Зміст освітньої програми

Навчальний план бакалаври 2022-2026 н.р.

Освітньо-професійна програма “Менеджмент організації і адміністрування” 2022 р. 

Проєкт освітньо-професійної програми “Менеджмент організації і адміністрування” на 2023

Офіційна інформація та офіційні документи КНУБА

2.2. Перелік компонент ОПП 073 «Менеджмент» та логічна схема їх вивчення

Шифр

Назва компоненти ОПП

Кількість годин

Кількість  кредитів ECTS

Форма контролю

1

2

3

4

5

1. ОБОВЯЗКОВІ компоненти спеціальності

ОК 1

Історія української державності та культури

90

3,0

залік

ОК 2

Основи академічного письма

90

3,0

залік

ОК 3

Ділова іноземна мова

180

6,0

іспит, залік

ОК 4

Правознавство

105

3,5

залік

ОК 5

Історія філософії та філософської думки

90

3,0

іспит

ОК 6

Фізичне виховання

180

6,0

залік

ОК 7

Політологія

90

3,0

іспит

ОК 8

Вища математика

270

9,0

іспит

ОК 9

Статистика

120

4,0

іспит

ОК 10

Інформаційні технології

90

3,0

залік

ОК 11

Екологія і безпека життєдіяльності

90

3,0

залік

ОК 12

Основи економічної теорії

180

6,0

іспит

ОК 13

Міжнародна економіка (МЕВ)

120

4,0

іспит

ОК 14

Теорія економічного аналізу

90

3,0

залік

ОК 15

Макро- та мікроекономіка

195

6,5

іспит, залік

ОК 16

Теорія ймовірності і математична статистика

120

4,0

іспит

ОК 17

Інженерна графіка

90

3,0

залік

ОК 18

Архітектурні та будівельні конструкції

90

3,0

залік

ОК 19

Теорія організації

120

4,0

іспит

ОК 20

Державне та регіональне управління

105

3,5

іспит

ОК 21

Менеджмент

330

11,0

іспит, іспит

ОК 22

Інноваційний менеджмент

120

4,0

іспит

ОК 23

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

120

4,0

іспит

ОК 24

Операційний менеджмент

150

5,0

іспит

ОК 25

Адміністративний менеджмент

105

3,5

іспит

ОК 26

Самоменеджмент

90

3,0

іспит

ОК 27

Технологія будівельного виробництва та будівельна техніка

90

3,0

іспит

ОК 28

Фінанси, гроші та кредит (Гроші і кредит)

270

9,0

залік, іспит

ОК 29

Економіка підприємства

90

3,0

залік

ОК 30

Облік і аудит

120

4,0

залік

ОК 31

Маркетинг

90

3,0

залік

ОК 32

Стратегічне управління

90

3,0

залік

ОК 33

Управління персоналом

120

4,0

залік

ОК 34

Логістика

120

4,0

залік

ОК 35

Фахова іноземна мова

90

3,0

залік

ОК 36

Кошторисна справа в будівництві

90

3,0

іспит

ОК 37

Організація і управління будівництвом

90

3,0

залік

ОК 38

Спецкурс випускової кафедри

120

4,0

іспит

ОК 39

Вступ до фаху

105

3,5

залік

ОК 40

Навчальний практикум

90

3,0

залік

ОК 41

Виробнича практика

180

6,0

залік

ОК 42

Атестаційна випускна робота

225

7,5

 

Разом обов’язкові компоненти спеціальності

 

180,0

 

2. ВИБІРКОВІ дисципліни

 

Вибіркові компоненти (20 дисциплін)

1800

60,0

 

Разом вибіркові компоненти спеціальності

1800

60,0

 

Загальний обсяг освітньої програми

7200

240,0

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram