ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Цюцюра Світлана Володимирівна

нар.05.08.1966 в м. Києві – доктор техн. наук, професор, заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА за напрямом підготовки спеціалістів “Комп’ютерні науки” (з 2000), заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА з виховної роботи (2000-2010), вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 (з 1995), професор кафедри інформаційних технологій (2007-2016), з 2016 р. завідувач кафедри інформаційних технологій, Академік Академії будівництва України з березня 2014 року.

У 1988 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет автоматизації технологічних процесів, кваліфікація за дипломом – інженер з автоматизації. З 1988 по 1991 р. – працювала інженером І категорії Промислово-виробничого об’єднання “Укрсахтехенергоремонт”. З 1991 по 1994р.р. – аспірантка Науково-виробничої корпорації “Київський інститут автоматики”.1994-1995 р.р. –провідний спеціаліст Головного управління державної служби при Кабінеті міністрів України. З 1995 р. працює у Київському національному університеті будівництва і архітектури на посаді асистента кафедри інформаційних технологій, на посаді доцента (1996) на посаді професора (2007).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію. В 2007 захистила докторську дисертацію. Вчене звання професора присвоєно в 2008 р. З 2005 року – сертифікований проектний менеджер (рівень D) Української асоціації управління проектами.

Напрям наукової діяльності – управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей; управління бюджетними програмами/

Автор понад 250 праць серед них 6 навчальних посібників, 1 монографія. Основні праці: „Метрологія та основи вимірювань” (2003); “Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” (2005); “Основи експертних систем”. (2006); “Інформаційні технології управління проектами розвитку державної податкової системи на прикладі Primavera Project Planner® for the Enterprise” (2004); “Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей” (2007), «Системи управління інвестиційними проектами» (2013); «Методологія управління бюджетними програмами» (2016). «Інформаційна технологія розвитку змісту освіти» (2018).

http://orcid.org/0000-0002-4270-7405

Scopus Author ID: 57205628964

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lhx0bKIAAAAJ&hl=ru

кімната 375

 1. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 2. Tsiutsiura Svitlana, and Kyrnos Anna, “Classification of human blood bacteria with algorithms of machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 13-15.
 3. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23.
 4. Tsiutsiura Svitlana, and Girich Anastasia, “Application of artificial intelligence in medicine: diagnostics, medicine development”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 147-149.
 5. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 6. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus)
 7. Svitlana Tsiutsiura, and Svitlana Kozak, “Promising cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 434-435.
 8. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447.
 9. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Kantseliariia-Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 458-459.
 10. Tsiutsiura, V. Lakhno, Y. Ryndych, A. Blozva, A. Desiatko, Y. Usov, and S. Kaznadiy, “Optimization of information and communication transport systems protection tasks”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 1, p. 1-9, 2019. (Scopus)
 11. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 12. С.В. Цюцюра, Д.О. Чернишев, та М.Б. Кулеба, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів з використанням хмарних технологій”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 7-9.
 13. С.В. Цюцюра, А.В. Касянчук, та Є.О. Мацієвський, “Колірний режим LAB в середовищі ADOBE PHOTOSHOP”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 12-14.
 14. С.В. Цюцюра, та О.І. Нагорна, “Психолого-педагогічні аспекти використання портальної технології”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 16-19.
 15. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87.
 16. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 494-495.
 17. Svitlana Tsiutsiura, and Mykola Kuleba, “Хмарні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 492-493.
 18. Svitlana Tsiutsiura, Oleksii Myronov, and Roman Reznik, “Аналіз недоліків оцінювання науково-освітньої та науково-дослідницької діяльності ВНЗ та структурних підрозділів”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 480-481.
 19. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 20. Tsiutsiura, and O. Kolachko, “Designing of enterprise resource management subsystem”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 30-32.
 21. Svitlana Tsiutsiura, “Standards of educational information education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 50-52.
 22. Svitlana Tsiutsiura, and Julia Vigor, “Information subsystem for ensuring the increase of the productivity of agricultural crops in the south of ukraine in the northern steppe region”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 52-53.
 23. Svitlana Tsiutsiura, and Yevheniia Iskra, “Development application «modeling jewelry» for internet-shop”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 53-55.
 24. Svitlana Tsiutsiura, and Yeugene Macievskii, “The system of management of the credit story data of the bank’s users basis”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 55-56.
 25. С.В. Цюцюра, Є. О. Гончаренко, та В.О. Поколенко, “Інформаційна підсистема “Канцелярія””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 106-107.
 26. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018.
 27. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018.
 28. Tsiutsiura, and Y. Borodavka, “Building lifecycle modeling”, International Journal of Science and Research, vol. 6, no. 9, pp. 1625-1628, 2017.
 29. Tsiutsiura, Y. Borodavka, and V. Kvasnievsky, “Implementation of data structure for digital representation of building model”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, vol. 8, no. 6, pp. 1-3, 2017.
 30. С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, А.М. Десятко, та В.І. Пашорін, “Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 132-137, 2017.
 31. V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24.
 32. С.В. Цюцюра, та О.О. Терентьєв, “Перспективи розвитку технологій хмарної обробки даних”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 49-50.
 33. Tsiutsiura, K. Khorolska, and B. Bebeshko, “VR-technology as a modern architecture tool”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 380-381.
 34. Tsiutsiura, and M. Kuleba, “Modern approach of using cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 383-384.
 35. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Міжнародні стандарти в підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 158-164.
 36. Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.
 37. Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)
 38. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Визначення результативності надання освітніх послуг за міжнародними стандартами Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  в управлении проектами, программами и портфелями проектов» Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.179-181.
 39. Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)
 40. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.
 41. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.
 42. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.
 43. Бородавка Є.В., Цюцюра С.В Методи проекції об’єктних моделей на структури даних Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С.92-98.
 44. Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 9, № 9. – С. 50–58.
 45. Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.
 46. Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11. Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.
 47. Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
 48. Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.
 49. Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.
 50. Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89
 51. Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29

Єрукаєв Андрій Віталійович

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій. В 2013 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет автоматизації інформаційних технологій, кваліфікація за дипломом – “спеціаліст з комп’ютерних наук”. З 2016 року працює на кафедрі інформаційних технологій. У 2018 році присуджений науковий ступінь кандидата техн. наук. Область основних наукових інтересів – машинне та глибоке навчання, прогностичні мережі.

orcid.org/0000-0002-9956-3713

кімната 373

Київський національний університет будівництва і архітектури, свідоцтво №CC02070909120-17, 21 квітня 2017 «Кмп`ютерні технології тестування та дистанційного навчання»

Підвищення кваліфікації 2021

 1. Yerukaiev Andrii, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “The principles of artificial intelligence in autopilot”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 15-17.
 2. Dmytrychenko Andrii, Yerukaiev Andrii, and Vlasenko Myroslava, “Application software orange for data visualization in the race «Formula 1» using machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 29-31.
 3. Єрукаєв А.В., Гоц В.В., та Ващук І.Є., “Вплив інформаційних технологій і розвиток комп’ютерної графіки в сучасній спільноті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 51-53.
 4. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 5. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 6. Andrii Yerukaiev, and Ivanna Vashchuk, “Research of stages of designing and management of IT-projects”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 432-433.
 7. Andrii Yerukaiev, Viktoria Rudyk, Ivan Kuchko, and Valentyn Homych, “Investigation of artificial neural network of mobile robot instrument system”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 448-449.
 8. V. Yerukaiev, “Review of methods of artificial intelligence, that is used for determination of subjective estimation of man”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 19-21.
 9. V. Yerukaiev, Ya.O. Kotsar, and O.S. Tyshchenko, “Purpose and functions of database management systens”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 24-25.
 10. V. Yerukaiev, and Y.R. Kozak, “Object-oriented model for building databases and its aspects of use in modern information systems introduction”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 25-27.
 11. V. Yerukaiev, and R.V. Ballo, “The development of artificial intelligence as a motive for inhibition of human intelligence”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 27-29.
 12. А.В. Єрукаєв, та В.Ю. Стольникова, “Штучний інтелект. Кіно, від ідеї до реальності”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 103-104.
 13. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 14. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018.
 15. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50.
 16. А.В. Єрукаєв, та Ю.Д. Піха, “Розробка веб застосування “Інтернет форум””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 68-69.
 17. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 18. Andrii Yerukaiev, and Olena Fedusenko, “A set-theoretic approach describing the choice of land for multi-family homes”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 7-8.
 19. Andrii Yerukaiev, Maksim Zaluzhniy, and Yevheniia Iskra, “Cloud technologies in information management”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 24-25.
 20. Єрукаєв А.В. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 96-103 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/96-102_gayna_i_dr_25.pdf
 21. Єрукаєв А.В. Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 26. . – С. 111-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/15.pdf
 22. Єрукаєв А.В. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 106-111 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-27/18.pdf
 23. Єрукаєв А.В. Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій. Нові технології в будівництві : зб. наук. пр. – К. : ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. – С. 13-19 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC))
 24. Єрукаєв А.В. Застосування продукційних правил для реалізації генетичного алгоритму. Natural and Technical Sciences : зб. наук. пр. – Будапешт : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. – Вип. 110. – С. 31-34 (Index Copernicus, Global Impact Factor (Gif), Inno Space Scientific Journal Impact Factor, Isi (International Scientific Indexing) Impact Factor, Google Scholar, Directory Of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu)
 25. Єрукаєв А.В. Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 22. – С. 95-101 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/95-100.pdf
 26. Єрукаєв А.В. Теоретичний аналіз складових житлового будівництва. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 116-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-20/23.pdf

Хроленко Володимир Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. В 1972 р. закінчив Таганрогський радіотехнічний інститут, спеціальність автоматизовані системи управління, кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно в 1989 р. Область основних наукових інтересів – управління проектами, автоматизовані системи в банківській сфері, інформаційні технології в атомній енергетиці.

КНУБА. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». №226 від 18.05.2016 р.

 1. Volodymyr Khrolenko, Myroslava Vlasenko, Valeria Zhuravlova, Mytko Karyna, and Falshovnyk Vladlena, “Cloud platforms”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 438-439.
 2. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84.
 3. Khrolenko, and S. Saminskii, “Informational technology for the development of navigation application based on android” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 43-44.
 4. В.М. Хроленко, та І.М. Доманецька, “Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 104-106.
 5. Volodymyr Khrolenko, and Boris Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 10-11.
 6. Khrolenko, and B. Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372.
 7. Хроленко В.М.  Автоматизована система планування природоохоронних заходів, їх фінансування та аналізу виконання. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 16-20 березня 2015 р, м. Черкаси С.79-80
 8. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария – 2015, Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus. Специальный выпуск Варна – 2015, с. – 495-500с
 9. Хроленко В.М. Моделі та методи теорії несилової взаємодії в СППР банківського кредитування. ІІ міжнародна науково-практична конференція «IT&I Інформаційні технології та взаємодії», м.Київ,nt 3-5 листопада 2015, 225-226 с.
 10. Khrolenko V, Harholinsyy B.  Models predict results of football matches. . International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2017”, 28.11 – 01.12. 2017, Kyiv: KNUCA. с. 372.
 11. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник– №.57(2), 2014, с.51-57.
 12. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Головатюк В.О. ГІС як інструмент підвищення якості вирішення задач менеджменту в банківській сфері.Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ”. – Черкаси, 17-21 березня 2014 – С.62-63.
 13. Хроленко В.М. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/83-89.pdf
 14. Доманецька И.М., Хроленко, В.М. Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі.Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – 230 с., с.130-132
 15. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Федусенко О.В., Федусенко А.О.Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.30. – К.:КНУБА, 2013, с.100-111.

Київська Катерина Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, докторант КНУБА. Закінчила КНУБА в 2007 р., спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «Магістр комп`ютерних наук». Має сертифікат з англійської мови рівень В2. Працює в КНУБА з 2010 р. Автор 1 монографії, 2 навчальних посібників та понад 50 науково-методичних робіт. Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії будівництва України.

https://orcid.org/0000-0003-0906-1128

Scopus Author ID: 57204054867

https://scholar.google.com.ua/citations?user=89CQfDgAAAAJI&user=89CQfDgAAAAJ

(044) 245-48-32, кімната 370

 1. Рудик В.А., Ярош Д.Р., та Київська К.І., “Модель організації функцій керування та обчислення мобільного робота”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 81-83.
 2. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 3. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 4. Kateryna Kyivska, Oleksandr Terentiev, and Bohdan Kryvsha, “Use of databases at the enterprise”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 442-443.
 5. К.І. Київська, “Проблеми застосування Bim-технології в будівельній галузі”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 84-86.
 6. Kateryna Kyivska, “BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 464-465.
 7. К.І. Київська, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк, та О.В. Доля, “Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 100-107, 2018.
 8. I. Kievskaya, D.P. Il’yachenko, V.V. Ling, A.G. Kiyamova, and A.A. Mironova “The optimization of the competency model of bachelors of engineering specialties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №9, pp. 1085-1093, 2018. (Scopus)
 9. I. Kievskaya, V/I. Aitov, Kh.Kh. Galimova, A.A. Kulagin, L.M. Faizrakhmanova, and M.M. Isupova “Formation of foreign language professional competence at the natural science faculties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №10, pp. 953-963, 2018. (Scopus)
 10. Kateryna Kyivska, and Alexander Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 24-26.
 11. Kateryna Kyivska, and Ekaterina Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 26-28.
 12. Kateryna Kyivska, and Anastasiia Smychkovska, “Development of educational-developing application for children and young schools”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 28-30.
 13. Kyivska, and A. Smychkovska, “Developing educational supplement for young schools on the android platform”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 366.
 14. Kyivska, and K. Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 367-368.
 15. Kyivska, and A. Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 368.
 16. Барабаш М.С., Киевская Е.И. Принципы параметрического моделирования строительных объектов. Современное строительство и архитектура – Екатеринбург, 2016. – Вып. 1 – Стр. 16–22 (Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat).
 17. Барабаш М.С., Киевская Е.И. Структурирование параметров информационной модели здания. НАУКА И МИР Международный научный журнал – Волгоград, 2016. – Вып. 3(31), Том 1 – Стр. 57–59 (Ulrich’s Periodicals Directory, Global Impact Factor, Genamics Journal Seek, ResearchBib, Dialnet).
 18. Барабаш М.С., Київська К.І. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта. Управління розвитком складних систем – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 114–120. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-25
 19. Барабаш М.С., Київська К.І. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об’єкту. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник – К.: ЦП «Компринт», 2016. – Вип. 1(15). – С. 60–68 – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24863
 20. Київська К.І. Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі об’єктів будівництва. Технологический аудит и резервы производства, 2016. – Вип. 2/2(28). – С. 41–47 (Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)).
 21. Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
 22. Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
 23. Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.

Цюцюра Микола Ігорович

д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчив магістратуру зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” КНУБА, де і захистив в 2015 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”. Нагороджений дипломом ІІІ-го ступеня та грамотою МОН України за наукову роботу на тему “Моделі та засоби використання основних властивостей фракталів для геометричного моделювання тривимірних об’єктів” (м. Вінниця). Область основних наукових інтересів – управління інвестиційними та інноваційними ІТ проектами; управління бюджетними програмами розвитку.

http://orcid.org/0000-0003-4713-7568

Scopus Author ID: 57201521567

ReseacherID: AAQ-6951-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o-VsWrQAAAAJ&hl=ru

кімната 375

 1. Kulikov Petro, Tsiutsiura Mykola, and Kozak Svitlana, “Information technologies in the educational process”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 7-9.
 2. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 3. Tsiutsiura Mykola, Lazarchuk Nataliia, and Pikhota Oleksandr, “Cloud computing: importance of the technology”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 17-19.
 4. Цюцюра М.І., та Негода О.А., “Пуста кімната”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 73-75.
 5. Цюцюра М.І., та Гончаренко Є.О., “Розробка веб-застосунку підсистеми електронного документообігу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 103-105.
 6. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 7. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 8. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 9. М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко, та М.А. Костюк, “Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 179-185, 2019. (Index Copernicus)
 10. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus)
 11. Tsiutsiura, M., Peleschyshyn, A., Korzh, and R., Trach, “Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet”, I3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019, p. 58-61, 2019. (Scopus) <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2‑s2.0‑85073365014&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2c414a6937e874c07f4b75f3288b1cc5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857201521567%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=”>Переглянути публікацію
 12. Tsiutsiura, M., Korzh, R., Peleshchyshyn, A., and Trach, O., “Increasing the efficiency of the processes of formation of the informational image of the HEI”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1080, p. 661-679, 2019. (Scopus)
 13. Mykola Tsiutsiura, and Svitlana Shekhovtseva, “Web technologies as a means of modernizing the learning process”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 436-437.
 14. Mykola Tsiutsiura, Yuliia Luzina, and Oleksii Shystun, “Evolutionary and genetic algorithms as components of data mining”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 456-457.
 15. Mikola Tsiutsiura, Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, and Kostiantyn Radchenko, “Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting”, in The second international conference on computer science, engineerind and education applications “ICCSEEA2019”, Kyiv, 2019, pp. 869-877. (Scopus)
 16. М.І Цюцюра., О.В. Криворучко, та Т.М. Мединська, “Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства”, Управління розвитком складних систем, № 37, с. 197-208, 2019.
 17. Mуkola Tsiutsiura, Volodymyr Baka, and Bohdan Rosinskyi, “Cyber–physical systems, their applications and related challenges”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 92-94.
 18. М.І. Цюцюра, Є.О. Гончаренко, та В.М. Дученко, “Система електронного документообігу «ФАКТ»”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 9-10.
 19. М.І. Цюцюра, та Ю.В. Варварюк, “Потенціал штучного інтелекту в системах дистанційного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 10-12.
 20. М.І. Цюцюра, та Д.В. Яковенко, “Криптографічні протокололи при дотримуванні основних заходів Веб-безпеки”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 42-43.
 21. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та В.О. Трохимчук, “Автоматизація бібліотеки з використанняv технологій дистанційного та електронного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 94-96.
 22. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та І.М. Квачук, “Автоматизована система оцінки знань у закладах вищої освіти на основі проведення тестувань”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 98-99.
 23. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 24. Mykola Tsiutsiura, Olena Kryvoruchko, and Oleksandr Dytyniuk, “Тестування безпеки інформаційних систем на підприємстві”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 496-497.
 25. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018.
 26. Tsiutsiura, N. Shakhovska, R. Kaminskyy, and E. Zasoba “Association rules mining in big data”, International journal of computing, №17(1), pp. 25-32, 2018. (Scopus)
 27. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018.
 28. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018.
 29. М.І. Цюцюра, та С.Д. Бушуєв, “Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти”, Information Technologies and Learning Tools, мol. 1, no 1, рр. 105-126, 2018. (Web of Science)
 30. I. Tsiutsiura, “Choice of the method of technical analysis of information systems in dependence on the value of the index of fractal dimension” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies“, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 44-46.
 31. Mykola Tsiutsiura, Pavlo Voitiuk, and Pavlo Syrota, “Information system of testing for selection of personnel to the university” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 46-48.
 32. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50.
 33. V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24.
 34. М.І. Цюцюра, “Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи”, Управління розвитком складних систем, №32, с. 200-204, 2017.
 35. М.І. Цюцюра, Т.О. Жирова, Н.О. Котено, “Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 153-158, 2017.
 36. М.І. Цюцюра, К.О. Палагута, та В.І. Пашорін, “Створення адаптивних освітніх систем на базі інтернет”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 159-165, 2017.
 37. М.І. Цюцюра, та П.Г. Демідов, “Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 101-107, 2017.
 38. М.І. Цюцюра, “Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 177-183, 2017.
 39. I. Tsiutsiura, “Development foundations information technology for management of the education content development”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 20-21.
 40. I. Tsiutsiura, О.V. Shumeyko, and M.B. Kuleba, “Analysis of key information flows in development of electronic questionnaire”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 21-22.
 41. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 42. Tsiutsiura, R. Reznik, and O. Mironov, “Gaming principles usage for education quality improvement”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372-373.
 43. Tsiutsiura, Ya. Panasenko, K. Kovtun, and V. Kliches, “Innovative management in education: essence, functions, means”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 390.
 44. Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.
 45. Цюцюра М.І. Резник Р.С. Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 165-171.
 46. Tsiutsiura M., Reznik R. Using internet technologies to aid students studying International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P.218. (Index Copernicus)
 47. Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
 48. Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов». Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
 49. Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)
 50. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.
 51. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.
 52. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.
 53. Olena Kryvoruchko, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura Information Technology Models for Project Management of Education Development. International Journal of Computer Science and Telecommunications. – February 2015. Vol. 6, Issue 2. – pp. 7–9. (Index Copernicus)
 54. Olexander Terentyev, Mikola Tsiutsiura, The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829. (Index Copernicus)
 55. Цюцюра М.І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 22. – № 22. – С.89-94.
 56. Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Організаційні компетенції в управлінні проектами та програмами розвитку ВНЗ. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.185-186.
 57. Цюцюра М.І. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти . Конференція Будмастеркласс Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015
 58. Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 23. – № 23. – С. 230-235.
 59. Цюцюра М.І., Резнік Р.С. Застосування хмарних технологій в освітніх закладах для поширення навчальних матеріалів. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 24. – № 24. – С. 142-146
 60. Міхайленко В.М, Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель. Монографія. К.: КИЇВ 2015. 219 с.
 61. Бородавка Є.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Information Technology Models for Project Management of Education Development International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2015. – Vol.6, Issue 2. – pp. 7-9.
 62. Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.
 63. Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11.Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.
 64. Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
 65. Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.
 66. Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.
 67. Yevgeniy Borodavka. Binary data packing method for database optimization / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Science and Research. – 2014. – Vol. 3, Issue 11. – P. 903–905. (Index Copernicus)
 68. Yevgeniy Borodavka. Building Model Conception. / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Scientific and Practical Conference WORLD Science «Science and Education – Our Future». – 2014. – Issue № 3, November 24–26, 2014, Abu Dhabi, UAE. – P. 817–900. (Index Copernicus)
 69. Цюцюра М. І. Доцільність переходу інформаційних систем до хмарного середовища [Текст] / М. І. Цюцюра, О. В. Міронов, Р. С. Резнік // І Междунар. науч.-техн. конф. «Компьютерные науки: образование, наука, практика», (КНУБА, Киев, 21–22 мая 2014 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2014. – С. 120–121.
 70. Sergiy Paliy. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners» / Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). – October 2013. – Vol. 1, Issue 8. – Р. 1611–1617. (Index Copernicus)
 71. Бушуєв С. Д. Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра, С. Д. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 19, № 19. – С. 10–15.
 72. Цюцюра М. І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 15, № 15. – С. 77–80.
 73. Бушуєв С. Д. Системно-ціннісна модель в управлінні проектами розвитку змісту освіти [Текст] / С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-техн. конф. «Енергоощадні машини і технології», 28–30 трав. 2013 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2013. – С. 175–178.
 74. Палій С. В. Механізми реалізації та впровадження каліграфічного тренажера для дистанційного навчання [Текст] / С. В. Палій, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 12, № 12. – С. 150–153
 75. Цюцюра М. І. Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 11, № 11. – С. 79–85.
 76. Цюцюра М. І. Ключові показники ефективності. принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10, № 10. – С. 87–92.
 77. Бушуєв С. Д. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами освіти до визначення змісту виховання і розвитку [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра // IX междунар. конф. «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление программами и проектами в условиях глобальн
 78. Федусенко Е. В. Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей [Текст] / Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко М.И. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 5–12.ого финансового кризиса, (Киев, 11–12 мая 2012 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2012. – С. 17.0
 79. Цюцюра М. І. Застосування програмно-цільового підходу у прийнятті управлінських рішень [Текст] /М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні системи і технології в економіці» : тези доп. / Київський нац. торг.-економ. у-т. – К., 2011. – С. 32–33.
 80. Цюцюра М. І. Програмно-цільовий метод складання бюджету – новий для України метод бюджетування [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. конф. «Управління проектами» : тези доп. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 45.
 81. Цюцюра М. І. Розробка інформаційної технології реінжинірингу підприємств на прикладі моделі «як є» і «як має бути» [Текст] / М. І. Цюцюра // XІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» : тези доп. / Європейський ун-т. – К. : ЄУЕ, 2011. – С. 132–134.
 82. Цюцюра М. І. Науково-методичний підхід до реалізації концепції соціального проекту «Прозорий бюджет» [Ел. видання] / М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // І Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовт. 2011 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ : ПБП «Економіка», 2011. – С. 44–45.
 83. Пономаренко Л. А. Постановка задачі розробки моделі спрямованого управління проектами [Текст] / Л. А. Пономаренко, М. І. Цюцюра // VIІ Міжнар. конф. «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема «Управління цінностями проектів і програм розвитку організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2010. – С. 175–176.
 84. Цюцюра М. І. Методи і засоби розробки та планування предметної області проектів модернізації підприємств [Текст] /М. І. Цюцюра // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 29. – С. 24–32.
 85. Цюцюра М. І. Використання теорії фракталів при побудові тривимірних об’єктів [Текст] / М. І. Цюцюра // Автоматизація виробничих процесів : всеукр. наук.-техн. журн. – 2008. – № 2 (29). – С. 62–68.
 86. Цюцюра М. І. Розробка структури моделі спрямованого управління інноваційними проектами модернізації [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – № 4 (21). – С. 72–78.
 87. Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89
 88. Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29
 89. Бушуєв Д.А., Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ки-їв. № 3, 2010, с. 27-320

Щербина Олександр Андрійович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій , ветеран праці, ветеран КНУБА, має почесні грамоти КНУБА. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1977 р. За спеціальністю “Електронні обчислювані машини”, кваліфікація – інженер-системотехнік. Працює в КІБІ з 1980 р., має близько 200 опублікованих наукових і методичних робіт, в тому числі 2 посібники з грифом МОН України.

https://orcid.org/0000-0003-0224-1441

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=K7wVdIcAAAAJ

кімната 376

 1. Яворський М.І., Сісевич М.Ю., та Щербина О.А., “Сучасний стан та перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 83-85.
 2. Щербина О.А. H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина // ISSN: 2411–5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник наукових праць. Вип. 54. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 84–88.
 3. Щербина О.А. Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету. / О.А. Щербина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 47 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 308–312.
 4. Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 55, №5. – С. 96–104.
 5. Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=102
 6. Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle та підведення підсумків успішності по всіх курсах / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103
 7. Щербина О.А. Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання / О.А. Щербина // ISSN Online: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Том 47, №3, – С. 167–177.
 8. Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті / О.А. Щербина // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». – Вип. 5–6 (50–51) / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – С. 78–83.
 9. Щербина О.А. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 45, №1. – С. 134–145.
 10. Щербина О.А. Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 50, №6. – С. 139–151.
 11. Щербина О.А. Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle / О.А. Щербина // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2015. – Випуск ХІV, 1 (14)’2015. Мелітополь: 2015. – С. 300–304.
 12. Щербина О.А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 / О.А. Щербина // Інформаційні технології в освіті: Збірник наук. праць, № 23. – Херсон: Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. – С. 79–89.
 13. Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 53, №3. – С. 150–163.
 14. Щербина О.А. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 – Paris / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=84
 15. Щербина О.А. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105
 16. Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій в університеті / О.А. Щербина // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» IT&I – 2015. Тези доповідей. – К.: Видавничо-полігр. центр «Київський університет», 2015. – С. 286–288.
 17. Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій у вищому навчальному закладі / О.А. Щербина // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти. Збірка наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : «Місьдрук», ХНАДУ. – 2015. – С. 112–116.
 18. Щербина О.А. Організація обліку успішності і відвідуваності в системі управління навчанням Moodle. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, Вип. 18. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2014. С. 123-132. (CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., Реферативна база даних “Україніка наукова”, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library)
 19. Щербина О.А. Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения. Науково-технічний збірник «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–155. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/28.pdf
 20. Щербина О.А. Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу. Управління розвитком складних систем / № 16. – 2013р., – С.159-164. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-16/30.pdf
 21. Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України

Гончаренко Тетяна Андріївна

Докторантка кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук  за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

Гарант освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Цифрові технології», за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології», галузі знань: 015 «Професійна освіта», освітній ступінь: «Магістр».

У 1995 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік», диплом з відзнакою спеціаліста КН № 900756, 100% – оцінка «відміно».

Диплом кандидата наук № 051400 від «05» березня 2019 р.

Атестат доцента № 003535 від «16» грудня 2019 р.

Науково-педагогічний стаж 7 років.

Виробничо-професійний стаж за спеціальністю – 18 років.

Є сертифікованим тренером та розробником програмних продуктів компанії Autodesk.

Автор понад 50 опублікованих науково-методичних праць, має 11 наукових праць, проіндексованих в базі SCOPUS та 1 працю в WoS, індекс Гірша – 4.

https://orcid.org/0000-0003-2577-6916

Scopus Author ID: 57204204504

кімната 370

КНУБА, «Комп’ютерні технології тесту-вання і дистанційного навчання». свідоцтво №CC02070909120-17, 21 квітня 2017

Закордонне стажування (Болгарія, дистанційно), курс «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід і загальносвітова тенденція», з 01 червня по 31 серпня 2019 р.,Сертифікат № BG/UARD/2019-009

 1. Honcharenko T., Savchenko K Information technologies in the educational process based on integration google classroom with moodle. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.71-72 Посилання
 2. Honcharenko T.,Kovalskyi D. Analysis of possibilities of using cloud technologies in education. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.73-74 Посилання
 3. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, стр. 11–21(SCOPUS) Посилання
 4. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, стр. 22–33, (SCOPUS) Посилання
 5. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T.: “Integrated processing of spatial information based on multidimensional data models for general planning tasks”, International Journal of Computing, vol. 20 (1), 55—62, 2021.   Посилання (SCOPUS)
 6. Гончаренко Т.А.,Грішин М.В., Осадчий В.С. Кібербезпека за допомогою систем штучного інтелекту. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. 47-48 Посилання
 7. Гончаренко Т.А., Рачек Д.Р., Ладигін Д.Ф.Інформаційне суспільство, шлях у майбутнє. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.53-54 Посилання
 8. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, Посилання (SCOPUS)
 9. Гончаренко Т.А.,  Дем’янов Н.В., Власюк В.В. Моніторинг мов програмування для розробки сучасних програмних продуктів. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С. 33-34. Посилання
 10. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Інструменти інформаційного забезпечення визначення прихованого потенціалу розвитку міських територій для реалізації проєктів генерального планування комплексної житлової забудови», Управління розвитком складних систем, № 44, с. 70–77, 2020. DOI: 32347/2412-9933.2020.44.70-77
 11. Т.А. Гончаренко. «Структура методології CIM для інформаційного моделювання міського середовища на основі інтеграції BIM та GIS технологій», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання , № 2 (4), 2020, с. 42-53. DOI: Посилання
 12. Гончаренко Т.А. «Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM», Управління розвитком складних систем, № 43, с. 83–90, 2020. DOI: 32347/2412-9933.2020.43.83-90
 13. Гончаренко Т.А. «Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 42, с. 93–101, 2020. DOI: 32347/2412-9933.2020.42.93-101
 14. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 41, с. 61–67, 2020. DOI: 32347/2412-9933.2020.41.61-67
 15. Honcharenko, Y. Chupryna, I. Ivakhnenko, M. Zinchenco and T. Tsyfra. “Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), August 2020, pp. 4166-4172 Посилання (SCOPUS)
 16. Kulikov, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, D. Ryzhakov, O. Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(10), October 2020, pp. 7337-7343, Посилання (SCOPUS)
 17. Honcharenko, V. Mihaylenko, S. Tsiutsiura, K. Kyivska, O. Balina, I. Bezklubenko. Information Simulation of Life Cycle of Building Territory at Master Planning Based on BIM-model, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), October 2020, pp. 7337-7343, Посилання
 18. T. Honcharenko, Y. Borodavka, E. Dolya, O. Fedusenko, I. Domanetska. Comprehensive Information Support of Urban Planning on BIM-based Design, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(10), October 2020, pp. 9197- 9203, Посилання
 19. G. Ryzhakova, D. Chernyshev, M. Druzhynin, H. Petrenko, T. Savchuk, T. Honcharenko, Methodological Regulation of Business Processes Reengineering in the Modern Construction Development System, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-5, January 2020, pp. 5046-5052, Посилання
 20. Honcharenko, V. Mihaylenko. VERIFICATION OF BIM-MODELS FOR LIFECYCLE OF CONSTRUCTION SITE, SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 1-3 April 2020, pp. 36-41
 21. T. Honcharenko, V. Mihaylenko, T. Lyashchenko. Integration of bim and cals technologies for information modeling in construction, ХV Міжнародної науково-практичної конференції “prospects for the development of modern science and practice”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія.
 22. Riabchun, T. Honcharenko, V. Honta, K. Chupryna, O.Fedusenko. “Methods and means of evaluation and development for prospective students’ spatial awareness”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Volume 8, Issue 11, September 2019, pp. 4050-4058, Посилання (SCOPUS)
 23. Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, Multidimensional Space Structure for Adaptable in ‘International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-3, September 2019, Page No. 7753-7758. URL: Посилання (SCOPUS)
 24. V. Mihaylenko, T. Honcharenko, K.Chupryna, Yu.Andrashko, S. Budnik, Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940. URL: Посилання (SCOPUS)
 25. Honcharenko, Yu. Andrashko, O. Fedusenko, I. Domanetska, N. Olkhova. The Method of Generalizing Spatial Information into a Single Multidimensional Data Model, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 8426-8432, Посилання
 26. Ryzhakova, D. Ryzhakov, S. Petrukha, T. Ishchenko, T. Honcharenko. The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 4024-4033, Посилання
 27. Гончаренко Т.А. «Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем. К.: КНУБА, 2019. – Вип. 38. – С. 64–70.
 28. Гончаренко Т.А. Верифікація інформаційних моделей об’єктів будівництва // Управління розвитком складних систем – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 39. – С. 65–70.
 29. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Застосування методів багатовимірного аналізу даних для моделювання території під забудову», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання , № 28 (1353), 2019, с. 5-15. DOI: Посилання
 30. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Yu.Andrashko, S. Biloshchytska, T. Honcharenko, V.Nikolenko. “FRACTAL TIME SERIES ANALYSIS IN NON-STATIONARY ENVIRONMENT”, 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings, 2019, pp. 236-240. (SCOPUS)
 31. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Lyashchenko. INFORMATION TECHNOLOGIES FOR 3D MODELING FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE, Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp.80-82.
 32. Т.А. Гончаренко. Інформаційна технологія створення інтегрованої цифрової моделі території під забудову, ХXVІІ Міжнародна Науково-практична Конференція «Microcad-2019», Харків 2019, с. 137-138.
 33. Honcharenko. Information modeling and software for Implementation Bim-technology in the construction industry, Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern european science-2019 June 30-July 7, 2019, SHEFFIELD, UK.
 34. Kuchansky А, Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., O. Ilarionov O., Vatskel I., Honcharenko T. “The method of the educational environment subjects evaluation based on calculation of m-simplex volumes”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 92, рр. 15-25, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126287 (SCOPUS)
 35. Honcharenko T., Mihaylenko V. “Comparative method adopted by triangulating models of surfaces for solving the planning tasks on construction site”, Natural and Technical Sciences, № 179, рр. 29-33, 2018. Режим доступу: https://doi.org/10.31174/send-nt2018-179vi21-07.
 36. Міхайленко В.М. , Гончаренко Т.А , “Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову”, Містобудування та територіальне планування, № 67, с. 289-297, 2018.
 37. Гончаренко Т.А. “Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 115–120, 2018.
 38. Гончаренко Т.А., Міхайленко В.М. “Теоретико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову”, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, № 24, с. 147–157, 2018. DOI: 10.20998/2411-0558.2018.24.13
 39. Гончаренко Т.А. “Застосування BIM-технології для створення інформаційної моделі території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 33, с. 138–145, 2018.
 40. Міхайленко В.М., Гончаренко Т.А., “Методи побудови цифрових моделей поверхні на основі об’єктно-орієнтованих моделей просторових об’єктів”, на Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2018): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2018, с. 54-56.
 41. Honcharenko T.A. “Bim-technology for creation information model of the construction site”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.11.
 42. Honcharenko T., Klevtsov N., Pasichnyk B. “Modern methods for determining the volumes of excavation”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р. 14-15.
 43. Honcharenko T., Sarafinyk V. “Methodology of 3D computer simulation in construction for technical education”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.16-17.
 44. Гончаренко Т.А, Пороховниченко І.А. “Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 31, с. 138-144, 2017.
 45. Гончаренко Т.А. “Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика”, Управління розвитком складних систем, № 29. с. 116-120, 2017.
 46. Honcharenko T. “Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 369-370.
 47. Honcharenko T., Tarandyuk M. “Methods of calculating the volume of excavation on the construction site”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 391.
 48. Honcharenko T. “Information modeling of the construction territories sites”. in Management of the development of technologies: Fourth international scientific-practical conference, Kyiv, 2017, р.9.
 49. Гайна Г.А., Єрукаєв А.В., Гончаренко Т.А. “Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу”, Управління розвитком складних систем, № 27, с. 116-120, 2016.
 50. Гайна Г.А., Гончаренко Т.А., Єрукаєв А.В. “Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві”, Управління розвитком складних систем, № 25, с. 96-103, 2016.
 51. Honcharenko T., Lysytska Y. “Modern information systems of planning in building”, in BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 216-217.
 52. Honcharenko Т. “Information technologies 4D of modeling in landscape design”, in BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 217-218.

Лисицін Олексій Борисович

доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури у 1991 році. Кваліфікація за дипломом – “інженер-електромеханік”.

it.knuba@gmail.com

кімната 370

Наказ КНУБА № 629/1 від 05.07.19р. за підсумками осіннього і весняного семестрів 2018-2019: стажування в Українській асоціації управління проектами “Укрнет”.

 1. Зачко О.Б., Лисицін О.Б., та Балло Р.В., “Інформаційні технології в сфері пожежної безпеки”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 45-47.
 2. О.Б. Лисицін, І.В. Русан, та Т.М. Мединська, “Інформаційні системи управління та автоматизації складський робіт роботи на галузевих підприємствах та в установах”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 21-24.

Попович Наталія Леонтієва

Доцент кафедри інформаційних технологій. В 1984 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю автоматизовані системи керування в будівництві. Кваліфікація за дипломом – “інженер-системотехнік”.

https://orcid.org/0000-0002-0485-8464

кімната 370

Наказ КНУБА № 629/1 від 05.07.19р. за підсумками осіннього і весняного семестрів 2018-2019: КНУБА. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». №226 /1 від 18.05.18 р.

 1. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71.
 2. Nataliia Popovych, and Olga Popovych, “Dialog management for chatbots in the industry”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 29-31.

Голенков Володимир Геннадійович

старший викладач кафедри інформаційних технологій. У 1991 році закінчив Київський інженерно–будівельний інститут, факультет автоматизації будівельного виробництва, кваліфікація за дипломом – інженер–системотехнік. Область основних наукових інтересів – динаміка пружних маніпуляторів.

https://orcid.org/0000-0001-9882-8065

кімната 376

Сектор підвищення кваліфікації викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури, 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №7136, тема «Комп’ютерні технологій тестування та дистанційного навчання»
Підвищення кваліфікації 2021

 1. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71.
 2. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84.
 3. Володимир Голенков, та Ольга Чуб, “Інфологічна модель системи управління міською логістичною інфраструктурою”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 422-423.
 4. В.Г. Голенков, “Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора з вантажем на кінці”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 62-64.
 5. Golenkov, “Mathematical modeling of the two-section elastic link manipulators’ dynamics with weight on the end”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 361.
 6. Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)

Бушуєв Денис Антонович

доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури у 2012 році. Кваліфікація за дипломом – “керивник проектів і програм”.

кімната 376

Поплавський Олександр Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальностями: «Системи управління та автоматики» (2007 рік) та «Менеджмент організацій» (2011 рік). Вільно володіє англійською мовою. Є фахівцем з питань мережевого розвитку та прогнозування даних. Співпрацює з провідними науковими інституціями США, Португалії, Польщі, Німеччини. З 2004 член міжнародної організації SPIE (International Society for Optics and Photonics). Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2013. Стипендіат стипендії Президента України, 2006-2007. Лауреат Національної Академії Наук України, 2012. Переможець XII International Scientist Competition, 2009. Має більше 60 публікацій в міжнародних наукових журналах в т.ч. статей що опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS –  понад 15, три патенти на наукові винаходи та 2 авторські права на твір. Має значний досвід роботи в державному секторі, досвід корпоративного управління, а також роботи з іноземними компаніями, фондами та освітніми інституціями.

https://orcid.org/0000-0003-0465-6843

Scopus Author ID: 6505738125

кімната 376

 1. Поплавський О.А., “Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень при роботі на біржових ринках”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 109-111.

Костишина Наталія Вікторівна

асистент кафедри інформаційних технологій. У 2013 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з комп’ютерних наук. Область основних наукових інтересів – нечіткі системи в контексті теорії управління складних систем. Працює в КНУБА з 2018р.

https://orcid.org/0000-0003-0521-7228

кімната 373

 1. Yerukaiev Andrii, Kostyshynа Nataliia, Kuleba Mykola “Fuzzy Petri networks in the description of the housing environment”, Управління розвитком технологій 2021. С.29 – 30. 
 2. Цюцюра М. І., Єрукаєв А.В., Костишина Н.В., Маляр В.А. “Системний аналіз впливу психологічного стану комфортності багатоквартирного будинку”, Управління розвитком складних систем (42 – 2020) ISSN 2219-5300. С. 132 – 138. 
 3. Nataliia Kostyshyna, Svitlana Tsiutsiura, Oleksandr Poplavskyi, Mykola Prystailo “The use of fuzzy output systems to represent the comfort factors of an apartment building”, in BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020” November 2020, Kyiv, Ukraine. С.324 – 325.
 4. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23. 
 5. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447. 
 6. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87.
 7. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 8. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.

Бородавка Євгеній Володимирович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій. Закінчив КНУБА в 2003 р., спеціальність „Інформаційні технології проектування”, кваліфікація „Магістр комп`ютерних наук”. Отримав диплом з відзнакою та занесенням до книги пошани університету. Працює в КНУБА з 2005 р. Автор 1 патента, 2 самовчителів, 1 підручника, 7 методичних та 40 наукових праць.

https://orcid.org/0000-0002-7476-9387

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QMt-9L0AAAAJ&hl=uk

(044) 241-54-02, кімната 366в

 1. Терентьєв О.О. «Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель» // Навчальний посібник / О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Бородавка, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська / К.: Компрінт, 2019. – 121 с. ISBN 978-966-929-895-9.
 2. Yevgeniy Borodavka. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm [Текст] / Yevgeniy Borodavka, Oleksandr Lisovyi, Dmytro Deineka // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. Vol. 7, Issue 4. – pp. 1–7. (Google Scolar)
 3. Svitlana Tsiutsiura. Building Lifecycle Modeling [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka // International Journal of Science and Research. – 2017. – Vol.6, Issue 9. – pp. 1625–1628. (Index Copernicus)
 4. Svitlana Tsiutsiura. Implementation of Data Structure for Digital Representation of Building Model [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka, Vladyslav Kvasnevskyi // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2017. Vol. 8, Issue6. – pp. 1–3. (Google Scolar)
 5. Квасневський В.М. Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій / В.М. Квасневський, Є.В.Бородавка // The Scientific Heritage.  – 2018. -Vol. 24, р. 56-62.

Горда Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1980 р., спеціальність „математика”, кваліфікація „викладач”. Працює в КНУБА з 1994 р. понад 60 опублікованих науково-методичних праць.

https://orcid.org/0000-0001-7380-0533

(044) 241-54-02, кімната 367

Стажування НДІ Будівельного виробництва №258 від 30.06.2017р.

Білощицький Андрій Олександрович

професор кафедри інформаційних технологій. В 2001 році закінчив Інженер-педагог в галузі інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність – автоматизація будівельного виробництва, кваліфікація – інженер-системотехнік.

https://orcid.org/0000-0001-9548-1959

кімната 4087

Київський наці-ональний уні-верситет будів-ництва і архітек-тури. Свідоцтво про підвищення ква-ліфікації, серія 12 СПК №723696 від 11 червня 2015 р.

 1. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Y., and Biloshchytska, S., “Improvement of the method for scientific publications clustering based on N-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 4, Issue 4, p. 6-14, 2019. (Scopus)
 2. O. Biloshchytskyi, O.Y. Biloshytska, and D.S. Lysenko, “Secure electronic document management system”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 63-65.
 3. А. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus)
 4. А.Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, and O. Bielova, “Learning space conceptual model for computing games developers”, in IEEE 13th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies, CSIT 2018 – Proceedings, Lviv, 2018, pp. 97-102. (Scopus)
 5. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus)
 6. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus)
 7. А. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus)
 8. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11.
 9. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, and V. Vatskel, “Iot system for the environment state monitoring” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 34-36.
 10. Honcharenko, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Biloshchytskyi, O. Danchenko, O. Ilarionov, and I. Vatskel, “The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-92, pp. 15-25, 2018. (Scopus)
 11. А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, та О.І. Кузка, “Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 163-168, 2017
 12. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 13. А.О. Білощицький, та Ю.В. Андрашко, “Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 28-29.
 14. А.О. Білощицький, В.Ю. Вацкель, І.Ю. Вацкель, “Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 29-30.
 15. А.О. Білощицький, та М.А. Тарасенко, “Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 30-31.
 16. А.О. Білощицький, та О.Ю. Кучанський, “Виявлення неповних дублікатів у рукописах дисертаційних досліджень”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 36-37.
 17. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 139-143.
 18. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // III міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2016. – С. 66-69.
 19. Білощицький А.О., Миронов О.В. Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ [Текст] // II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2016. – С. 213-214.
 20. Білощицький А.О., Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – 2015. – С. 179-180.
 21. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – С. 66-67
 22. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23(1). – С. 147-152.
 23. Білощицький А.О., Миронов О.В. Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів [Текст] // XI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами». – 2015. – С. 183-184.
 24. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – 2015. – С. 42-43
 25. Білощицький А.О., Миронов О.В. Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у web-просторі [Текст] // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». – 2015. – С. 190-192.
 26. Білощицький А.О., Миронов О.В. Властивості та функції метаданих наукометричних суб’єктів в мережі інтернет [Текст] // I всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2015. – С. 192

Лященко Тамара Олексіївна

cтарший викладач кафедри інформаційних технологій. У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, будівельний факультет (промислове та цивільне будівництво) кваліфікація за дипломом – інженер-системотехнік. Працює в КНУБА з 2000 року. З 2012 року є технічним редактором збірника наукових праць КНУБА «Управління розвитком складних систем», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України. Автор понад 60 наукових публікацій та науково-методичних робіт. Область основних наукових інтересів – інформаційні технології в освіті; створення систем дистанційної освіти.

https://orcid.org/0000-0001-9092-0297

Scopus Author ID: 57196297466

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f4x6cX4AAAAJ&hl=en

(044)-241-54-07, кімната 4087

 1. Лященко Т.О., Цикановська В.С., та Кулеба М.Б., “Порівняльний аналіз методів розпізнавання облич”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 111-113.
 2. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus)
 3. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus)
 4. Віктор Міхайленко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко, та Марія Лященко, “Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології)”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 450-451.
 5. Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, and Mariya Lyashchenko, “Information technologies for 3D modeling for construction and architecture”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80-82.
 6. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “Гейміфікація як сучасний підхід в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 462-463.
 7. Т.О. Лященко, М.В. Гришуніна, та В.Р. Пічкур, “Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу”, Управління розвитком складних систем, №35, с. 153-162, 2018.
 8. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 36-38.
 9. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 10. Tamara Lyaschenko, and Maryna Hryshunina, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 15-16.
 11. Lyashchenko, and M. Hryshunina, “Remote training: his advantages and lacks”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 374-375.
 12. Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
 13. Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
 14. Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Лященко Т.О. Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів. Третя міжнародна наук.-практ. конф. “Управління розвитком технологій”, 13-14 травня / Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 48-50.
 15. Лященко Т.О., Кущенко О.І. Computer graphics, its types and application (Комп’ютерна графіка, її види та застосування). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 229-230.
 16. Лященко Т.О., Гришуніна М.В. The introduction of distance learning in the learning process (Впровадження дистанційного навчання в організацію навчального процесу). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 211-212.
 17. Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.
 18. Лященко Т.О. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій.  Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 75 – 83.
 19. Лященко Т.О. Перетворення файлів різних типів до єдиного формату. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №18, Київ, КНУБА, 2014. – С 140-144 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/25.pdf
 20. Лященко Т.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №14, Київ, КНУБА, 2013. – С 148-155 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/1_0.pdf

Забродська Олена Олександрівна

старший викладач кафедри інформаційних технологій. В 2010 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчання». Кваліфікація за дипломом – “інженер-педагог в галузі інформаційних технологій”. В даний момент знаходиться в декретній відпустці.

https://orcid.org/0000-0003-0266-9229

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram