СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРНОЇ ГРАФІКИ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ МАГІСТР 023 “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” (ОПП “ХУДОЖНЬО-ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ”) – 2022-2023

Силабус Актуальні проблеми образотворчого мистецтва 023-ОМ магістри

Силабус Виробнича творча практика 023-ОМ магістри Силабус Живопис 023-ОМ магістри

Силабус Законодавство у галузі мистецтва 023-ОМ магістри

Силабус Методика викладання дисциплін образотворчого циклу 023-ОМ магістри

Силабус Переддипломна практика 023-ОМ магістри Силабус Рисунок 023-ОМ магістри

Силабус Скульптура 023-ОМ магістри

Силабус Теорія і історія художньо-декоративного оздоблення інтер_єру 023-ОМ магістри

Силабус Художньо-декоративне оздоблення інтер_єру (проектування з використанням комп_ютерних технологій) 023-ОМ магістри

Cилабус Методика і практика творчої діяльності, наукових досліджень, ліцензування і патентування 023-OМ магістри

Силабуси для архітекторів , спецальність191

Силабус_для_спеціальності191_Живопис_АРХ_22-23 Силабус_для_спеціальності191_Практика 2 курс_АРХ_22-23 Силабус_для_спеціальності191_Рисунок_АРХ_22-23 Силабус_для_спеціальності191Скульптура_АРХ_22-23

Силабуси вибіркових дисциплін для архітекторів :

Силабус _для_спеціальності_191_вібіркова_Худ_форми_в_арх

Силабус_для_191_вибіркова_Рисунок в природньому середовищі_АРХ_22-23 (Автосохраненный)

Силабус_для_191_вибіркова_Рисунок_в арх_серед_АРХ_22-23 (Автосохраненный)

Силабус_для_191_вібіркова_Синтез мистецтва_АРХ_22-23

Силабус_для_спеціальності_191_вибіркова_Основи_архітектури_інтер’єру_АРХ_2курс_22_23

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram