ВОЛОШКІНА О.С.

Волошкіна Олена Семенівна
– Д.т.н., проф., завідувач кафедри Охорони праці та навколишнього середовища.

Загальна інформація
У 1977 р. закінчила Московський інженерно-будівельний інститут. З 1977 по 1981 роки працювала в експедиції Ленгідропроекту в Красноярському краї; 1982-1993 – в Інституті гідротехніки і меліорації ААНУ; 1993-2000 – вчений секретар, заст.директора Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем; 2001-2005 – вчений секретар Інституту проблем національної безпеки РНБОУ; з 2005 – професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, а з 2007 року по 2015 рік – декан санітарно-технічного факультету (з вересня 2014 р. факультет перейменовано у “Факультет інженерних систем і екології”), а з 2015 року завідувач кафедри Охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури.
Доктор технічних наук з 2004року зі спеціальності21.06.01 – екологічна безпека. Дисертація захищена «14» червня 2004 року. Захист у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.05 Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2004 року, диплом ДД № 003998.
Кандидат технічних наук з 1986 року зі спеціальності 06.01.02 – меліорація та зрошувальне землеробство. Дисертацію захищено 29 січня 1986 року у спеціалізованій вченій раді К.099.06.01 Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Рішення президії Вищої атестаційної комісії від 04 червня 1986 року, диплом ТН №090597.
Вчене звання професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища присвоєно у 2007 році. Отримано атестат 12ПР № 004871 від 21 червня 2007 року.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «інженерна екологія» присвоєно у 1995 році в Украінському НДІ водогосподарсько-екологічних проблем. Отримано атестат СН №001632 від 10 квітня 1995 року.

Перелік навчальних дисциплін

 • Екологічна безпека
 • Збалансоване природокористування
 • Методологія та методика наукових досліджень

Навчально-методична література

Екологічна експертиза

 • Методологія і методи наукових досліджень Котовенко О.А., Трофімович В.В., Удод В.М./ Конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.04010601 «Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», – К.:КНУБА, 2014.-44с.
 • Екологічна безпека Волошкіна О.С.,Трофімович В.В., Березницька Ю.О./ Конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», К., КНУБА,2014
 • Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем Волошкіна О.С., Котовенко О.А., Мандрик О.М., Мирошнішенко О.Ю./ Навчальний посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», КНУБА, ІФНТУНГ, 2016 – 102С.
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності Волошкіна О.С.,Трофімович В.В./ Конспект лекцій для підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія», К., КНУБА 2018, -82с.
 • Техноекологія Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофимчук О.М. / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К., КНУБА, Ін-телекомун. і глоб. інформ. простору, 2007, 195 с
 • та інш.

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього середовища та статистика змін.

Керівництво науковою роботою

Напрямки науково-практичних досліджень

 • Екологічний моніторинг складових біосфери
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Вплив змін клімату на основні життєзабезпечуючі ресурси

Наукові дослідження за темами

 • Управління екологічною безпекою територій та акваторій; створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України ( в рамках науково-дослідних робіт кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури; № держреєстрації 0115U005168
 • Моніторинг небезпечних природних явищ і техногенно небезпечних об’єктів України (Проект: Розробити тематичні карти районування території України по інтенсивності забруднення водних об’єктів поверхневим стоком); Моделювання техногенно-природних процесів і явищ для забезпечення екологічної безпеки об’єктів і територій України (в рамках науково-дослідної тематики Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів, яка виконувалася за замовленням Ради національної безпеки і оборони України); № № держреєстрації 0103V006719, 0103V006720.
 • Розробка теоретичних основ та методики космічного моніторингу поверхневих вод суші (в рамках науково-дослідної тематики Національного космічного агенства України); № держреєстрації 0102V001333/11.24667660.
 • 1997–2000 рр. Tacis, CBC Programme: Bug and Latorica/Urh. Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment.
  1997–1999 рр. “Дослідження антропогенного навантаження на трансграничні річки Білорусі і України, стабілізація їх стану”. Сфера підтримки наукових досліджень. Фонд Сороса.

Напрями наукової діяльності

 • Оцінка та прогноз стану поверхневих водних ресурсів
 • Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над автотранспортними шляхопроводами
 • Вплив процесів природно-техногенного підтоплення територій на їх екологічну безпекуГоловний редактор фахового збірника наукових праць
«Екологічна безпека та природокористування» – Київський національний університет будівництва і архітектури МОНУ, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ. Режим доступу:http://www.es-journal.in.uaЗаступник головного редактору журналу USEFUL online journal
Режим доступу:https://useful.academy

Член реакційної колегії наукового – технічних журналів

 • «CIVIL FND ENVIRONMENTAL TNGINEERING» Byalostock Polytechnic University (Polska), Режим доступу:www.biswbis.pl.edu.pl
 • «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОНУ, Environmental Problems , Lviv Polytechnic National University, Режим доступу:http://vlp.comВеде керівництво аспірантами та докторантами зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Має три захищених аспіранта і одного докторанта

Публікації

Загалом понад 140 публікацій.

Вибрані публікації за останні роки

 • Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ. Волошкіна О.С., Березницкая Ю.О./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 62-67
 • Методологічні підходи до формування «Паспортів екологічної безпеки видів. Кривомаз Т.І.,Волошкіна О.С./ Вісник Вінницького політехнічного інституту/Зб. наук. праць, – 2015.-С.36-45с
 • Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів. Волошкіна О.С. , Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. –К., 2014. – Вип. 16. – С. 5-14
 • Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області. Радловська К. О., Волошкіна О.С./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. –К., 2015. – Вип. 17. – С.83-87
 • Development of Ukraine territory flooding processes; Its parameters and the ingluence on the environmental safety level. O. Voloshkina, J. Bereznitska /Motrol.Commission of motorization and energttics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Vol.16, No8, Lublin-Preszow 2014 – 127-135p
 • The Risk Assessment of Threats from Biological Objects in Environmental Safety T. Kryvomaz, O. Voloshkina /Motrol.Commission of motorization and energttics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Vol.16, No8, Lublin-Preszow 2014 – 137-144p
 • Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic flield and radiation. GlivaValentin, PanovaOlena, VoloshkinaOlena / Environmental Problems, Volume 1, number 1, LvivPolitechnic National University, 2016 – P.69-72
 • Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Березницька Ю.О/ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2015. – Вип. 20. – С.45-48
 • Некоторые особенности усиления поврежденных двухъярусных подпорных стен с учетом работы грунтового основания. Гигинейшвили Д.Я., Мацаберидзе Т.Г., Ткаченко Т.И., Волошкина Е.С./ Scientific-technical journal “Building”. Faculty of civil tngineering, GTU-#3(38), 2015 – 6-14. ( Тбилисси, Грузия, Тбилисский Строит. Ун-т);
 • Аналіз впливу сонячної активності на показники зміни клімату в межах басейну річки Дністер. Ісмаілова О.В., Волошкіна О.С./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2016. – Вип. 22. – С.51-56
 • Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів. Кривомаз Т.І., Волошкіна О.С., Мішо А., Андрусишина І.М./ східно-Європейський журнал передових технологій-Харьків, 2016.- №5/10 (83).-50-57
 • Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища. Кривомаз Т.І., Волошкіна О.С. Максименко Д.В. Жукова О.Г./Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2017- вип.1(15),- с.97-104
 • Research of the use of “ecological niche” model for definition of production risk indicator. Voloshkina O.Gunchenko O. / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 25. – С.5-11
 • Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv. SipakovR., Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 25. – С.44-51
 • Оцінка ризику для здоров»я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. Сіпаков Р.В., Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В./ Екологічна безпека та збалансоване ресурсоклристування/ Науково-технічний журнал, ІФНТУНГ МОНУ.- Івано-Франківськ., – К., 2018. – Вип. 1(17). – С.14-20

Контакти

  • прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 243

 

  Тел.: +38 (044) 241-54-15

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram