ТЕРЕНЧУК Світлана Анатоліївна

Теренчук Світлана Анатоліївна  – доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2000 р., № 44908).

terenchuk.sa@knuba.edu.ua, terenchuksa@ukr.net
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта

У 1987  році закінчила фізичний факультет Київського університету     ім. Тараса Шевченка за спеціальністю – «фізика» (КМ № 015701).

Кандидат фізико-математичних наук з 1995 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 01.01.26 Київського університету ім. Тараса Шевченка (КН № 009419).

Атестат доцента про присвоєння звання доцента отримано 30.10.2008 р. (12ДЦ № 020447).

Науково-педагогічний стаж у ЗВО (з 2003 р.) – 17 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Наукова робота

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” , зокрема за напрямом: – розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій.

Є науковим керівником аспірантів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Інформаційні технології представлення обробки та розпiзнавання зображень» для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології».

Науково-методична робота
Автор понад 100 науково-дослідних та методичних робіт, серед яких 6 навчальних посібників, 8 методичних рекомендацій, 4 конспектів лекцій.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021

1. Terenchuk, S., Riabchun, Y., Poltorachenko, N., Levashenko, V., Mezzane, D. Identification of entrant’s abilities on the basis fuzzy inference systems. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 3039, pp. 73–81.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57373482000

2. Khardazi, S., Zaitouni, H., Asbani, B., Mezzane, D., Amjoud, M., Choukri, E., Terenchuk, S., Erramli, A., Gagou, Y. Structural, dielectric, ferroelectric and electrical properties of lead-free Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3ceramic prepared by sol-gel method . (2021) Materials Today: Proceedings, 51, pp. 2059-2065. (SCOPUS).

3. Ладижець В. І., Теренчук С. А. Моделі та методи технічного аналізу фінансових ринків. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 48. С. 47 – 52 (Index Copernicus International Google Scholar).

4. Merselmiz. S., Hanani. Z., Mezzane. D., Razumnaya. C., Amjoud. M., Hajji. L., Terenchuk. S., Rožič.B., Luk’yanchuk. I.A., Kutnjak, Z. Thermal-stability of the enhanced piezoelectric, energy storage and electrocaloric properties of a lead-free BCZT ceramic. RSC Advances, Volume 11, Issue 16, 22 February 2021, Pages 9459-9468 (SCOPUS)

5. Стецик О.А., Теренчук С.А. Порівняльний аналіз архітектур нереляційних баз даних. Управління розвитком складних систем, 2021. № 47. С. 78 – 82 (Index Copernicus International Google Scholar)

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/249195-Текст-статті-571844-1-10-20211224.pdf

6. Terenchuk S., Pasko R., Panko O., Zaprivoda V. Models, methods and means of reproduction of expert knowledge in intelligent support system building-technical expertise. Scientific Journal of Astana IT University. Volume 6, June 2021. P. 76-86.

https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/Journal-AITU_6vol-1-76-87.pdf

Публікації 2022

1. Khardazi, S., Zaitouni, H., Belkhadir, S., Mezzane, D., Amjoud, M., Gagou, Y., Asbani, B., Lukyanchuk, I., Terenchuk, S. Improvement of the electrocaloric effect and energy storage performances in Pb-free ferroelectric Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3 ceramic near room temperature (2022) Journal of Solid State Chemistry, 311, art. no. 123112. (SCOPUS) DOI:10.1016/j.jssc.2022.123112

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127465885&doi=10.1016%2fj.jssc.2022.123112&partnerID=40&md5=c

2. Mykyta Poliakov, Daoud Mezzane, Svitlana Terenchuk, Yuliia Riabchun, Patrik Rusnak, Svitlana Biloshchytska. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

3. Terenchuk, S., Riabchun, Y., Poliakov, M., Poltorachenko, N., Levashenko, V. Information Technology of Adolescents` Professional Self-Identification. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2022, 3156, pp. 208–217.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57373482000

4. Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук. Практикум з теорії ймовірностей: навч. посіб. –  Київ: КНУБА, 2022. − 116 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram