ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ-ГО РІВНЯ (PHD)

ПРОГРАМА ВІЗИТУ

ГАРАНТ ОНП

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

САМОАНАЛІЗ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РП, СИЛАБУСИ

АСПІРАНТИ

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ, СЕРТИФІКАТИ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ ІТ

ВІДГУКИ, МІЖНАРОДНІ УГОДИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ОНП

АНКЕТУВАННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ФОТОЗВІТИ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram