САВЧЕНКО А.М.

САВЧЕНКО АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА

Старший викладач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури.
В 2020 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету нагороджена грамотою  

КНУБА.

  • https://orcid.org/0000-0001-8518-968X

кім.247 центрального корпусу

Освіта:

У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію викладача правознавства, юриста.

У вересні 2005року відмінно пройшла курси підвищення кваліфікації при Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д. Грінченка.

У 2012 та 2017роках відмінно пройшла курси підвищення кваліфікації в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

В 2020 році вступила до аспірантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 101 Екологія.

З 30.09 до 15.12.2020 брала участь в онлайн-тренінг «Екологічна безпека техногенно –перевантажених регіонів України та стратегічне управління природокористуванням цільових громад Донецькій та Луганській областей» 

З 30.11.2020 по 4.12.2020 брала участь у циклі вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від науково-навчального центру компанії «Наукові публікації – Publ.Science».

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 23 роки. Науково-педагогічний 11, 5роки.

Загальний трудовий стаж розпочала в вересні 1991р. В 1999-2003 рр. працювала на посаді юриста ТОВ «Сілоам», у 2003 році змінила юридичну практику на педагогічну діяльність, працюючи вчителем правознавства в СЗШ 182, ліцеї «МАУП» та ліцеї «Алско».

В 2009році розпочала науково-педагогічну діяльність,  працює в КНУБА на посаді старшого викладача кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища».

Перелік навчальних дисциплін:

  • Правознавство (051. «Економіка», 071. «Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 123. «Комп’ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека», 126. «Інженерні системи і технології», 191. «Архітектура і містобудування», 192. «Будівництво та цивільна інженерія»)
  • Теоретико-правові основи освіти(015. «Професійна освіта»)
  • Педагогіка вищої школи (192. «Будівництво та цивільна інженерія»)
  • Господарське право (073. «Менеджмент»)
  • Правознавство в професійній діяльності (131. «Прикладна механіка», 133. «Галузеве машинобудування»)
  • Основи конституційного права (073. «Менеджмент»)

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 2 наукові статті (одна в співавторстві), 6 методичних праць. Розробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА, робочих програм з навчальних дисциплін, які викладає. Учасник 10 міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, видані тези доповідей.

Напрямки наукової діяльності:

Оцінка перспектив імплементації еколого-правових аспектів зеленого будівництва в законодавчу базу України.

Публікації:

Савченко А.М. Імплементація екологічних зобов’язань як засіб покращення моніторингу довкілля в Україні //ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 31.10.2020 . м. Переяслав. Збірник матеріалів конференції (ст.21-22). http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/81/conference_31-31.10.2020.pdf

Савченко А.М. Імплементація принципів права ЄС в екологічні законодавчі норми України // Матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї « П’ятдесяті економіко-правові дискусії » 27 жовтня 2020 р. ISSN 2522-963Х, стор. 71-72. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3574/

Савченко А.М. Законодавчі шляхи зменшення шкідливого впливу промисловості на довкілля.//Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учених «Газузеві проблеми екологічної безпеки», 23 жовтня 2020 року .м. Харків  ISBN 978-617-7602-91-9   стор. 210-212.

https://drive.google.com/drive/folders/1wZGVFjoB-l_FWt2jT5mWxgYJeyOAqpyU?usp=sharing

Савченко А.М. Імплементація європейського зеленого курсу// Матеріали Другої  Всеукраїнська науково-практичної конференціії “Євроінтеграція екологічної політики України” 22 жовтня 2020. м. Одеса, ст.114-116.

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Zbirnik-materialiv-konferentsiyi-Ekopolitika-2020.pdf

Савченко А.М. Оцінка впливу на довкілля для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. // Матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї « П’ятдесяті економіко-правові дискусії » 25 вересня 2020 р. ISSN 2522-963Х, ст. 78-79. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3551/

M. Kulikov, N. Y. Zhuravska, A. M. Savchenko. Modern Possibilities of Management of Technogenic-Natural Systems of Hea… https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_13(doi: 10.1007/978-3-030-42939-3_13)

Заика А.А. Савченко А.М. Особенности хозяйственно-правовой ответственности за экологические правонарушения. // Сборник научных работ. 71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов. 20-25 апреля 2020 г. Минск ст. 345-346. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/37/0000-materiali-obschie71jSNTK-2020/ pdf

Савченко А.М. Взаємопов’язаність норм права з іншими соціальними нормами»// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 19).м. Тернопіль, 6 лютого 2020р., ISSN 2617-2364, ст.13-14.                       http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2886

Савченко.А.М. Реалізація права на соціальне забезпечення громадянами України в сучасних умовах. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сорок треті економіко-правові дискусії» м. Львів, 17 грудня 2019р., ISSN 2522-963X, ст.47-49. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3252/

Савченко, А.М., Заика, А.А. Проблемы высшего архитектурного и строительного образования в Украине с учетом интеграции в Европу. // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : электронный сборник статей II международной научной конференции, Новополоцк, 28-29 ноября 2019 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2019. – С. 567-571.

file:///C:/Users/valer/Downloads/2019_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf

Савченко А.М. Основи конституційного права України . Методичні вказівки  та завдання до контрольних та практичних занять» для студентів Спеціальність – 073 «Менеджмент» –К.:КНУБА, 2019.-16с.

Савченко А.М.Правознавство в професійній діяльності . Методичні вказівки «Завдання до контрольних та практичних робіт» для студентів Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» Спеціалізація: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) –К.:КНУБА, 2018.-16с.

Савченко А.М.Теоретико-правові основи освіти. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт та практичних занять студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» –К.:КНУБА, 2018.-16с.

Савченко А.М.Господарське та трудове право. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та контрольних робіт для студентів усіх напрямків підготовки –К.:КНУБА, 2014.-20с.

 Савченко А.М.Правознавство. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять та контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей–К.:КНУБА, 2013.-20с.

Савченко А.М.Господарське право. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей –К.:КНУБА, 2010.-24с.

Савченко А.М.Проблеми правової освіти і виховання в Україні:хто винен? // Історія в школах України. – № 3. – 2010. – С.8-9.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram