ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

Про визначення експертної групи
Додаток 1 Гаранти
Додаток 2 Група забезпечення
НСМЯ-КНУБА
Положення-навчальний-процес-очима-студентів
Положення-про-академічну-мобільність
Положення-про-акредитацію-освітніх-програм-КНУБА
Положення-про-визнання-неформальній-освіті
Положення-про-врегулювання-конфліктів
Положення-про-дуальну-форму-здобуття-освіти
Положення-про-заходи-щодо-запобігання-плагіату
Положення-про-заходи-щодо-підтримки-академічної-доброчесності
Положення-про-організацію-моніторингу-якості-підготовки-фахівців
Положення-про-організацію-навчального-процесу
Положення-про-оформлення-рукописів-навчальних-видань-та-документації
Положення-про-підвищення-кваліфікації
Положення-про-планування-та-щорічне-оцінювання-роботи-НПП
Положення-про-порядок-реалізації-здобувачами-вільного-вибору-дисциплін
Положення-про-про-обрання-та-прийняття-на-роботу-науково-педагогічних-працівників
Положення-про-про-порядок-створення-та-організацію-роботи-атестаційної-екзаменаційної-комісії
Положення-про-публікацію-електронних-навчально-методичних-видань
Положення-про-стимулювання-наукової-діяльності
Прогр_вступ_іспит_2020
Прогр_вступ_іспит_2021
Прогр_вступ_іспит_2022
Статут-КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram