ВАСИЛЕНКО Л.О.

Василенко Леся Олексіївна вчений секретар кафедри охорони праці і навколишнього середовища, кандидат технічних наук, доцент

https://orcid.org/0000-0003-4201-5481

https://scholar.google.com.ua/citations?user=O-_fqYkAAAAJ&hl=uk

vasylenko.lo@knuba.edu.ua    

lesya.kiev@ukr.net 

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта

У 1990 році закінчила санітарно-технічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю водопостачання та каналізація, кваліфікація інженер-будівельник. У 2004 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2019 році пройшла наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends in Europen  Universities of  Slovakia – Poland)

Загальна інформація

Загальний стаж 30 років. Науково-педагогичний стаж 22. З 1990 по 1995 рік – інженер проектного інституту «Київпроект». У 1998 році – закінчила очну аспірантуру Київського державного технічного університету будівництва і архітектури. З 1999 асистент, з 2005 р. по теперішній час – доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища. У 2004 році захистила дисертацію на тему «Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. У Київському національному університеті будівництва і архітектури. [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04/ Василенко Леся Олексіївна, Київський національний університет будівництва та архітектури. Адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106379

Перелік навчальних дисциплін

 1. Екологічна експертиза, (101 «Екологія»)
 2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище, (101 «Екологія»)
 3. Техноекологія, (101 «Екологія»)
 4. Інженерні методи захисту гідросфери, (101 «Екологія»)
 5. Основи промислової екології, (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 6. Технології захисту водних ресурсів, (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 7. Екологія (015 “Професійна освіта” Професійна освіта. Комп’ютерні технології).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 101 «Екологія, 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 50 наукових, методичних праць, серед яких 1 підручник та 1 навчальний посібник, 7 монографій, Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці:монографія « З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного басейну р. Кальміус» (2019), монографія «Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах» (2019).

Напрям наукової діяльності:

Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього середовища та статистика змін.

Публікації 2020

 1. Федоренко, В.Г., Тимофеев, Ю.Е; Федоренко, С.В.; Василенко, Л.О. та колектив авторів монографія Економічне управління інноваціями ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2020– Розділ 3.1.2с 299-312 ISBN 978-617-7300-54-9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4522 
 2. Василенко Л.О., Василенко О.А.,  Федоренко С.В.,  Березницька Ю.О. Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних вод гальванічних виробництв Київський національний університет будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м. Київ, Україна, 03037 Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture  Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31.25-26 November 2020

Публікації 2019

 1. Андріяш К., Василенко Л.О., Котовенко О.А Роль зворотних зв’язків в еволюції екосистем Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture  Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31 .27-29 November 2019 258 – 260 http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 2. Василенко Л.О., Жукова О.Г Аналіз досліджень антропогенного впливу на атмосферне повітря та здоров’я людини Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture  Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31 .27-29 November 2019 254 – 256с. http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 3. Федоренко, В.Г., Рижакова, Г.М., Федоренко, С.В.; Куліков, П.М. Василенко, Л.О., Жукова, О.Г. . та колектив авторів монографія Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2019. – С. 159 – 206; 277 – 318. ISBN 978-617-7300-45-7 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3565 
 4. Василенко Л.О., Жукова О.Г Аналіз зарубіжного досвіду регулювання водокористування у контексті реалізації політики сталого розвитку України Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 7 2/2019  Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e-mail:journal@asmiba.sk.172-180p http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 5. Федоренко, В.Г.; Куліков, П. М.; Тімофєєв, Ю.Е.; Рижакова, Г.М.; Василенко, Л.О. та колектив авторів монографія Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2019 430с розділ 3(п.3.3) ISBN 978-617-7300-41-9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3261 
 6. Василенко Л.О., Жукова О.Г. та колектив авторів монографія Природно-ресурсний та енергетичний потенціали. Напрями збереження, відновлення та раціонального використання. (З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного басейну р. Кальміус) Видавництво ПП «Астрая» 36014, м. Полтава, вул. Шведська, 20, кв. 4 Тел.: +38 (0532) 509-167, 611-694 E-mail: astraya.pl.ua@gmail.com, веб-сайт: astraya.pl.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5599 від 19.09.2019 р.С. 14 – 25 http://dspace.pdaa.edu.ua/ 

Публікації 2018

  1. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Ecological evaluation of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (case study the Gnylopiat river) Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 4(28), жовтень грудень 2018р Київ 2018. С48-56. http://www.yuston.com.ua/ 
  2. Василенко Л.О., Тернавська В.М., Жукова О.Г. Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики Друга Міжнародна конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики», Київ 2018, с 103-109 http://org2.knuba.edu.ua/login/index.php 
  3. LesyaVasilenko, OlenaZhukova, Irina Klimova, Gontscharenko Artem  Anthropogenic changes in water ecosystem on the example оf the river Tisza USEFUL 2018р., № 4 – режим доступу: pages: 26-32 https://useful.academy /
  4. A.Vasylenko, ,.L. Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova , A. Honcharenko Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changeshttp://www.agrosvit.info/ Журнал “Агросвіт” – наукове фахове видання з питань економіки 2018.- Вип.22.-с10-16 (SISGoogle Scholar) Дніпровський державний агро-економічний університет, видавництво ТОВ “ДКС центр” ISSN  2306-6792
 • Василенко Л.О., Василенко О.А. Жукова О.Г Економічне обґрунтування схем знешкодженняхромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ISSN 2306-6806 ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`2018. – Вип. 10. – 33-37 с. economy_2008@ukr.net (SISGoogle Scholar
 • Vasilenko L.O., Zhukova O.G., Kokitko A.A Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river Екологічна безпека та природокористування збірник наукових праць вип.. 27, Київ 2018. С24-30. ISSN (онлайн-версії) – 2616-2121 ISSN (друкованої версії) – 2411-4049 http://es-journal.in.ua/ 
 • Федоренко, В. Г.;Федоренко С.В. Курко, М. Н.; Куліков, П. М.; Тугай, О. А.; Рижакова, Г. М; Василенко, Л. О. та колектив авторів монографія Теоретико-методичні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2018 442с,розділи 5.5, 12.1, додатокГ (С 232-235, 350-358, 436-441) http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4509 ISBN 978-617-7300-28-0
 • Lesya,Vasilenko Elena Zhukova, Julia Bereznitska Qualitative analysis of water supply of Kyiv USEFUL onlin journal 2018р., №  1– режим доступу:  pages:20-29 https://useful.academy /
 • ВолошкінаО.С.,. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Березницька Ю.О. Основи екології Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Основи екології» для студентів факультетів архітектурного, будівельного, геоінформаційнтх систем управління, автоматизації і інформаційних технологій, інженерних систем та екології, Київ 2018, 33С. http://library.knuba.edu.ua/ 
 • Василенко Л.О., Жукова О.Г Екологічна експертиза Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів спеціальності 101 «Екологія» К.:КНУБА, 2018. – 18с http://library.knuba.edu.ua/
 • 18. ВолошкінаО.С.,. Василенко О.А., Жукова О.Г. Збалансоване природокористування Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Збалансоване природокористування» для магістрів спеціальності 101 Екологія Спеціалізація: Екологія та збалансоване природокористування _ К; КНУБА, 2018 – 42с/ http://library.knuba.edu.ua/ 
 • Волошкіна О.С,. Трофімович В.В КотовенкоО..КлімоваІ.В., Березницька.Ю.О. Кваліфікаційна робота бакалавра Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 – Природничі науки КНУБА, 2018 – 35с/ http://library.knuba.edu.ua/ 
 • Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Василенко Л.О..Клімова І.В, Котовенко О.А, Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Екологія МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання атестаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузь знань – 10 «Природничі науки» КНУБА, 2018http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2017

 1. Василенко Л.О.,. Василенко О.А Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково – технічний збірник – 2017. – Вип. 28. – С. 48-52 http://library.knuba.edu.ua/ 
 2. Alexey Vasilenko, Lesya Vasilenko Galvanocoagulation ecological sal method of current sewage treatment from ions of heavy metals USEFUL onlin journal 2017р., №2. – с. pages: 30-35 https://useful.academy/2018/02/23/qualitative-analysis-water-supply-kyiv 
 3. Dorosh I. Vasilenko L.O Sustainability of water supply in terms of climate change International scientific-practical conference young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017»/ 28.11-01.12.2017 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2017. –p.243. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf 
 4. Василенко Л.О. та колектив авторів Ukraine in the global economy ТОВ «ДКС Центр» К.: 2017 300с, п.4,2- с204-212 Режим доступу: ISBN 978-617-7300-01 cadmus.eui.eu/handle/1814/28961
 5. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Березницька Ю.О. Вплив змін клімату на екологічний стан поверхневих вод Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія-2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017: збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – с. 57.
 6. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Березницька Ю.О. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України Економіка держави.2017. – Вип. 8. – с. 62-65 Жукова О.Г. Березницька Ю.О. Режим доступу:http://library.knuba.edu.uahttp://www.economy.in.ua/?op=1&z=3838&i=14 . library@sumdu.edu.ua
 7. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Збереження природного рівня біотичної саморегуляції як складової екобезпечного розвитку Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика. Матеріали ІМ міжнародної науково-практичної конференції(м. Херсон, 14-16 вересня 2017 року). – Херсон, 2017. – с. 353-355 http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology/Conference.aspx 
 8. Василенко Л.О., Кривомаз Т.І. Жукова О.Г. Біотехнологія: конспект лекцій Біотехнологія: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. .. http://library.knuba.edu.ua/
 9. Василенко Л.О., Кривомаз Т.І. Жукова О.Г. Екологія людини: методичні вказівки до практичних занять Екологія людини: методичні вказівки до практичних занять. _ К.: КНУБА, 2017. – 48с.. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2016

 1. Василенко О.А., Василенко Л.О. Визначення місця розташування першого дощоприймача Науково-технічний збірник вип..62, Київ КНУБА 2016. С. 112-115 Василенко О.А. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 2. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Русінов Т.О. Оцінка якості води річки Случ за гідрохімічними показниками Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки.– 2016. – Вип. 27. – С.24-29 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=PVVG_2017_27_5 
 3. ВолошкінаО.С., Василенко Л.О., Березницька Ю.О. Інженерний розрахунок фільтрації в підтопленому схилі Збірник матеріалів ІV міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.» Національний університет «Львівська політехніка», Львів,21-23 вересня 2016р. – с.18 http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/aug/14051/abstracts2016.pdf 
 4. Василенко Л.О., Василенко О.А., Поліщук О.В. Розрахунок колекторів напівроздільної системи водовідведення Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник вип..60, Київ КНУБА 2016. С. 15-22 Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram