Новини

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування»

третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

Шифр

 

Назва дисципілни

Кре

дити

ОК.07

Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Архітектура та містобудування»

7,5

 

 

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для

третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр

 

Назва дисципілни

Кре

дити

ВК.12

Теоретичні основи архітектури

5

ВК.13

Європейські індикатори якості наукових досліджень

5

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram