Новосад Ірина Геннадіївна

кандидат архітектури, доцент кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-6858-4677

Google Scolar  https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=5ekY464AAAAJ

novosad.ig@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

Освіта:

З 1986– 1990 рр. навчалась в Житомирському будівельному технікуму, де отримала спеціальність техніка-архітектора;

У 1992 році вступила до Київського інженерно-будівельного інституту (КИСИ);

У 1998 закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за фаховим спрямуванням «Архітектура» та отримала кваліфікацію бакалавра;

У 1999 році закінчила, з відзнакою, Київський національний університет будівництва і архітектури, (КНУБА), та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектор будівель і споруд» та здобула кваліфікацію архітектора;

З 1999 – 2003 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі: «Основ архітектури та архітектурного проектування» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Документи про підвищення кваліфікації, міжнародну діяльність та ін. свідоцтва

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 35 років. Науково-педагогічний стаж 16 років;

З 1990 – 1992 рр. працювала проектному інституті: «ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ» на посаді техніка-архітектора;

З 1999 – 2005 рр. працювала на посаді архітектора ВАТПТІ «КИЇВОРГБУД»;

З 2005 року працювала на посаді асистента кафедри: «Основ архітектури та архітектурного проектування», Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА);

З 2017 року працюю на посаді доцента кафедри: «Основ архітектури та архітектурного проектування», Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА);

У 2016 році захистила дисертаційну роботу за спеціальністю Архітектура будівель та споруд

та здобула науковий ступень кандидата архітектори 29.09.2016р.

Перелік навчальних дисциплін:

1.Архітектурне проектування – 1 курс (практичні заняття), (куратор);

  1. Архітектурне проектування – 1 курс (практичні заняття), (іноземні студенти);

3.Композиція 1 курс (лекції та практичні заняття);

  1. Архітектурне проектування – 2 курс (практичні заняття);
  2. Архітектурне проектування – 3 курс (практичні заняття);
  3. Архітектурне проектування – 4 курс (практичні заняття);

7.Архітектурне проектування – 5 курс (практичні заняття);

  1. 8. Архітектурне проектування – 6 курс ( теоретичні дослідження);
  2. 9. Реконструкція і нове будівництво в історично сформованому середовищі (Житлові будинки)» – 5 курс (практичні заняття);
  3. 10. Містобудівні аспекти реконструкції – 5курс (практичні заняття);

11.Науково-теоретичні дослідження у галузі реконструкції, реставрації – 5 курс (лекції-14 годин);

  1. Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю «Архітектура та містобудування» – 6 курс;
  2. Обмірна практика – 1 курс.

Науково-методична робота:

1.Розробник лекційного курсу до двох дисциплін у електронному форматі та розміщено на освітньому сайті КНУБА.

2.Новосад І.Г.Проектування меблів. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн» /І.Г.Новосад Національна Академія Кадрів Культури і Мистецтв інститут Дизайну Та Реклами Кафедра Дизайну Інтер’єру Та візуально-Інформаційного Середовища, 2019 23с.

3.Новосад І.Г., Русевич Т.В., Бородкіна І.М., Селище на 1500-2500 мешканців. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»спеціалізації «Архітектура будівель і споруд: інноваційна архітектура»./ Новосад І.Г., Русевич Т.В., Бородкіна І.М., КНУБА. Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, 2019 р.

4.Новосад І.Г., Русевич Т.В., Бородкіна І.М., Автоцентр легкових автомобілів з багаторівневим гаражем. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»спеціалізації «Архітектура будівель і споруд: інноваційна архітектура». »./ Новосад І.Г., Русевич ТВ., Бородкіна І.М., КНУБА. Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, 2019 р.

Напрямки наукової діяльності:

Реконструкція та модернізація типових житлових будинків.

Публікації:

Автор 15 наукових статей в науково-фахових виданнях України, в тому числі: одна стаття у періодичних виданнях, яка включена до Scopus або Web of  Science Core Collection 2013р; одна науково-практична конференція 2016р, закордонна наукова конференція 2016р.; міждународна наукова-практична конференція 2019р.; наукова-практична конференція 2020р.; п’ять  методичних вказівкок.

Наукові конференції:

1.Certificate of internship completion. «The methods of preparation and the organization of educational process at Pan-European University». Словакія Європейська висока школа. 17.12.2016р.

2.Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеса». Тема тез: «Прийоми реконструкції типових житлових будинків для маломобільних верств населення» 22-24 вересня 2016 р.ОДАБА.

3.IV Міжнародна наукова-практична конференція «Архітектура: Естетика , екологія, економіка» Тези: «Реконструкція як метод покращення об’ємно-просторової виразності типової житлової забудови.»

1-2 жовтня 2019р. ПНТУІЮК

4.ХІІ Всеукраїнська наукова конференція: «Сучасна архітектурна освіта ХІІ концептуальність архітектурної творчості». Тези: «Особливість формування концептуального підходу в архітектурному проектуванні і дизайні».

І_Г_Новосад_Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram