СИЛАБУСИ ОБОВЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування»

третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

 

Шифр

 

Назва дисципліни

Кре

дити

ОК.07

Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Архітектура та містобудування»

7,5

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для

третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр

 

Назва дисципліни

Кре

дити

ВК3Р-191-131

Теоретичні основи архітектури

5

ВК3Р-191-132

Європейські індикатори якості наукових досліджень

5

ВК3Р-191-

Експериментальні будівлі та комплекси: теорія формування архітектури, концепції та прогностика

5

ВК3Р-191-

Міждисциплінарні дослідження в архітектурі

5

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram