифікат участі) Див.[23].

Режим доступу:

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%86.pdf

2020: ХІІ науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Концептуальність архітектурної творчості», КНУБА (Сертифікат участі) Див.[24].

Науково-практичних конференціях КНУБА:

1997: №58, 1998: №59, 2001: №62, теми: «Особливості забудови району Липки в м. Києві»;

1999: №60, тема: «Сучасне використання вирішень житлових будинків 30-х років ХХ сторіччя»;

2000: №61, тема: «Кутова секція – відродження на новому проектному рівні будівництва житла початку ХХІ століття»;

2002: №63, тема: «Особливості планувальних рішень секцій з широким корпусом»;

2003: №64, тема: «Сучасні засоби декорування фасадів житлових будинків»;

2004: №65, тема: «Трансцендентність методу архітектурно-художнього авангарду ХХ-ХХІ ст.», тема: «Стилістичні особливості особняків Печерську м. Києва» (разом із студ. Н. Козловою), тема: «Сучасне використання особняків у районі Липки м. Києва» (разом із студ. А. Дрьоміною), тема: «Традиції та новаторство у творчості архітектора Кензо Танге» (разом із студ. Н. Харковою); тема: «Чи можливий сюрреалізм в архітектурі?» (разом із. Н. Козловою та Н. Харковою);

2006: наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів, 17-19.10.2006;

2008: №69, тема: «Прогностичні напрямки в архітектурі цивільних будівель Європи»;

2009: №70, тема: «Знакові системи Східного Поділля в архітектурі цивільних будівель України»;

2010: №71, тема: «Архітектура та «архітектурографія»: до питання формотворення сучасної будівлі»;

2012: №73, тема: «Вплив технологічних процесів на динамічне формоутворення»;

2013: №74, тема: «Класифікація кінетичних структур» (у співавт. з Г.Ю. Мельником);

Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/doc/74_NPK_2013.pdf

2014: №75, тема: «Сучасні методи формотворення в архітектурі».

Приймає участь у всесвітніх, міжнародних та всеукраїнських – фестивалях, форумах, з’їздах, освітніх, дослідницьких проектах, круглих столах, організовує екскурсії по об’єктах архітектурного Авангарду та Модернізму м. Києва:

1985: учасниця ХІІ всесвітнього фестивалю молоді та студентів, Москва, 1985, у складі колективу школи фанфаристів і барабанщиць «Юність» Київського палацу дітей та юнацтва;

1989: учасниця ХХ з’їзду комсомолу, Москва, у складі колективу школи фанфаристів і барабанщиць «Юність» Київського палацу дітей та юнацтва (пам’ятний значок та медаль);

2000: комп’ютерна верстка та виготовлення макету, підготовка до друку (разом із О.О. Горбик), дизайн та художнє оформлення обкладинки збірника: Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Випуск 8 (спеціальний: АРХІТЕКТУРНА ШКОЛА КІБІ-КНУБА. До 70-річчя діяльності).– К.: КНУБА, 2000. – 300 с.

2011: учасниця міжнародного семінару з архітектурного та ландшафтного проектування, кураторка студентського міжнародного воркшопу №2 на тему: «Кінотеатр «Жовтень» та прилеглі території» (разом з О.В. Кащенком, Г.Н. Ушаковим, Т.О. Кащенко та студентами архітектурного факультету КНУБА); авторка 3-х екскурсійних турів (пішохідних та автобусних) по об’єктах архітектурного Авангарду м. Києва Див.[25], Див.[26], Див.[27], Див.[28], Див.[29], організаторка виставок: «Конструктивізм ХХ століття: 20-ті – 30-ті роки», «Архітектурні фантазії» (хол архітектурного факультету КНУБА), спікерка на тему: «Проблеми збереження ансамблів житлових будинків конструктивізму та постконструктивізму в центрі м. Києва», в рамках міжнародної програми «RKM: SAVE URBAN HERITAGE» (Рим-Київ-Москва), Київ Див.[30], Див.[31], Див.[32];

2011: учасниця практичного семінару на тему: «Російський авангард 20-30-х рр. ХХ ст.: Московський центральний парк культури та відпочинку ім. Горького та прилеглі території», кураторка студентського міжнародного воркшопу №3 на тему: «Концептуальний проект реконструкції парку ім. Горкого» (разом з Г.Н. Ушаковим та студентами архітектурного факультету КНУБА: М. Гредуновою, В. Герасименко, М. Бентею, Ю. Маркеловою), клуб ім. І.М. Русакова, Москва Див.[33]; спікерка на тему: «Можливі туристичні маршрути по огляду об’єктів спадщини періоду авангарду в м. Києві» (Італійський інститут культури, Москва), в рамках міжнародної програми «RKM: SAVE URBAN HERITAGE» (Рим-Київ-Москва),

2015: учасниця та спікер круглого столу «Архітектурна цінність кінотеатру «Жовтень»», виступ на тему: «Архітектура пізнього конструктивізму Києва», галерея «Карась», 26.01.2015 Див.[34].

2017: учасниця та спікер VI Національного форуму #iREALUKRAINE Modern City Concept, Київ, 1-2.12.2017. Тема: «Компас – проект культурного розвитку Києва» Див.[35], Див.[36].

Режим доступу: https://www.facebook.com/fiabci.ukrainian.chapter/photos/a.775126175890203.1073741831.727220787347409/1454162571319890/?type=3&theater

2019: учасниця відкритого методичного фестивалю закладів позашкільної освіти «Kyiv-M-Fest», Київський палац дітей та юнацтва (разом із О.С. Слєпцовим, Сертифікат участі, Диплом Гран-прі фестивалю у номінації «Організація допрофільного, профільного та професійного навчання на базі закладу позашкільної освіти» за комплексний проект: «Комплекс закладів навчання – «Освітня палітра»») Див.[37], Див.[38], Див.[39], Див.[39].

Режим доступу: https://www.facebook.com/Kyiv.m.fest/posts/2161986200553407/

2019: екскурсоводка по виставці «Кверофутуризм» та об’єктах Модернізму м. Києва для австрійських учасників симпозіуму «Україна завтра: бачення корреалізму Фрідріха Кіслера як імпульс в архітектурі, мистецтві та суспільстві» Див.[41], Див.[42].

Режим доступу: https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1567894356686900

Приймає участь у радіопередачах та організовує методичні та художні виставки, майстер-класи, семінари, конкурси:

2004: автор ідеї, продюсер, організаторка арт-проекту: «Трансцендентність методу архітектурного авангарду ХХ – ХХI ст.» до 100-річчя з дня народження Сальвадора Далі – виставка 25 художніх робіт студентів архітектурного факультету КНУБА (разом із О.В. Кащенком, В.І. Єжовим, П.П. Безродним, О. Романовою, Л. Шевченко, М.Д. Марченком, Ю. Бородай, П.П. Кедровським; художній перформанс зі студентами 2-го курсу кафедри ОААП: Н. Козловою, Н. Харковою, А. Дрьоміною), розробила дизайн афіші – «Рука митці-авангардиста» Див.[43];

2003: кураторка студентського міжнародного воркшопу та учасниця семінарів «Органічний дизайн», 2003, м. Мюнхен, Німеччина (разом із Н.Ю. Меженною та І.Г. Новосад) Див.[44];

2006: участь у радіопередачі «Радіо-голос Києва», тема: «Традиції та новації в сучасній архітектурі», 15.11.2006;

2008: участь у зйомці програми «Нерухомість Києва, тема: «Мозаїчна архітектура: «торцизм»», 5 канал, 20.07.2008;

2008: спікер семінару для архітекторів та дизайнерів на тему: «Мозаїка як засіб втілення креативної поставаградної ідеї в сучасному дизайні і архітектурі», АГРОМАТ, 8.07.2008

2010: кураторка студентів та організаторка 2-х виставок творчих робіт студентів 1 го курсу з дисципліни «Композиція» (43 роботи) та студентів 2-го курсу з дисципліни «Історія радянської вітчизняної архітектури ХХ ст.» (12 робіт) в рамках ІІІ Всеукраїнської наукової конференції: Сучасна архітектурна освіта. Майстри архітектури: метод і стиль, К.: КНУБА, 28-29.10.2010 Див.[45].

2016: учасниця конференції-конкурсу Лейпцизька премія сталого міського розвитку в Україні від МІНРЕГІОНБУД (Україна) та GIZ (Німеччина), сертифікат учасниці (разом із О.С. Слєпцовим, О.С., Пламеницькою, С.О. Ніканоровим, О.В. Пивоваренко та студентами архітектурного факультету – 55 учасників), проекти: «КОМПАС», «ЗАМОК» (Сертифікат участі), розробила дизайн плакатів проектів Див.[46], Див.[47];

2017: учасниця художньої виставки творів викладачів архітектурного факультету, КНУБА. Режим доступу: https://www.facebook.com/events/209183736284666/?post_id=212427765960263&view=permalink

2018-2019: учасниця 1-го туру конкурсу «Річкова Брама тисячолітнього Києва» на кращу концепцію на Поштовій площі в м. Києві, концепція «Річкова брама» (Диплом про участь) Див.[48].

Режим доступу: https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1422907587852245

https://www.facebook.com/events/503404670198335/

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1304972639645741

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1304972589645746

2019: учасниця VІІІ відкритої міської методичної виставки, комплексні проекти: «Комплекс закладів навчання – «Освітня палітра»»; «Кверофутуристична сценографія для АРТ-МІКС – 12 концепцій», організаторка виставки: «Кверофутуризм: частина 2» Див.[49], ведуча майстер класу стилю та візажу: «Кверофутуристичний випускний – 3019», ведуча семінару «Освітня палітра», Київський палац дітей та юнацтва (Диплом, Сертифікат участі) Див.[37], Див.[38], Див.[39], Див.[40], Див.[49].

Режим доступу:

https://www.facebook.com/Kyiv.m.fest/posts/2161986200553407/

https://www.facebook.com/events/418571128883560/?post_id=427066301367376&view=permalink

2019: учасниця виставки творів викладачів до ювілею кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування «Художні мотиви-55», Державна науково-будівельна бібліотека ім. Заболотного (разом із О.С. Слєпцовим, Я.Я. Вігом, Л.Г. Бачинською, С.Б. Зиміною, Г.В. Шевцовою, І.М. Бородкіною, А.Л. Вишинським, Т.В. Русевич, Г.Н. Ушаковим, Н.Ю. Меженною, О.М. Чобітько, Н.В. Козловою, М.В. Сіверс, Ю.О. Горовою); 3 графічні та 1 акварельна робота, розробила дизайн афіші Див.[51].

Режим доступу:

http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1421

http://dnabb.org/modules.php?name=FotoGallery&op=viewfoto&id_cat=298

https://www.youtube.com/watch?v=_cLbtb_xg78

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1982008301942168?notif_id=1612008849527007&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1619399094869759

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1609308575878811

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1604874199655582

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1603904876419181

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1603840073092328

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1603839649759037

2019: автор концепції благоустрою Дніпровських схилів біля КПДЮ: «Освітня палітра» (12 плакатів, електронний каталог, разом із більш ніж 200 студентами 3-го курсу архітектурного факультету КНУБА);

2019: участь у конкурсі «Ukrainian Urban Awards», проект «Пташка що гуде» із серії концепцій благоустрою Дніпровських схилів біля КПДЮ: «Освітня палітра» (разом із студентами 3-го та 4-го курсів архітектурного факультету КНУБА: Т.О. Уруським, М.С. Юнашевою, З.Т. Керекешею, К.О. Лавринович, Ю.О. Свічинською, О.Д. Хмелевським, О.С. Стороженко). Режим доступу:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UkrainianUrbanAwards&set=a.438992016671481;

2019: участь у конкурсі «RESET-2019», проект «Реконструкція типового навчально-виховного закладу (загальноосвітня школа №50, Київ, Святошинський р-н, вул. М. Ушакова, 12а)» (разом із О.С. Слєпцовим, О.В. Пивоваренко та студентами: А. Карбан, О. Льодіною, М. Моторіною, О. Шишкіною).

У 2016 році узагальнила багаторічні напрацювання та започаткувала на кафедрі ідею створення експериментальних комплексних архітектурних проектів «КОМПАС: Культурно-Освітній Прото-Ансамбль Столиці» для м. Києва «ЗАМОК: Зональний Ансамбль Міста – Охоронний Комплекс» для м. Дубна, розробила концепцію та дизайн складових елементів плакатів Див.[46]:

2012-2016: розробила плакат «КОМПАС» – концептуальні проекти з реконструкції будівель і споруд, ландшафтного історичного середовища в столиці України (разом із О.С. Слєпцовим та 17 студентами 5-го та 6-го курсів кафедри ОААП),

2014-2016: розробила плакат «ЗАМОК» – обміри, дизайн-проекти малих архітектурних форм, дипломні проекти на території замку в м. Дубно та за його межами (разом із О.С. Слєпцовим, С.О. Ніканоровим, О.В. Пивоваренко та 38 студентами 1-го, 3-го та 5-го та 6-го курсів кафедри ОААП).

З 2018 року започаткувала на архітектурному факультеті КНУБА серію архітектурно-художніх виставок футуристичного характеру за напрямом «КВЕРОФУТУРИЗМ» (виставки робіт студентів 2, 3, 5 курсів):

2019: виставка кінетичних макетів малих форм та будівель «Кверофутуризм: частина 1» до 140-річчя з дня народження К. Малевича (разом із 220 студентами 2-го курсу архітектурного факультету, розробка – 2018), хол архітектурного факультету КНУБА; розробила дизайн плакату Див.[52].

Режим доступу: https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1340894476053557

 https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1340894232720248

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1339673082842363&set=pcb.418573375550002

2019: виставка комплексних художньо-архітектурних проектів «Кверофутуризм: частина 2»: «Комплекс закладів навчання – «Освітня палітра»» (разом з 4-ма студентами 5-го курсу кафедри ОААП) та «Кверофутуристична сценографія для АРТ-МІКС – 12 концепцій» (разом із 128 студентами 3-го курсу архітектурного факультету КНУБА, розробка проекту – 2018), хол 2-го поверху медіа-залу, Київський палац дітей та юнацтва; розробила дизайн плакату Див.[37], Див.[38], Див.[39], Див.[40], Див.[49].

Режим доступу:

https://www.facebook.com/events/418571128883560/?post_id=427066301367376&view=permalink

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1339672849509053&set=pcb.418573375550002

2019: організаторка виставки об’ємно-просторових кінетичних інсталяцій «Кверофутуризм» в рамках міжнародної науково-практичної програми «Баухаус. Біле місто Тель-Авів. До 100-річчя Вищої школи BAUHAUS» (разом із 225 студентами 2-го курсу архітектурного факультету та 11 студентами 5-го курсу кафедри ОААП), хол архітектурного факультету КНУБА (Диплом), розробила дизайн плакату Див.[42], Див.[53].

http://zuap.org/news/bauhaus-bile-misto-tel-aviv

https://iino.knuba.edu.ua/novini/663-zaproshuemo-vidvidati-vistavku-baukhaus-bile-misto-tel-aviv

https://www.youtube.com/watch?v=A-XR7cgrAfM

http://www.knuba.edu.ua/?p=63031&fbclid=IwAR3kS-ywxIrnABLjnjG5I50ozRwrs6epx66p9Qm4h26viWPFcScGwLbN-Y0

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1564871863655816

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1580946442048358

http://www.knuba.edu.ua/?p=64605&fbclid=IwAR0kpBcmrsB09sJNuEaJMDugeIJiArCS1rE7FZ7fFB0LNRd09dp4IHdxO1U

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1575381175938218

http://www.knuba.edu.ua/?p=63784&fbclid=IwAR2NpwcmJERKabFPpNNzFTlcuT0lbaBCQKBqemCEWKRFGdgO9tfu_XR79lo

http://www.knuba.edu.ua/?p=63031&fbclid=IwAR0ueq0K-MHjS4nir6iHZXJqdx1oEebvzT-YPn24VsQ3a9cj2PNjMbdpT4s

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1565920246884311

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1565934733549529

http://nsau.org/wp-content/uploads/2019/12/AC-3-4_2019.pdf

2019: участь у конкурсі «RESET-2019»;

2020: авторка ідеї та кураторка виставки макетів кінетичних інсталяцій «Татлін. Башта: 100+1» до 100-річчя Башти ІІІ Інтернаціоналу та 90-річчя КНУБА (разом із 45 студентами архітектурного факультету КНУБА), 14.02.2020 – 14.11.2020, Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного; розробила дизайн плакатів (вертикальний, горизонтальний) Див.[54], Див.[55].

Режим доступу:

http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1438

http://dnabb.org/modules.php?name=FotoGallery&op=viewfoto&id_cat=301

https://www.facebook.com/dnabb.org/posts/2800446760070979

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1671792026297132

https://www.facebook.com/sergiy.lypko/posts/2744006139028672

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1660820674060934

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1660253090784359

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1657146527761682

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1657107751098893

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1655069974636004

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1654300014713000

https://www.facebook.com/tetiana.ladan/posts/1653193918156943

http://www.knuba.edu.ua/?p=68258

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 інноваційна архітектура – композиція, формоутворення, «інформативна архітектура», кінетична архітектура, кверофутуризм, реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура; історія і теорія архітектури; архітектурний та художній авангард (український, радянський).

Ладан_Тетяна_Публікації_2021
Ладан_Тетяна_Публікації_2020
Ладан_Тетяна_Публікації_2019
Ладан_Тетяна_Публікації_2018
Ладан_Тетяна_Публікації_2017
Ладан_Тетяна_Публікації_2016
Ладан_Тетяна_Публікації_2015
Ладан_Тетяна_Публікації_до_2015
56-Концепція_Інформативна_будівля-монумент_Т_М_Ладан
57_Стіни_київських_Липок_Т_М_Ладан
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram